28 kwietnia Towarzystwo podpisało z Powiatem Pruszkowskim umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem III Konkurs Piosenki – tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski. W ramach umowy otrzymaliśmy od Powiatu Pruszkowskiego dofinansowanie na organizację Konkursu w kwocie 6.600. zł.
W maju i czerwcu przeprowadziliśmy szereg uzgodnień m.in. z Dyrekcją LO im. T. Zana oraz z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorowa Komorowianie, współorganizatorami Konkursu.
Konkurs przeprowadzony zostanie we wrześniu i październiku: nadsyłanie zgłoszeń z wykonaniami od 25 września do 15 października, ocena i wyłonienie laureatów 18 – 21 października, a Koncert Finałowy odbędzie się – w zależności od sytuacji pandemicznej – 10 listopada.
W najbliższym czasie udostępnimy na stronach internetowych Towarzystwa i Szkoły Regulamin Konkursu i Kartę zgłoszeniową.

Zarząd Towarzystwa

 

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty