Kierujemy do was prośbę o wsparcie finansowe projektu upamiętniającego ludzi związanych z naszą Szkołą w okresie jej 100-letniej historii. Orientacyjny koszt wykonania i instalacji Tablic szacowany jest na ok. 60 tys. zł.
Podjęliśmy adekwatne działania w celu pozyskania środków na realizację tego projektu, jednakże pandemia ograniczyła w sposób istotny możliwości finansowania tego typu projektów przez samorządy.
Ważna jest każda wpłata, nawet ta najmniejsza, bo wiemy, że przybliża nas do realizacji tego projektu.
Mamy wstępny pomysł, aby lista osób wspierających finansowo projekt Tablic, została umieszczona w jednej z publikacji Towarzystwa lub wyeksponowana w Szkole - oczywiście bez zamieszczania kwot.
Co Wy na to?

Zarząd Towarzystwa

 

Prosimy o przekazywanie wpłat na poniższy numer konta:

Bank Pekao SA
Towarzystwo "Zaniacy"
nr 49 1240 6380 1111 0011 0452 0748

Tytuł przelewu: Nazwisko, imię - darowizna na cele statutowe - 100-lecie Szkoły.

Więcej informacji: www.100lat.zan.org.pl

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty