Towarzystwo Absolwentów
Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
im. Tomasza Zana w Pruszkowie

ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków

Konto:
Bank Pekao SA

Nr: 49 1240 6380 1111 0011 0452 0748

NIP: 534-21-54-393

Dane kontaktowe:

Prezes Cezary Grzelak  email: cezary.grzelak at gazeta.pl
wice-prezes Wiesław Gierwatowski email: wieslaw.gierwatowski at gmail.com
wice-prezes Jacek Kaczanowski email: kaczanowski.jacek at gmail.com
sekretarz Barbara Ratyńska email: bratynska1 at gmail.com
skarbnik Krystyna Dobrowolska email: jdobrowolski5 at wp.pl
członek Lucyna Piotrowska
członek Krystyna Woźniak-Trzosek

Strona 100 lecia Zana

Logo 100 lecia

Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty