W sobotę 31 lipca na uroczystej Mszy św. Żałobnej pożegnaliśmy koleżankę Irenę Horban, niestrudzoną działaczkę społeczną, Honorową Obywatelkę Pruszkowa, uczennicę Liceum T. Zana, współzałożycielkę Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie, absolwentkę Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnią wykładowcę historii w naszej Szkole.

Urodziła się w Pruszkowie, kochała to miasto i całe życie służyła mu, nie tylko jako radna. Była członkiem wielu organizacji pozarządowych wnosząc do każdej z nich nowe pomysły na lepsze, bardziej owocne działanie.

Tłum ludzi wypełnił kościół p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie, wielka ilość wiązanek kwiatów i wieńców okalała  trumnę z bukietem białych róż i zdjęcie Ireny – jak zwykle uśmiechniętej.

Taką właśnie pogodną zapamiętamy na zawsze.

Liczne sztandary szkół pruszkowskich, organizacji pozarządowych, jednostek administracyjnych  miasta stworzyły podniosłą atmosferę uroczystości.

Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem rodzinie dwóch odznaczeń pośmiertnych dla Ireny : Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju i Krzyża Niepodległości w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.

  Odznaczeń otrzymała Irena wiele z najważniejszym –  Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, ale te dwa ostatnio wręczane w tak smutnych okolicznościach nobilitowały Irenę jeszcze bardziej.

Dużo ludzi zabierało głos, by pożegnać Irenę i  przedstawić Jej dokonania. Starosta pruszkowski i prezydent miasta dziękując za współpracę opowiedzieli o działalności Ireny w czasie okupacji niemieckiej, później przy organizowaniu w mieście struktur „Solidarności”, wreszcie o Jej obecności w opozycji antykomunistycznej.

Żegnali też Irenę Horban dyrektor naszego Liceum Tomasza Zana i prezes Tow. Absolwentów Zana, słowa pożegnania wypowiedział również wiceprezes PTK-N, Harcerze. Wszyscy przemawiający podkreślali pracowitość, kulturę osobistą Ireny i wielkie zaangażowanie w działalność społeczną.  

Nasza Koleżanka Irena Horban to był naprawdę  nieprzeciętny człowiek. Wielka szkoda, że nie ma już Jej wśród nas. Zostanie na długo w naszej wdzięcznej pamięci jako WYJĄTKOWA , NIEZASTĄPIONA IRENA.

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty