Archiwum

Całe Środowisko zanowskie jest bardzo zaniepokojone możliwością połączenia naszej szkoły ze szkołą na ul. Gomulińskiego. Ten projekt Starostwa Powiatowego w Pruszkowie został przedstawiony po raz pierwszy przed kilku laty i spotkał się ze sprzeciwem Grona Pedagogicznego Liceum Zana, Rady Rodziców, uczniów, absolwentów i mieszkańców Pruszkowa. Obecnie powrócił znowu i znowu nie uzyskał aprobaty zaniaków. W dniu 15 maja 2009 r.odbyło się spotkanie na ten temat przed kamerami telewizyjnymi w programie pani Jolanty Erol ‚Interwencje’, który wyemitowała TVP INFO. Zabrakło na nim Pani Starosty.

PENTAX Image

Już 25 lat istnieje Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
Jubileusz ten obchodziliśmy pod patronatem Starosty Powiatu Pruszkowskiego i Prezydenta Pruszkowa 10 października b.r. w sali Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie. Każdy uczestnik spotkania, członek Towarzystwa Absolwentów otrzymał sponsorowane przez Urząd Miasta, starannie wydane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszkowie im. Henryka Sienkiewicza, dwie książki : ,,My – Zaniacy” tom II i II poszerzone wydanie wierszy naszych absolwentów ,,Zaniacy z poezją pod rękę”.
Ze wzruszeniem powitaliśmy Sztandar naszej Szkoły i wysłuchali hymnu Zana w wykonaniu uczniów Liceum.
W swoim liście Pani Starosta, Elżbieta Smolińska złożyła gratulacje tym wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia młodzieży w naszej Szkole i wyraziła podziękowanie za pracę Zarządu Towarzystwa nad podtrzymywaniem tradycji Zana i integracją środowiska absolwentów.
Obecny na spotkaniu wiceprezydent Pruszkowa, Pan Andrzej Królikowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wieloletnią tradycję Szkoły, na jej wiodącą rolę w kształtowaniu kultury Pruszkowiaków i potrzebę pielęgnowania tych wartości.
Powitaliśmy nową dyrektor naszego Liceum, Panią Bożenę Grzybowską, która zadeklarowała życzliwą współpracę ze środowiskiem absolwentów.
Dziękujemy przemawiającym za miłe słowa skierowane do Towarzystwa Absolwentów, za okazaną pomoc w naszej działalności, postaramy się sprostać oczekiwaniom.
Jubileuszowe spotkanie zaszczycili swą obecnością, były dyrektor Zana, Pan prof. Stefan Gierwatowski, dawni profesorowie Szkoły : Bronisław Siemdaj, Irena Horban, Jacek Dobrowolski, a także profesorowie aktualnie uczący w Liceum. Była też wśród nas absolwentka, która otrzymała Świadectwo Dojrzałości u Zana w 1930 roku ! – Halina Dobrowolska, pisząca wiersze, z których emanuje pogoda ducha. Kilka z nich jest w II wydaniu ,,Zaniacy z poezją pod rękę”.
Na zakończenie części oficjalnej prezes Towarzystwa przedstawiła historię powstania naszej organizacji.
Potem odbył się wernisaż prac Kol. Jana Gołębiewskiego i Kol. Marka Prędoty, na którym obejrzeliśmy piękne akwarele i bardzo ciekawe obrazy , świadczące o wielkim talencie obu absolwentów.
Wreszcie, za pomyślność Liceum Zana i całego środowiska zaniaków, wypiliśmy lampkę szampana serwowaną przez Kol. Artura Cyronka, który od lat uświetnia nasze spotkania swoim cateringiem. Jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni, serdecznie dziękujemy !
Długo oczekiwaną część artystyczną wypełniły występy absolwentek – kol. Elżbiety Marciniak – Kuszakiewicz /w czasach szkolnych nazywanej ,,Pestką”/ i kol. Urszuli Blaszyńskiej, a także pięknie grającej utwory Chopina, Basi Sybilskiej – uczennicy Szkoły Muzycznej w Warszawie, córki małżeństwa naszych absolwentów , państwa Ewy i Jana.
Nawet tańczyliśmy przy doskonałej muzyce i śpiewie męża Elżbiety, Jerzego Kuszakiewicza. Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom !

Drogie Koleżanki i Koledzy, z okazji tego Jubileuszu życzymy Absolwentom i Wychowankom Zana, aby Towarzystwo nasze działało i rozwijało się dalej, by nie zanikła trwająca od lat szkolnych przyjaźń między nami, pielęgnujmy ją.

Absolwentów rośnie klan, bądźmy razem, vivat ZAN !

Dzięki życzliwości Prezydenta Pruszkowa został wydany reprint książki „My-Zaniacy”

Kolegów zainteresowanych tą publikacją prosimy o kontakt telefoniczny 692-230-300

Drogie Koleżanki i Koledzy, każdy z nas podczas nauki w Liceum doświadczał wielu emocji bardziej lub mniej przyjemnych, ale takich, które pamięta się latami. Sekcja Literacka Towarzystwa Absolwentów zwraca się z serdeczną prośbą, opiszcie te szkolne wydarzenia. Umieścimy je w miejscowej gazecie „Podwarszawskie Życie Pruszkowa” w rubryce prowadzonej przez nasze Towarzystwo, zatytułowanej „Była u Zana”

Wasze wspomnienia przybliża Czytelnikom tamte lata, naszą Szkołę, Profesorów i Kolegów, słowem te czasy, które żyją w naszej serdecznej pamięci.

Wspomnienia opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem oraz rokiem matury prosimy przesyłać listownie lub elektronicznie na adres kontaktowy podany w dziale Kontakt z Nami

Autorom mieszkającym poza Pruszkowem dostarczymy egzemplarze gazety z ich tekstami na podany przez nich adres.

Liczymy na Waszą współpracę

W tym roku Liceum Zana obchodzi doniosły Jubileusz 90-lecia swego istnienia. Dla uczczenia tej rocznicy organizujemy VIII Zjazd Absolwentów w dniu 8 października 2011.

Program Zjazdu :

 • godz. 9.00 – spotkanie uczestników Zjazdu na boisku szkolnym
 • godz. 9.20 – przejście do parku ,,Sokoła”, uformowanie pochodu, złożenie kwiatów przy tablicy pamięci prof. Bohdana Zielińskiego, po czym idziemy ulicami miasta ze Sztandarem Szkoły do kościoła p.w. św. Kazimierza
 • godz. 10.00 – Msza św. w intencji Profesorów i Absolwentów Lic. T. Zana
 • godz. 11.30 – powrót do Szkoły
  • oficjalne otwarcie Zjazdu
  • składanie kwiatów przy tablicach pamiątkowych na terenie Szkoły
  • część artystyczna
 • godz. 12.30 – rejestracja uczestników w Biurze Zjazdu, odbiór pamiątek
 • godz. 13.00 – zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Absolwentów
 • godz. 13.30 – spotkania rocznikowe przy kawie, herbacie i nie tylko (czas trwania zależy od ilości wspomnień związanych ze Szkołą i zawartych w nich emocji)
 • Czas na przygotowania do balu
 • godz. 19.00 – Bal absolwentów w Domu Bankietowym przy ul. Obrońców Pokoju nr. 8 w Pruszkowie

Koszt uczestnictwa w Zjeździe 1 osoby – zarówno dla absolwenta jak i osoby towarzyszącej wynosi :

udział w spotkaniu porannym 50 zł

w spotkaniu porannym i balu 150 zł

monetaProsimy o dokonywanie opłat za uczestnictwo w Zjeździe do dnia 10 września 2011 r. włącznie na nasze konto bankowe:

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. T. Zana w Pruszkowie Bank Spółdzielczy w Pruszkowie konto nr.

83 8016 0003 2003 0012 0007 0351

Prosimy też o podanie roku matury, aktualnego adresu oraz potwierdzenie uczestnictwa w Zjeździe w terminie jak najszybszym na adres:

PamištkaBarbara Ratyńska
al. Wojska Polskiego 70/2
05-804 Pruszków

tel.: 692 230 300
e-mail: bratynska@wp.pl
e-mail: zarzad@zan.org.pl

Będzie to dużym ułatwieniem dla organizatorów. Dziękujemy!

Z Serdecznymi pozdrowieniami- Zarząd Towarzystwa.

Obchody 90-lecia Gimnazjum i Liceum im .Tomasza Zana w Pruszkowie, VIII Zjazd Absolwentów już za nami. Kilka miesięcy przygotowań i ………poranek 8 października przywitał nas dość chłodno pochmurnym niebem.
Wyruszyliśmy ze Szkoły liczną grupą /około 200 absolwentów/ ze Sztandarem, by złożyć kwiaty przy tablicy naszego zasłużonego profesora Bohdana Zielińskiego i pilnowani przez Straż Miejską pod bacznym okiem policji dotarliśmy do kościoła p.w. św. Kazimierza. Dopiero tutaj widać było, jak dużo osób uczestniczy w Zjeździe. Kościół wypełnił się znajomymi twarzami naszych Profesorów, Absolwentów, prawie wszystkie ławki były zajęte.
Uroczystą Mszę św. w intencji profesorów, byłych i obecnych uczniów Zana celebrowało oprócz gospodarza-księdza prałata Józefa Podstawki, trzech księży Absolwentów : ks. Stanisław Urbaniak, ks. Grzegorz Krystofik i ks. Roman Trzciński.
Wzruszający to był widok, jak siwiejący Koledzy Jurek Blancard i Stefan Kowalski z Koleżankami Danusią Parys i Narcyzą Janik składali dary ołtarza, dostojnie, a jednocześnie jakby wcielili się w uczniów, jeszcze uczniów naszej Szkoły.
To nie jeden moment wzruszenia. Wiele serdecznych słów skierowanych do Profesorów i Absolwentów powiedział w swojej homilii ks. Stanisław Urbaniak. Przedstawił sylwetki naszych nauczycieli, jako ludzi stanowiących wzór dla młodzieży, co zaowocowało ukształtowaniem przez Nich licznego grona wybitnych ludzi pióra, nauki, kultury… Można powiedzieć, że my – dawni uczniowie, czuliśmy się dumni, że należymy do tej społeczności, że ukończyliśmy tę Szkołę.
Wreszcie powrót do naszej kochanej, starej „Budy”, rejestracja w Biurze Zjazdu, odbiór jubileuszowych pamiątek : Medalu 90-lecia Liceum Tomasza Zana, który zaprojektował Kol. Jerzy Blancard i książki „Tomasz Zan” autorstwa niezapomnianej przez starsze roczniki absolwentów prof. Stanisławy Ostrowskiej, publikacji pisanej i wydanej po raz pierwszy w latach dwudziestych minionego wieku.
Gwar, radosne zamieszanie, serdeczny uśmiech na wszystkich twarzach panował na szkolnym boisku, gdzie odbywały się centralne uroczystości Zjazdu. Nawet coraz mocniej padający deszcz i przejmujący chłód, nie były w stanie zepsuć tej ciepłej atmosfery spotkania po latach..Wreszcie Hymn Państwowy, rozpoczynający oficjalne otwarcie VIII Zjazdu Absolwentów i wprowadzenie Sztandaru Szkoły wyciszyły przyjacielskie rozmowy.
Spotkanie nasze otworzyła dyrektor Zana, Pani prof. Małgorzata Kucharska oddając głos kol. Barbarze Ratyńskiej, prezesowi Towarzystwa Absolwentów. Po powitaniu zebranych, uczniowie wręczali wszystkim gościom symboliczną różę i zjazdowe pamiątki., a Barbara przedstawiła krótką historię Zjazdów Absolwentów, które zawsze są organizowane na jubileusze Szkoły.
Było ich siedem : I – zorganizowany na 40-lecie Liceum w 1961 roku.
Po nim przez następne 20 lat nie było obchodów rocznicowych, dopiero dla uczczenia 60 rocznicy istnienia Zana, w 1981 roku odbył się II Zjazd Absolwentów. Od tego czasu, już regularnie, dyrekcja Liceum i Towarzystwo Absolwentów co 5 lat przygotowują jubileuszowe spotkania. To właśnie podczas II Zjazdu podjęto uchwałę, żeby utworzyć Towarzystwo Absolwentów, które zostało zarejestrowane w 1984 roku, z opóźnieniem spowodowanym istniejącym w Polsce stanem wojennym. W podzięce za trud poniesiony w wychowaniu młodzieży, za wieloletnią pracę w naszej Szkole Absolwenci składali wiązanki kwiatów pod czterema tablicami upamiętniającymi profesorów : Stanisławę i Leona Ostrowskich, Władysława Wojkowskiego, wszystkich dyrektorów od początku istnienia Szkoły, profesorów i uczniów poległych w czasie II wojny światowej, a także przy popiersiu naszego patrona, Tomasza Zana.
Nieobecna na spotkaniu Pani Starosta przysłała list, w którym podkreśliła nie małe walory naszej Szkoły : wysoki poziom nauczania, wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, kultywowanie wieloletniej tradycji Liceum..
Część artystyczną przygotowali uczniowie pod fachowym kierownictwem Pana Gerarda Położyńskiego. Były to fragmenty wierszy naszych Absolwentów przeplatane muzyką.
Po tym, wszyscy zaśpiewaliśmy starą piosenkę o gremialnych wagarach, na jakie przed wielu laty poszli nasi wychowankowie i choć po tym wyczynie masowej ucieczki ze Szkoły wszystkich jej uczestników spotkały przykre konsekwencje, to nikt tego nie żałował, a dziś wspominamy to ze wzruszeniem. Piosenka nosi tytuł „Była u Zana”, słowa do niej napisał Włodzimierz Lewiński- matura w 1949 roku.
Na zakończenie prowadząca spotkanie Kol. Elżbieta Marciniak Kuszakiewicz przedstawiła nam swoje zdolności wokalne, profesjonalnie zaśpiewała znaną piosenkę „Najpiękniejszy kraj na ziemi”. Wreszcie nastąpił najbardziej oczekiwany moment Zjazdu- spotkania rocznikowe. W klasach oznaczonych rocznikami matur , przy kawie, herbacie, przekąskach, owocach i cieście, można było bezpośrednio porozmawiać z Profesorami ,Koleżankami i Kolegami, często zmienionymi przez upływ czasu, ale jednak rozpoznawalnymi, żyjącymi w naszej serdecznej pamięci i razem wspominać.., wspominać…
O godz. 19.00 rozpoczął się bal absolwentów w Domu Bankietowym, prowadzonym przez naszego Kolegę , Artura Cyronka. Muzyka oczywiście z płyt CD, a dobry „didżej”, dobre nagłośnienie i parkiet do tańca ,. o towarzystwie nie wspomnę, przecież to sami swoi, uczyniły bardzo udaną zabawę, podczas której Elżbieta czarowała nas swoimi piosenkami. Jak dodam bardzo smaczne i urozmaicone jedzenie na stołach popijane dobrym winem, będzie to pełny obraz naszego balu. Zabawa skończyła się około 3.00 nad ranem. Szkoda, że tak szybko mija czas i wszystko staje się wspomnieniem.
Drodzy Przyjaciele, Absolwenci, żegnamy się do następnego spotkania.
Serdecznie Was pozdrawiam i życzę powodzenia we wszystkich dziedzinach życia

Barbara- matura 1953

Skierowany do uczestników Zjazdu, odczytany na Mszy św.

Drodzy Profesorowie, Drodzy Koledzy i Koleżanki,
Z radością łączę się duchowo z Wami w momencie obchodów 90 – letniej rocznicy istnienia naszego Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Jednocześnie żałuję, że liczne zobowiązania uniemożliwiają mi cieszyć się rocznicą wśród Was i razem z Wami.

Początek Gimnazjum łączy się ze szczególnym czasem naszej historii, gdy Polska cieszyła się odzyskaną wolnością i budowała znakomity system oświaty, szkolnictwo, które kształtowało człowieka całkowitego w jego uzdolnieniach, talentach i osobowych darach ,oraz możliwościach. Pamiętny rok 1921, po Bitwie Warszawskiej, po „Cudzie nad Wisłą” obfitował entuzjazmem budowania własnego, suwerennego Kraju i państwa, umacniania społeczeństwa na poziomie tej organizacji i tożsamości, które nazywamy narodem.

„Zan” kształtował przez wszystkie lata liczne pokolenia, które udowodniły swym życiem, że wpajane ideały nie były płonne, lecz wcielały się w realizację dorobku życiowego na wszystkich polach działalności zawodowej i społecznej tak w czasie wojny jak i pokoju.

Każda szkoła ma swój etos, atmosferę i niepowtarzalną biografię ; tworzymy je nadal i przekazujemy młodszym. Jesteśmy też przekonani, że budynek naszej Szkoły istniejący od 1930 roku, to swoisty genius loci i zabytek międzywojennej, wówczas nowoczesnej i funkcjonalnej architektury, który należy pielęgnować i rozbudować, a nie niszczyć.

Nasza Szkoła kształciła i ciało i ducha swoich wychowanków. Uczyła nas, że Bóg, Honor i Ojczyzna, to nie slogany i puste słowa, ale najwyższe cele i kierunki zaangażowania nadające naszemu życiu cechy szlachectwa, a więc bezinteresownych działań. W tym duchu przekazuję moje najlepsze życzenia Zjazdowi Absolwentów, prosząc Pana Wieków, by wszystkich objął swą opieką, umocnił, Łaską przepełnił i nasycił radością : Gaudeamus in Deo, quoniam Bonus est !

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty