Archiwum

W tym roku Liceum Zana obchodzi doniosły Jubileusz 90-lecia swego istnienia. Dla uczczenia tej rocznicy organizujemy VIII Zjazd Absolwentów w dniu 8 października 2011.

Program Zjazdu :

 • godz. 9.00 – spotkanie uczestników Zjazdu na boisku szkolnym
 • godz. 9.20 – przejście do parku ,,Sokoła”, uformowanie pochodu, złożenie kwiatów przy tablicy pamięci prof. Bohdana Zielińskiego, po czym idziemy ulicami miasta ze Sztandarem Szkoły do kościoła p.w. św. Kazimierza
 • godz. 10.00 – Msza św. w intencji Profesorów i Absolwentów Lic. T. Zana
 • godz. 11.30 – powrót do Szkoły
  • oficjalne otwarcie Zjazdu
  • składanie kwiatów przy tablicach pamiątkowych na terenie Szkoły
  • część artystyczna
 • godz. 12.30 – rejestracja uczestników w Biurze Zjazdu, odbiór pamiątek
 • godz. 13.00 – zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Absolwentów
 • godz. 13.30 – spotkania rocznikowe przy kawie, herbacie i nie tylko (czas trwania zależy od ilości wspomnień związanych ze Szkołą i zawartych w nich emocji)
 • Czas na przygotowania do balu
 • godz. 19.00 – Bal absolwentów w Domu Bankietowym przy ul. Obrońców Pokoju nr. 8 w Pruszkowie

Koszt uczestnictwa w Zjeździe 1 osoby – zarówno dla absolwenta jak i osoby towarzyszącej wynosi :

udział w spotkaniu porannym 50 zł

w spotkaniu porannym i balu 150 zł

monetaProsimy o dokonywanie opłat za uczestnictwo w Zjeździe do dnia 10 września 2011 r. włącznie na nasze konto bankowe:

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. T. Zana w Pruszkowie Bank Spółdzielczy w Pruszkowie konto nr.

83 8016 0003 2003 0012 0007 0351

Prosimy też o podanie roku matury, aktualnego adresu oraz potwierdzenie uczestnictwa w Zjeździe w terminie jak najszybszym na adres:

PamištkaBarbara Ratyńska
al. Wojska Polskiego 70/2
05-804 Pruszków

tel.: 692 230 300
e-mail: bratynska@wp.pl
e-mail: zarzad@zan.org.pl

Będzie to dużym ułatwieniem dla organizatorów. Dziękujemy!

Z Serdecznymi pozdrowieniami- Zarząd Towarzystwa.

Obchody 90-lecia Gimnazjum i Liceum im .Tomasza Zana w Pruszkowie, VIII Zjazd Absolwentów już za nami. Kilka miesięcy przygotowań i ………poranek 8 października przywitał nas dość chłodno pochmurnym niebem.
Wyruszyliśmy ze Szkoły liczną grupą /około 200 absolwentów/ ze Sztandarem, by złożyć kwiaty przy tablicy naszego zasłużonego profesora Bohdana Zielińskiego i pilnowani przez Straż Miejską pod bacznym okiem policji dotarliśmy do kościoła p.w. św. Kazimierza. Dopiero tutaj widać było, jak dużo osób uczestniczy w Zjeździe. Kościół wypełnił się znajomymi twarzami naszych Profesorów, Absolwentów, prawie wszystkie ławki były zajęte.
Uroczystą Mszę św. w intencji profesorów, byłych i obecnych uczniów Zana celebrowało oprócz gospodarza-księdza prałata Józefa Podstawki, trzech księży Absolwentów : ks. Stanisław Urbaniak, ks. Grzegorz Krystofik i ks. Roman Trzciński.
Wzruszający to był widok, jak siwiejący Koledzy Jurek Blancard i Stefan Kowalski z Koleżankami Danusią Parys i Narcyzą Janik składali dary ołtarza, dostojnie, a jednocześnie jakby wcielili się w uczniów, jeszcze uczniów naszej Szkoły.
To nie jeden moment wzruszenia. Wiele serdecznych słów skierowanych do Profesorów i Absolwentów powiedział w swojej homilii ks. Stanisław Urbaniak. Przedstawił sylwetki naszych nauczycieli, jako ludzi stanowiących wzór dla młodzieży, co zaowocowało ukształtowaniem przez Nich licznego grona wybitnych ludzi pióra, nauki, kultury… Można powiedzieć, że my – dawni uczniowie, czuliśmy się dumni, że należymy do tej społeczności, że ukończyliśmy tę Szkołę.
Wreszcie powrót do naszej kochanej, starej „Budy”, rejestracja w Biurze Zjazdu, odbiór jubileuszowych pamiątek : Medalu 90-lecia Liceum Tomasza Zana, który zaprojektował Kol. Jerzy Blancard i książki „Tomasz Zan” autorstwa niezapomnianej przez starsze roczniki absolwentów prof. Stanisławy Ostrowskiej, publikacji pisanej i wydanej po raz pierwszy w latach dwudziestych minionego wieku.
Gwar, radosne zamieszanie, serdeczny uśmiech na wszystkich twarzach panował na szkolnym boisku, gdzie odbywały się centralne uroczystości Zjazdu. Nawet coraz mocniej padający deszcz i przejmujący chłód, nie były w stanie zepsuć tej ciepłej atmosfery spotkania po latach..Wreszcie Hymn Państwowy, rozpoczynający oficjalne otwarcie VIII Zjazdu Absolwentów i wprowadzenie Sztandaru Szkoły wyciszyły przyjacielskie rozmowy.
Spotkanie nasze otworzyła dyrektor Zana, Pani prof. Małgorzata Kucharska oddając głos kol. Barbarze Ratyńskiej, prezesowi Towarzystwa Absolwentów. Po powitaniu zebranych, uczniowie wręczali wszystkim gościom symboliczną różę i zjazdowe pamiątki., a Barbara przedstawiła krótką historię Zjazdów Absolwentów, które zawsze są organizowane na jubileusze Szkoły.
Było ich siedem : I – zorganizowany na 40-lecie Liceum w 1961 roku.
Po nim przez następne 20 lat nie było obchodów rocznicowych, dopiero dla uczczenia 60 rocznicy istnienia Zana, w 1981 roku odbył się II Zjazd Absolwentów. Od tego czasu, już regularnie, dyrekcja Liceum i Towarzystwo Absolwentów co 5 lat przygotowują jubileuszowe spotkania. To właśnie podczas II Zjazdu podjęto uchwałę, żeby utworzyć Towarzystwo Absolwentów, które zostało zarejestrowane w 1984 roku, z opóźnieniem spowodowanym istniejącym w Polsce stanem wojennym. W podzięce za trud poniesiony w wychowaniu młodzieży, za wieloletnią pracę w naszej Szkole Absolwenci składali wiązanki kwiatów pod czterema tablicami upamiętniającymi profesorów : Stanisławę i Leona Ostrowskich, Władysława Wojkowskiego, wszystkich dyrektorów od początku istnienia Szkoły, profesorów i uczniów poległych w czasie II wojny światowej, a także przy popiersiu naszego patrona, Tomasza Zana.
Nieobecna na spotkaniu Pani Starosta przysłała list, w którym podkreśliła nie małe walory naszej Szkoły : wysoki poziom nauczania, wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, kultywowanie wieloletniej tradycji Liceum..
Część artystyczną przygotowali uczniowie pod fachowym kierownictwem Pana Gerarda Położyńskiego. Były to fragmenty wierszy naszych Absolwentów przeplatane muzyką.
Po tym, wszyscy zaśpiewaliśmy starą piosenkę o gremialnych wagarach, na jakie przed wielu laty poszli nasi wychowankowie i choć po tym wyczynie masowej ucieczki ze Szkoły wszystkich jej uczestników spotkały przykre konsekwencje, to nikt tego nie żałował, a dziś wspominamy to ze wzruszeniem. Piosenka nosi tytuł „Była u Zana”, słowa do niej napisał Włodzimierz Lewiński- matura w 1949 roku.
Na zakończenie prowadząca spotkanie Kol. Elżbieta Marciniak Kuszakiewicz przedstawiła nam swoje zdolności wokalne, profesjonalnie zaśpiewała znaną piosenkę „Najpiękniejszy kraj na ziemi”. Wreszcie nastąpił najbardziej oczekiwany moment Zjazdu- spotkania rocznikowe. W klasach oznaczonych rocznikami matur , przy kawie, herbacie, przekąskach, owocach i cieście, można było bezpośrednio porozmawiać z Profesorami ,Koleżankami i Kolegami, często zmienionymi przez upływ czasu, ale jednak rozpoznawalnymi, żyjącymi w naszej serdecznej pamięci i razem wspominać.., wspominać…
O godz. 19.00 rozpoczął się bal absolwentów w Domu Bankietowym, prowadzonym przez naszego Kolegę , Artura Cyronka. Muzyka oczywiście z płyt CD, a dobry „didżej”, dobre nagłośnienie i parkiet do tańca ,. o towarzystwie nie wspomnę, przecież to sami swoi, uczyniły bardzo udaną zabawę, podczas której Elżbieta czarowała nas swoimi piosenkami. Jak dodam bardzo smaczne i urozmaicone jedzenie na stołach popijane dobrym winem, będzie to pełny obraz naszego balu. Zabawa skończyła się około 3.00 nad ranem. Szkoda, że tak szybko mija czas i wszystko staje się wspomnieniem.
Drodzy Przyjaciele, Absolwenci, żegnamy się do następnego spotkania.
Serdecznie Was pozdrawiam i życzę powodzenia we wszystkich dziedzinach życia

Barbara- matura 1953

Skierowany do uczestników Zjazdu, odczytany na Mszy św.

Drodzy Profesorowie, Drodzy Koledzy i Koleżanki,
Z radością łączę się duchowo z Wami w momencie obchodów 90 – letniej rocznicy istnienia naszego Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Jednocześnie żałuję, że liczne zobowiązania uniemożliwiają mi cieszyć się rocznicą wśród Was i razem z Wami.

Początek Gimnazjum łączy się ze szczególnym czasem naszej historii, gdy Polska cieszyła się odzyskaną wolnością i budowała znakomity system oświaty, szkolnictwo, które kształtowało człowieka całkowitego w jego uzdolnieniach, talentach i osobowych darach ,oraz możliwościach. Pamiętny rok 1921, po Bitwie Warszawskiej, po „Cudzie nad Wisłą” obfitował entuzjazmem budowania własnego, suwerennego Kraju i państwa, umacniania społeczeństwa na poziomie tej organizacji i tożsamości, które nazywamy narodem.

„Zan” kształtował przez wszystkie lata liczne pokolenia, które udowodniły swym życiem, że wpajane ideały nie były płonne, lecz wcielały się w realizację dorobku życiowego na wszystkich polach działalności zawodowej i społecznej tak w czasie wojny jak i pokoju.

Każda szkoła ma swój etos, atmosferę i niepowtarzalną biografię ; tworzymy je nadal i przekazujemy młodszym. Jesteśmy też przekonani, że budynek naszej Szkoły istniejący od 1930 roku, to swoisty genius loci i zabytek międzywojennej, wówczas nowoczesnej i funkcjonalnej architektury, który należy pielęgnować i rozbudować, a nie niszczyć.

Nasza Szkoła kształciła i ciało i ducha swoich wychowanków. Uczyła nas, że Bóg, Honor i Ojczyzna, to nie slogany i puste słowa, ale najwyższe cele i kierunki zaangażowania nadające naszemu życiu cechy szlachectwa, a więc bezinteresownych działań. W tym duchu przekazuję moje najlepsze życzenia Zjazdowi Absolwentów, prosząc Pana Wieków, by wszystkich objął swą opieką, umocnił, Łaską przepełnił i nasycił radością : Gaudeamus in Deo, quoniam Bonus est !

Podczas VIII Zjazdu Absolwentów, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszego Towarzystwa.

W zjazdowym zamieszaniu został popełniony błąd : w jawnym głosowaniu wybraliśmy do zarządu 10 osób a zgodnie ze Statytem skład zarządu jest 9-cio osobowy. Musimy to naprawić i to jeszcze w tym roku kalendarzowym, ponieważ 5-cioletnia kadencja obecnego zarządu kończy się w roku 2011.

Proponujemy Spotkanie Opłatkowe w dniu 10 grudnia b.r. w budynku naszej Szkoły i przy tej okazji dokonamy wyborów. Godzinę spotkania oczywiście podamy na zaproszeniach.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o jak najliczniejsze przybycie.

Z pozdrowieniami – Zarząd

Tradycją stają się spotkania absolwentów Zana w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku Spotkanie Opłatkowe w dniu 10 grudnia odbyło się, oczywiście, w gościnnych murach naszej Szkoły.
    Było nam bardzo miło usłyszeć z ust prezydenta Pruszkowa, Pani dyrektor naszego Liceum, a także księdza Roberta, serdeczne życzenia pomyślności dla nas, absolwentów, jak i powodzenia w dalszych losach Zana. Radosny gwar zebranych przy dzieleniu się Opłatkiem, swobodna, przyjazna atmosfera były dowodem, że jest nam ze sobą, tu, w tej Szkole bardzo dobrze, że czujemy się u siebie.
    Zabrakło nam Koleżanek śpiewających, które właśnie w tym dniu miały zaplanowane wcześniej nagrania, więc sami śpiewaliśmy kolędy, oczywiście nie tak profesjonalnie, jak Elżbieta, czy Ula, ale było radośnie, a wiersze Kol. Zbyszka Jerzyny w wykonaniu Kol. Barbary też dostarczyły nam pozytywnych emocji.
    Świąteczny nastrój, swobodna atmosfera sprawiły, że mikrofon wędrował z rąk do rąk, mieliśmy sobie coś do powiedzenia. Kol. Tadeusz, autor kilku publikacji przedstawił nam swoją nową książkę p.t. „Obrazki, przeważnie miniatury”. Tadzio jest absolwentem z 1950 roku, w swoich utworach-obrazkach przedstawia otaczającą rzeczywistość z lat wojny, konspiracji, jak i wydarzenia współczesne z dużą dozą dobrego humoru zabarwionego ironią posługując się ładnym polskim językiem.
    Absolwentów piszących jest więcej, Kol. Ryszard, też maturzysta z 1950 roku przyniósł swoją książkę zatytułowaną „Ostatni rozkaz”. Zafascynowany historią Polski opisuje w niej m.in. działalność organizacji konspiracyjnych w czasie II wojny, jak i obecnie działających, środowisk kombatanckich.
    Pewnie grudniowe spotkanie w serdecznej atmosferze trwało by jeszcze dłużej, gdyby nie fakt, że po uroczystości czekało nas Nadzwyczajne Zebranie członków Towarzystwa Absolwentów, na którym mieliśmy dokonać wyboru nowego Zarządu naszej organizacji /informowaliśmy o tym wcześniej /.
    W głosowaniu tajnym wybraliśmy nowy Zarząd, w skład którego weszły 3 nowe osoby, 4 z poprzedniej kadencji zmieniły tylko swoje funkcje i 2 osoby zachowały swoje poprzednie stanowiska. 14 grudnia Zarząd ukonstytuował się.
    Koleżankom i Kolegom, którzy zostali wybrani do władz Towarzystwa gratulujemy i życzymy, aby przez całe 5 lat trwania kadencji nie tracili motywacji do pracy społecznej, a znajdowali w niej największą satysfakcję.

/ZANIACY/

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty