Archiwum

Skierowany do uczestników Zjazdu, odczytany na Mszy św.

Drodzy Profesorowie, Drodzy Koledzy i Koleżanki,
Z radością łączę się duchowo z Wami w momencie obchodów 90 – letniej rocznicy istnienia naszego Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Jednocześnie żałuję, że liczne zobowiązania uniemożliwiają mi cieszyć się rocznicą wśród Was i razem z Wami.

Początek Gimnazjum łączy się ze szczególnym czasem naszej historii, gdy Polska cieszyła się odzyskaną wolnością i budowała znakomity system oświaty, szkolnictwo, które kształtowało człowieka całkowitego w jego uzdolnieniach, talentach i osobowych darach ,oraz możliwościach. Pamiętny rok 1921, po Bitwie Warszawskiej, po „Cudzie nad Wisłą” obfitował entuzjazmem budowania własnego, suwerennego Kraju i państwa, umacniania społeczeństwa na poziomie tej organizacji i tożsamości, które nazywamy narodem.

„Zan” kształtował przez wszystkie lata liczne pokolenia, które udowodniły swym życiem, że wpajane ideały nie były płonne, lecz wcielały się w realizację dorobku życiowego na wszystkich polach działalności zawodowej i społecznej tak w czasie wojny jak i pokoju.

Każda szkoła ma swój etos, atmosferę i niepowtarzalną biografię ; tworzymy je nadal i przekazujemy młodszym. Jesteśmy też przekonani, że budynek naszej Szkoły istniejący od 1930 roku, to swoisty genius loci i zabytek międzywojennej, wówczas nowoczesnej i funkcjonalnej architektury, który należy pielęgnować i rozbudować, a nie niszczyć.

Nasza Szkoła kształciła i ciało i ducha swoich wychowanków. Uczyła nas, że Bóg, Honor i Ojczyzna, to nie slogany i puste słowa, ale najwyższe cele i kierunki zaangażowania nadające naszemu życiu cechy szlachectwa, a więc bezinteresownych działań. W tym duchu przekazuję moje najlepsze życzenia Zjazdowi Absolwentów, prosząc Pana Wieków, by wszystkich objął swą opieką, umocnił, Łaską przepełnił i nasycił radością : Gaudeamus in Deo, quoniam Bonus est !

Podczas VIII Zjazdu Absolwentów, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszego Towarzystwa.

W zjazdowym zamieszaniu został popełniony błąd : w jawnym głosowaniu wybraliśmy do zarządu 10 osób a zgodnie ze Statytem skład zarządu jest 9-cio osobowy. Musimy to naprawić i to jeszcze w tym roku kalendarzowym, ponieważ 5-cioletnia kadencja obecnego zarządu kończy się w roku 2011.

Proponujemy Spotkanie Opłatkowe w dniu 10 grudnia b.r. w budynku naszej Szkoły i przy tej okazji dokonamy wyborów. Godzinę spotkania oczywiście podamy na zaproszeniach.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o jak najliczniejsze przybycie.

Z pozdrowieniami – Zarząd

Tradycją stają się spotkania absolwentów Zana w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku Spotkanie Opłatkowe w dniu 10 grudnia odbyło się, oczywiście, w gościnnych murach naszej Szkoły.
    Było nam bardzo miło usłyszeć z ust prezydenta Pruszkowa, Pani dyrektor naszego Liceum, a także księdza Roberta, serdeczne życzenia pomyślności dla nas, absolwentów, jak i powodzenia w dalszych losach Zana. Radosny gwar zebranych przy dzieleniu się Opłatkiem, swobodna, przyjazna atmosfera były dowodem, że jest nam ze sobą, tu, w tej Szkole bardzo dobrze, że czujemy się u siebie.
    Zabrakło nam Koleżanek śpiewających, które właśnie w tym dniu miały zaplanowane wcześniej nagrania, więc sami śpiewaliśmy kolędy, oczywiście nie tak profesjonalnie, jak Elżbieta, czy Ula, ale było radośnie, a wiersze Kol. Zbyszka Jerzyny w wykonaniu Kol. Barbary też dostarczyły nam pozytywnych emocji.
    Świąteczny nastrój, swobodna atmosfera sprawiły, że mikrofon wędrował z rąk do rąk, mieliśmy sobie coś do powiedzenia. Kol. Tadeusz, autor kilku publikacji przedstawił nam swoją nową książkę p.t. „Obrazki, przeważnie miniatury”. Tadzio jest absolwentem z 1950 roku, w swoich utworach-obrazkach przedstawia otaczającą rzeczywistość z lat wojny, konspiracji, jak i wydarzenia współczesne z dużą dozą dobrego humoru zabarwionego ironią posługując się ładnym polskim językiem.
    Absolwentów piszących jest więcej, Kol. Ryszard, też maturzysta z 1950 roku przyniósł swoją książkę zatytułowaną „Ostatni rozkaz”. Zafascynowany historią Polski opisuje w niej m.in. działalność organizacji konspiracyjnych w czasie II wojny, jak i obecnie działających, środowisk kombatanckich.
    Pewnie grudniowe spotkanie w serdecznej atmosferze trwało by jeszcze dłużej, gdyby nie fakt, że po uroczystości czekało nas Nadzwyczajne Zebranie członków Towarzystwa Absolwentów, na którym mieliśmy dokonać wyboru nowego Zarządu naszej organizacji /informowaliśmy o tym wcześniej /.
    W głosowaniu tajnym wybraliśmy nowy Zarząd, w skład którego weszły 3 nowe osoby, 4 z poprzedniej kadencji zmieniły tylko swoje funkcje i 2 osoby zachowały swoje poprzednie stanowiska. 14 grudnia Zarząd ukonstytuował się.
    Koleżankom i Kolegom, którzy zostali wybrani do władz Towarzystwa gratulujemy i życzymy, aby przez całe 5 lat trwania kadencji nie tracili motywacji do pracy społecznej, a znajdowali w niej największą satysfakcję.

/ZANIACY/

Zarząd naszego Towarzystwa spotyka się regularnie, w drugą środę każdego miesiąca w Pałacyku „Sokoła” o godz. 18.30.
Na zebraniach zawsze omawiamy bieżące sprawy środowiska zaniaków, planujemy działanie na przyszłość. Są więc to spotkania robocze, choć nie brak też na nich wątków osobistych, jak to wśród przyjaciół.
Ale to ostatnie, marcowe zebranie miało wyjątkowy charakter : dziękowaliśmy na nim pięciu Absolwentom za ich wieloletnią pracę w Zarządzie, bo grudniowe wybory zmieniły skład osobowy naszych władz.
Podziękowania i kwiaty składali odchodzącym z Zarządu Kolegom obecny prezes Towarzystwa Piotr Hoser i wiceprezes Barbara Ratyńska.
Dziękujemy Wam, kochane Koleżanki i Koledzy za obecność w działaniu na rzecz przyszłości naszej Szkoły, za pomoc w wykonywaniu zwyczajnych statutowych działań Towarzystwa, dziękujemy Wam serdecznie za wszystko.
Była kawa i tort domowej produkcji, trochę wspomnień, ale przede wszystkim była serdeczna, przyjacielska atmosfera, która sprawiła, że spotkanie przeciągnęło się. Żegnaliśmy się z obietnicą dalszej, wspólnej pracy na rzecz naszej organizacji.

Zarząd

 

Zapraszamy na zebrania Zarządu wszystkich Absolwentów Liceum T. Zana zainteresowanych Towarzystwem Absolwentów. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy dla usprawnienia naszej działalności.

Choć Wielkanoc 2012 roku już za nami, to echa Dzwonów Zmartwychwstania jeszcze tkwią w naszej pamięci , jeszcze nie skończył się okres obchodów tego Święta. Wracamy do rodzinnych spotkań i jak co roku Absolwenci Liceum Tomasza Zana, spotykamy się w ten wiosenny czas, bo przecież stanowimy bardzo liczną, społeczną rodzinę. Do gościnnych murów budynku naszej Szkoły przyszliśmy 21 kwietnia o godz. 10.00, by w świątecznym nastroju potwierdzić pamięć o naszych profesorach, o sobie , o Szkole, po prostu, żeby pobyć razem.

Nasza uroczystość w tym roku miała szczególny charakter. Zarząd Towarzystwa Absolwentów po uzyskaniu zgody zebranych Koleżanek i Kolegów wyróżnił 8 osób Dyplomami Honorowego Członka naszej organizacji, za Ich zaangażowanie w obronę interesów Liceum Zana, za wieloletnią pracę w Zarządzie Towarzystwa.

Ale to nie jedyny powód, aby nazwać to spotkanie szczególnym. Jesteśmy zaszczyceni, że był z nami Absolwent naszej Szkoły, Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Henryk Hoser. W serdecznych słowach zwrócił się do zebranych i oprócz tradycyjnych życzeń podkreślił niemałe zasługi w kształtowaniu wielu wybitnych osobowości znanych i szanowanych na świecie , Absolwentów tego ponad 90-cioletniego Liceum . Kolejny raz doznaliśmy uczucia dumy, że nas, właśnie nas też ukształtowała ta Szkoła.

Z przykrością odnotowaliśmy fakt nieobecności Jego Eminencji prof. Marka Krawczyka, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, również Absolwenta Liceum Zana .Rozumiemy, że ważne sprawy uniemożliwiły Panu Profesorowi przyjazd do Pruszkowa. Nie tracimy jednak nadziei na spotkania w przyszłości, serdecznie zapraszamy.

Oczywiście, nie zabrakło prezydenta miasta, Pana Jana Starzyńskiego, Pani Małgorzaty Kucharskiej – obecnej dyrektor Liceum, jego dawnych dyrektorów , byłych i obecnych profesorów. Wyjątkowymi gośćmi były też pra..pra..prawnuczki Patrona Szkoły, Tomasza Zana : Pani Teresa Falkowska i Pani Monika Rozdejczer. Obie Panie nosiły panieńskie nazwisko Zan. Powitaliśmy Je bardzo serdecznie świadomi , że zbliżyła się do nas historia i jakaś maleńka, niewidzialna cząsteczka Tomasza jest z nami.

Wielebny Ksiądz Marian Mikołajczak, proboszcz kościoła p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie, poświęcił ten symbol nowego, rodzącego się życia – jajka i czas składania indywidualnych życzeń poprzedził profesjonalny występ artystyczny Kol. Elżbiety Marciniak. Wiersze o tematyce Święta Zmartwychwstania na zmianę z dobrze dobranymi do chwili muzyką i piosenkami wprowadziły zebranych w podniosły nastrój.

Wszystko to sprawiło, że bez przesady można nazwać to Spotkanie wyjątkowym.

Barbara Łosiewicz-Ratyńska – matura 1953

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty