25 października o godz. 13:00 spotykamy się w Szkole, aby świętować 35 lecie naszego Towarzystwa. Na uroczystość zapraszamy absolwentów, wychowanków i przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Powołanie Towarzystwa w okresie trudnym dla organizacji samorządnych oraz jego funkcjonowanie przez 35 lat to naprawdę duże osiągnięcie. O sukcesach Towarzystwa wspominaliśmy już we wcześniejszych wpisach na stronie i pewnie będziemy jeszcze o tym mówić. Jednak w programie Uroczystości nacisk chcemy położyć nie tylko na osiągnięcia Towarzystwa, ale również na działanie z „potrzeby serca”. Taką potrzebę działania z „potrzeby serca” według zasad etycznych i moralnych przekazali nam nasi profesorowie, którą teraz my chcemy przekazać przyszłym absolwentom uczestnikom tej uroczystości. Chcemy pokazać, że warto angażować się w działanie na rzecz środowiska-dobra wspólnego w klauzuli ” non profit” – wolontariatu, mając na uwadze przeszłość (historia, tradycja) i przyszłość.

Program

Dyrektor Szkoły Ewa Król i Prezes Towarzystwa Cezary Grzelak

  • Narodziny, dojrzewanie i perspektywy Towarzystwa.

Współzałożyciel Towarzystwa Irena Horban

  • Wpływ Towarzystwa i innych NGO na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Starosta Krzysztof Rymuza

Prezydent Paweł Makuch

  • Towarzystwo – Szkoła; wzajemne relacje.

Dyrektor Szkoły Ewa Król

  • Rola stowarzyszeń i wolontariatu w rozwoju osobowości i postaw moralnych, upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w ocenie młodzieży LO im. T. Zana w Pruszkowie.

Przedstawiciele uczniów

  • Wyróżnienie medalami i dyplomami osób zasłużonych dla Środowiska Zaniaków.
  • Część artystyczna

Uczniowie Szkoły

  • Rozmowy, wspomnienia, wymiana doświadczeń

 

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty