Aktualności

Minęły szkolne lata, zacierają się w pamięci twarze naszych rówieśników, a wspomnienia młodzieńczych przyjaźni, pierwszych miłości wywołują uśmiech wzruszenia. Dorosłe życie nakazuje być i działać tu i teraz, ale czasami wracamy myślą do przeszłości, do naszej  klasy, tej grupy rozkrzyczanych młodych ludzi pełnych „cudownych” pomysłów na życie, odważnych i wyjątkowych. Te odpowiedzi przy tablicy, klasówki i ściągi, głupie wybryki i kawały serwowane kolegom i nauczycielom – wszystko to chowamy w naszej pamięci, a przede wszystkim wspominamy Nauczycieli, Naszych Wychowawców, anielsko cierpliwych ludzi, którzy za wszelką cenę chcieli wcisnąć nam do głowy trochę wiedzy.

W Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie profesorów (tak nazywaliśmy naszych nauczycieli ),  jak w każdej szkole, było wielu- tych bardziej lub mniej wymagających, tych nie jednakowo lubianych przez młodzież, ale zawsze budzących w uczniach szacunek. Przekazywali nam nie tylko wiedzę, Oni tworzyli wzorce jak uczciwie i mądrze żyć. Wielu z Nich odeszło ze świata, lecz nie odeszło z naszej serdecznej pamięci. Zasłużyli na nią swoją życzliwością, oddaniem się młodzieży, niemałym trudem kształtowania osobowości młodego człowieka. Mimo upływu lat pamiętamy o Nich, są dla nas Bardzo Ważni, Bliscy nam. Nie sposób wymienić Ich wszystkich, nasi Profesorowie w prawie stuletniej historii istnienia Szkoły stworzyli tradycję Liceum „Zana”, niepowtarzalną atmosferę, która przyciągała  młodzież choć trwające od wielu lat trudne warunki lokalowe Liceum nie ułatwiały nauki.  

Nie można zapomnieć o prof. Stanisławie Ostrowskiej – wspaniałej polonistce, której wielu absolwentów zawdzięcza karierę pisarza czy poety,  o prof. Wacławie Prusaku – wielce uzdolnionym rysowniku, malarzu wychowawcy znanych grafików. Pamiętam Panią prof. Marię Anterszlak wykładającą historię w  latach PRL-u. Odważnie, wbrew zakazom politycznym chciała podać młodzieży prawdziwą historię Polski i  sugerowała lekturę podręczników, w których „doczytacie resztę”. Prof. Bronisława Bacia – zginęła tragicznie, wymagająca matematyczka, Jej uczniowie zdobywali laury na Olimpiadach Matematycznych. Mile wspominam  prof. Tadeusza Gralewicza- bardzo lubianego przez młodzież łacinnika wykładającego też matematykę i języki obce . To tylko niewielki ułamek tych wspaniałych pedagogów o nieprzeciętnych cechach osobowości uczących w Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Nie można tu przedstawić Ich Wszystkich, ale Wszyscy żyją w pamięci „Zaniaków”

Za kilka dni listopad, miesiąc pamięci o tych , co odeszli na zawsze. Dziękujemy naszym Zmarłym Profesorom za otrzymane od Nich dobro i niechaj DOBRY BĘDZIE ICH SEN         

Szanowny Panie,

pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zorganizowanie Uroczystości w Liceum im. Tomasza Zana.
Wraz z rodziną jesteśmy ogromnie wzruszeni i szczęśliwi, że nasz Wojtas Dziadas i Tata (bo piszę też w imieniu Mamy Agaty, Cioci Pauliny i Jana)  został tak pięknie upamiętniony w swojej Szkole.
Z rozmów z nim wiemy jak bardzo ważną częścią jego życia była Szkoła i jak wiele z niej wspomnień zachował. Wszyscy wiemy jak obfitym źródłem inspiracji była dla jego twórczości. Wojciech Młynarski był dumnym absolwentem Zana. 
Właśnie dlatego, wyjątkowym zaszczytem dla mnie było uczestniczyć w tej wspaniałej Uroczystości na terenie Liceum i móc reprezentować nie tylko Fundację i Rodzinę ale w jakiś sposób też po prostu Jego samego. 
 
Podtrzymuję deklarację o gotowości do współpracy i jestem przekonany, że Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego mają potencjał do wspólnych inicjatyw.
 
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Kieniewicz
Prezes Zarządu 
Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego

Zarząd Towarzystwa Absolwentów dziękuje: rodzinie, władzom samorządowym, koleżankom i kolegom z klasy i szkoły Wojtka Młynarskiego, dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za tak liczny udział w uroczystości odsłonięcia tablicy Wojtka Młynarskiego oraz nadania Jego imienia sali lekcyjnej.Uczeń-absolwent LO.im.T.ZANA  Wojtek Młynarski swoim życiem i twórczością zasłużył na takie wyróżnienie w 100-lecie niepodległości i zbliżające się 100-lecie NASZEJ SZKOŁY.

Zarząd Towarzystwa.

 

W uroczystości odsłonięcia Tablicy Wojtka Młynarskiego i nadania sali szkolnej P/12 Jego imienia udział wzięli Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska oraz Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński. 

Zaproszony Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera przepraszając za swoja nieobecność przysłał list, który odczytała Dyr. Ewa Król. 

Gośćmi Honorowymi byli przedstawiciele rodziny Wojtka Młynarskiego: siostra Barbara Arens-Młynarska, żona Adrianna Godlewska, wnuk Stanisław Kieniewicz,

Elżbieta Kaczurba oraz kuzynka Jadwiga Nietyksza. Po przedstawieniu Gości Honorowych przystąpiono do odsłonięcia Tablicy. Aktu odsłonięcia dokonały: Irena Horban, Barbara Arens-Młynarska oraz Dyrektor Szkoły Ewa Król. 

Poświęcenia Tablicy dokonał ksiądz prałat Mikołajczyk.

W tej części uroczystości Dyrektor Ewa Król nadała sali imię Wojtka Młynarskiego. Głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska oraz Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński.

Prezes Towarzystwa Cezary Grzelak zaprezentował zebranym rękopisy pochodzące z prywatnych zbiorów Bożenny Kretkowskiej, klasowej koleżanki Wojtka: wiersz Zielona noc, zeszyt prac klasowych z języka polskiego recenzowanych przez Prof. Stanisławę Ostrowską –  jedną z założycielek Szkoły oraz pracę egzaminacyjną z języka polskiego do LO im. T. Zana. Ponadto  udostępniono usprawiedliwienie  niemożliwości odpowiadania z chemii napisane przez Mamę Wojtka Młynarskiego do Prof. Stefana Gierwatowskiego, który podarował ten rękopis Towarzystwu. 

Kolejno przyszedł czas na wspomnienia,  zapoczątkowane prezentacją zdjęć Wojtka z okresu szkolnego – głównie spływu kajakowego (prywatne zbiory Bożenny Kretkowskiej).

Wspomnienia o Wojtku rozpoczęła siostra Barbara Arens-Młynarska od wiersza Pożegnanie szkoły, napisanego przez Wojtka na rozdanie matur w 1958 r. Pani Barbara recytowała także inne wiersze, do tej pory nigdzie nie publikowane, a jeden z wierszy – Zakończenie wakacji podarowała Towarzystwu. 

W trakcie wspomnień szkolnych koleżanek i kolegów o Wojtku, uczniowie Szkoły zaprezentowali dwa mało znane wiersz Wojtka oraz dwie piosenki z jego tekstem. 

Dodać należy, że uczniowie LO im. T. Zana licznie wzięli udział w Uroczystości.

Adrianna Godlewska wspominając  Wojtka Młynarskiego podarowała Towarzystwu płytę filmu wywiadu pod tytułem Piosenka finałowa.

Wnuk  Wojtka, Stanisław Kieniewicz,  podziękował za zaproszenie na uroczystość oraz zadeklarował współpracę Fundacji Młynarskich, której jest Prezesem, w realizacji przez LO im. T. Zana i Towarzystwo kolejnych przedsięwzięć związanych z Wojtkiem Młynarskim. 

Wspomnienia koleżeńskie rozpoczął Jurek Kwasiborski (kolega Wojtka z klasy), które były kontynuowane w mniej oficjalnej atmosferze  przy herbacie i ciastach.

 

Pruszków, 09.10.2018r.

W dniu 6 października w Szkole odbyła się Uroczystość odsłonięcia Tablicy Wojtka Młynarskiego oraz nadania Jego imienia Sali szkolnej P/12. Tablica jest w otoczeniu instalacji plastycznej składającej się z tekstów dwóch kultowych piosenek: Jeszcze w zielone gramy i Moje ulubione drzewo, zdjęcia Wojtka ze spływu kajakowego z okresu liceum oraz tekstu wiersz podarowanego Towarzystwu przez siostrę Wojtka Barbarę Arens-Młynarską, pod tytułem Pożegnanie szkoły  napisanego na uroczystość rozdania matur w 1958 r w naszej Szkole.

 

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty