Aktualności

W dniu 6 października w Szkole odbyła się Uroczystość odsłonięcia Tablicy Wojtka Młynarskiego oraz nadania Jego imienia Sali szkolnej P/12. Tablica jest w otoczeniu instalacji plastycznej składającej się z tekstów dwóch kultowych piosenek: Jeszcze w zielone gramy i Moje ulubione drzewo, zdjęcia Wojtka ze spływu kajakowego z okresu liceum oraz tekstu wiersz podarowanego Towarzystwu przez siostrę Wojtka Barbarę Arens-Młynarską, pod tytułem Pożegnanie szkoły  napisanego na uroczystość rozdania matur w 1958 r w naszej Szkole.

 

Zarząd Towarzystwa Absolwentów zaprasza na uroczystość odsłonięcia tablicy Wojtka Młynarskiego  oraz nadania Jego imienia sali szkolnej.Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w dniu 6.10.2018 r. w budynku szkoły przy ulicy Daszyńskiego (wejście od ul. Obrońców Pokoju).

 

Program Uroczystości odsłonięcia Tablicy Wojtka Młynarskiego

i nadania Jego imienia Sali nr

 

  1. Powitanie Gości – Dyr. Ewa Król

(w sali, wręczenie rodzinie kwiatów)

  1. Wstęp – Prezes C. Grzelak

(omówienie inicjatywy oraz możliwości realizacji dzięki środkom ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie)

  1. Odsłonięcie Tablicy Wojtka Młynarskiego

Dyr. E. Król i Prez. C. Grzelak + poproszeni Goście

(uroczystość przed Tablicą w korytarzu)

  1. Podpisanie Aktu nadania imienia Wojtka Młynarskiego Sali

– Dyr. E. Król i proszeni Goście

(w sali)

  1. Wspomnienia i występy uczniów Szkoły – Prez. C. Grzelak

(w sali)

  1. Prezentacja pamiątek z okresu szkolnego Wojtka Młynarskiego

– Prez. C. Grzelak

  1. Zakończenie części oficjalnej – Dyr. Ewa Król, Prez. C. Grzelak

(wręczenie rodzinie okolicznościowych płyt ze zdjęciami Wojtka

z okresu szkolnego)

  1. Wspominki przy kawie – Prez. C. Grzelak

(sąsiadująca sala)

 

 

Pruszków, 27 września 2018 r.

W dniu 3 września w Szkole miało miejsce Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.  Dyrektor Szkoły Pani Ewa Król przewidziała w Programie Uroczystości czas na wyróżnienie medalem okolicznościowym Towarzystwa osób zasłużonych dla Towarzystwa, Szkoły i środowiska Zaniaków. Medale zostały sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wręczenia medali dokonał Prezes Zarządu Towarzystwa kol. Cezary Grzelak.   wszyscy wyróżnieni przez Zarząd Towarzystwa medalami byli obecni na Uroczystości. Zgodnie z postanowieniem Zarządu osoby nieobecne zostaną wyróżnione podczas innych uroczystości.  

Przypomnijmy, że pierwszym medalem uhonorowano kol. Halinę Dobrowolską (najstarszą żyjącą w momencie wręczenia medalu absolwentkę Szkoły – 108 lat), a drugim wieloletniego Profesora i Dyrektora Szkoły Stefana Gierwatowskiego (jako Dyrektor Szkoły przyczynił się do powstania Towarzystwa).

Zarząd Towarzystwa podjął decyzję, że uhonorowane medalem mogą być tylko osoby żyjące. 

9 lipca, na zaproszenie Pani Dyrektor Ewy Król oraz Pani Ireny Juśkiewicz – wieloletniej Sekretarki naszej Szkoły i wychowanki Prof. Gierwatowskiego – Szkołę odwiedził były długoletni  Profesor i Dyrektor Szkoły Pan Stefan Gierwatowski. Była to pierwsza wizyta Prof.-Dyr. Gierwatowskiego w nowym budynku Szkoły. Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Szkoły od piwnic aż po dach, czyli do trzeciego piętra. Rolę przewodnika pełniła Pani Irena Juśkiewicz Sekretarka Szkoły, która do pracy w Szkole została przyjęta właśnie przez Dyr. Gierwatowskiego. Wspomaganie i asystę stanowili członkowie Zarządu Towarzystwa: Cezary Grzelak, Barbara Ratyńska i Wiesław Gierwatowski, a także absolwenci i członkowie Towarzystwa: Adam Jaworski i Maciej Nawrocki. Dodajmy, że wszyscy wymienieni powyżej to wychowankowie Prof.-Dyr. Gierwatowskiego.

Prof.-Dyr. Gierwatowski wyraził podziw dla ogromu przestrzeni i architektury Szkoły, ale również głębszą refleksję na temat możliwości i celowości nauczania pewnych przedmiotów (np. fizyka, biologia) bez przeprowadzania przez uczniów doświadczeń.  

Korzystając z obecności Prof.-Dyr. Gierwatowskiego w Szkole, Prezes Towarzystwa kol. Cezary Grzelak wręczył Profesorowi-Dyrektorowi medal pamiątkowy którym Zarząd Towarzystwa uhonorował Prof.-Dyr. Gierwatowskiego w uznaniu  zasług dla Szkoły i Towarzystwa (przypomnijmy: Prof.-Dyr. Gierwatowski brał aktywny udział w założeniu Towarzystwa i jako Dyrektor zawsze wspierał inicjatywy i działalność Towarzystwa). Uroczystość odbyła się przed Kącikiem Prof. Prusaka, który uznać należy za element ciągłości historii Szkoły. Dopełnieniem tej uroczystości było obdarowanie Dyr. – Prof. Gierwatowskiego przez Dyr. Ewę Król pamiątkami z logo Szkoły.

Spotkanie zakończyliśmy w gabinecie Dyr. Ewy Król, gdzie przy kawie rozmawialiśmy z Prof.-Dyr. Gierwatowskim  na temat „nowej” i „starej” Szkoły, a przede wszystkim o ludziach związanych z historią LO im. T. Zana oraz Pruszkowa.

W tym roku Prof.-Dyr. Gierwatowski ukończył 93 lata, a przez 37 lat związany był ze Szkołą jako Profesor i Dyrektor naszej Szkoły. Szanowny Panie Profesorze  życzymy dużo zdrowia oraz kondycji umożliwiającej udział w naszych spotkaniach.

W załączeniu galeria zdjęć ze spotkania.

W dniu 9-07-2018 Urząd Miejski podał wyniki głosowań na projekty (inicjatywy) w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na 2019r. Nasz „Piknik u Zana” wygrał.Wszystkim którzy poparli naszą inicjatywę – środowiska „Zaników” bardzo dziękujemy.Wspólnie spędzony czas podczas imprezy w „Naszej Budzie” dla wszystkich na pewno będzie dużym wydarzeniem. Gratuluję!

Cezary Grzelak

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty