Aktualności

Z niecierpliwością czekałam na ostatni punkt piknikowego programu, czyli na koncert  zespołu Janka Młynarskiego. Sala była nabita. Kapela zaczęła grać – melodie i słowa piosenek znali wszyscy; śpiewaliśmy je przecież przy ogniskach na obozach wędrownych, na spływach kajakowych. Ale nie tylko dobór repertuaru to sprawił, że natychmiast zapanowała atmosfera szczególnej swobody  – takiej bez konwenansów, takiej, że dwoje szkrabów zaczęło pląsać, a raczej podskakiwać w rytm i turlać się przed orkiestrą.  

Pierwszy raz słuchałam Janka Młynarskiego na żywo i jestem zdania, że nagrania nie oddają nastroju, jaki wprowadza, sam zapowiadając,  potem śpiewając. Występ był znakomicie przygotowany równie pod względem akustycznym. Piszę o tym, ponieważ często się zdarza, że niewłaściwie  ustawiona aparatura nagłaśniająca  powoduje zlepienie dźwięków, które do słuchacza docierają jak strumień lawy. A tu –  słyszałam każdy instrument, każde słowo tekstu i każdą nutkę. Słuchałam z przyjemnością, bo ożyły stare teksty, obudziły się melodie – była nostalgia, był żart, były cienkie, lecz czytelne aluzje.

W pewnej chwili nie tylko szkraby, porwane muzyką, hasały, lecz  cała widownia zaczęła śpiewać, złożono ostatnie rzędy krzeseł, aby zrobić miejsce to tańca.

Było po prostu cudnie.

Pamiętam, ze w starym budynku szkoły w sali gimnastycznej, zwanej Olimpem, z powodu zdobiących ją fresków o tematyce mitologicznej, stał fortepian. Podczas przerwy śniadaniowej Wojtek Młynarski siadał do instrumentu i zaczynał grać, podając rytm:

– Dżez baburiba…

Podchwytywaliśmy, odpowiadając echem:

– Dżez baburiba…

I tańczyliśmy aż do dzwonka wzywającego na lekcję.

Jak widać – tradycja przechodzi z pokolenia na pokolenie.

Barbara Walicka

W dniu 15 czerwca 2019 r. w siedzibie Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2018 r. oraz realizacja pozostałych punktów zawartych w Zawiadomieniu o WZC.

Dobra pogoda w tym dniu nie sprzyjała frekwencji, toteż WZC odbyło się w II terminie. Zarząd Towarzystwa przedstawił: sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2018 r. WZC przyjęło oba sprawozdanie, składając jednocześnie pewne uwagi dotyczące sposobu i zakresu przedstawionych sprawozdań. Zarząd Towarzystwa przyjął zgłaszane uwagi uwzględniając je częściowo w omawianym sprawozdaniu, natomiast pozostałe uwagi przyjęto jako wnioski WZC, które należy uwzględnić przy konstrukcji kolejnych sprawozdań, ale też i innych dokumentów informacyjnych.

Niebawem udostępnimy na naszej stronie sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2018 r.

Z przyczyn organizacyjnych WZC nie zdążyło zająć się odwołaniem Kol. Zdzisława Ostrzyckiego od decyzji Zarządu. WZC zobowiązało Zarząd do ujęcia tego punktu w programie najbliższego WZC.

Dziękujemy wszystkim członkom Towarzystwa, którzy przedłożyli sprawy Towarzystwa nad wypoczynek w tym pięknym dniu.

 

                                                                                         Zarząd Towarzystwa

8 czerwca bawiliśmy się na PIKNIKU w Zanie. Pomimo przeciwności takich jak: wakacyjna pogoda, która wyciągnęła z Miasta wielu jego mieszkańców, a także „licznych konkurencyjnych imprez”, jakie odbywały się 8 czerwca w Pruszkowie, zainteresowanie PIKNIKIEM należy uznać za zadowalające. Sumując uczestników poszczególnych imprez, projekt pod nazwą PIKNIK w Zanie przyciągnął zainteresowanie przeszło 500 uczestników (choć oczywiście niektóre osoby brały udział w więcej niż w jednej imprezie).

Opis konkretnych imprez wraz ze zdjęciami (a może i krótkimi filmami) sukcesywnie będziemy zamieszczać na naszej stronie. Natomiast już w tej informacji chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia. I tak dziękujemy:

– władzom Miasta – jako że Piknik realizowany był ze środków Budżetu     Obywatelskiego Pruszkowa,

–  mieszkańcom Pruszkowa, którzy swoimi głosami przyczynili się do wyboru tej     imprezy do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa,

– Dyrekcji LO im. T. Zana oraz nauczycielom, uczniom i pracownikom     administracji, za udostępnienie budynku Szkoły i pomoc w organizacji     PIKNIKU,

– Dyrekcji i pracownikom Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im.     Stefana Woydy w Pruszkowie, za pomoc w organizacji PIKNIKU,

– absolwentom LO im. Zana, za udział w organizacji i imprezach PIKNIKU.

Mamy nadzieję, że tematy przewodnie konkretnych imprez PIKNIKU będą kontynuowane, choć nie koniecznie wszystkie i w takiej samej formule. A co Państwo na ten temat sądzicie?

Szczegółowe relacje z imprez PIKNIKU już niebawem.

W 2019 roku obchodzimy 35-lecie Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

TAK! To już 35 lat :

– inspirowania działań na rzecz popularyzowania postaci Patrona Szkoły, nauczycieli    i absolwentów,

– podejmowania starań dotyczących rozwoju Szkoły,

– współdziałania ze Szkołą w budowie jej pozytywnego wizerunku,

– budowania i utrzymywania więzi koleżeńskich między absolwentami,   wychowankami i przyjaciółmi Szkoły, ze szczególną uwagą dla aktywizacji  osób   starszych,

– działania na rzecz integracji środowiska związanego ze Szkołą i reprezentacja tego    środowiska na zewnątrz,

– współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji państwowej i    samorządowej,

   oraz szeregu innych rodzajów działań.

Przekładając to na konkrety to:

– około 70 Spotkań Świątecznych,

– 6 Zjazdów Absolwentów,

– popiersie Tomasza Zana – Patrona Szkoły,

– Ściana Prof. Prusaka,

– Tablica Wojtka Młynarskiego,

oraz wiele innych akcji i przedsięwzięć prowadzonych przez te 35 lat.

Jednak jako najważniejsze trzeba wymienić setki spotkań z inicjatywy Towarzystwa z: Dyrekcją i ciałem pedagogicznym Szkoły, uczniami Szkoły, rodzicami uczniów, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, innymi organizacjami (często kierowanymi przez Zaniaków).

Oczywiście wyrazić trzeba szacunek i uznanie dla pomysłodawców i realizatorów idei Towarzystwa, tym większe że Towarzystwo powstawało w czasach kiedy powołanie takiej struktury nie było tak łatwe i proste jak dzisiaj. Nie podajemy jednak w tym miejscu faktów związanych z założycielami Towarzystwa i jego powstawaniem, ponieważ na ten cel przeznaczymy kolejne, obszerniejsze opracowania.

Intencją tej informacji jest przypomnienie o zbliżającym się jubileuszu 35-lecia oraz o tym co robimy od 35 lat niezależnie od sytuacji politycznej i trendów społecznych.

 

Zarząd Towarzystwa

Na początku lutego Krysia i Jacek Dobrowolscy obchodzili piękną rocznicę – 50‑lecie pożycia małżeńskiego. Krysia i Jacek: uczniowie i absolwenci Zana, a później profesorowie Naszej Szkoły. Ludzie serdeczni, bezinteresowni i uczynni. Tymi cechami „zarazili” swoje dzieci, wnuki, a teraz będą je przekazywać prawnukom. Również wielu z ich uczniów posiada te cechy. W Towarzystwie od zawsze i zawsze znajdują czas i chęć aby wspomagać organizację różnych wydarzeń ważnych dla Zaniaków, a także bieżącą działalność Towarzystwa.

Działalność na rzecz środowiska Zaniaków to nie jedyna działalność społeczna, w jakiej biorą udział Krysia i Jacek.

Warto zaznaczyć, że są najliczniejszym rodem w Zanie – 15 przedstawicieli rodu Dobrowolskich to absolwenci Zana, a aktualnie do Zana uczęszcza wnuczka Krysi i Jacka. To razem 16 Dobrowolszczaków w Zanie, poczynając od mamy Jacka Haliny Dobrowolskiej, która maturę ukończyła w 1930 r.

W ubiegłym tygodniu Krysia za swoją działalność pedagogiczną została odznaczona brązowym Krzyżem Zasługi.

Kochani! życzymy Wam, abyście jak najdłużej mieli czas i chęć do przekazywania swojej pozytywnej energii i „zarażania” nastawieniem do życia swoich najbliższych, a także innych bliskich Wam ludzi, w tym Zaniaków.

 

Zarząd Towarzystwa

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty