Aktualności

8 czerwca bawiliśmy się na PIKNIKU w Zanie. Pomimo przeciwności takich jak: wakacyjna pogoda, która wyciągnęła z Miasta wielu jego mieszkańców, a także „licznych konkurencyjnych imprez”, jakie odbywały się 8 czerwca w Pruszkowie, zainteresowanie PIKNIKIEM należy uznać za zadowalające. Sumując uczestników poszczególnych imprez, projekt pod nazwą PIKNIK w Zanie przyciągnął zainteresowanie przeszło 500 uczestników (choć oczywiście niektóre osoby brały udział w więcej niż w jednej imprezie).

Opis konkretnych imprez wraz ze zdjęciami (a może i krótkimi filmami) sukcesywnie będziemy zamieszczać na naszej stronie. Natomiast już w tej informacji chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia. I tak dziękujemy:

– władzom Miasta – jako że Piknik realizowany był ze środków Budżetu     Obywatelskiego Pruszkowa,

–  mieszkańcom Pruszkowa, którzy swoimi głosami przyczynili się do wyboru tej     imprezy do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa,

– Dyrekcji LO im. T. Zana oraz nauczycielom, uczniom i pracownikom     administracji, za udostępnienie budynku Szkoły i pomoc w organizacji     PIKNIKU,

– Dyrekcji i pracownikom Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im.     Stefana Woydy w Pruszkowie, za pomoc w organizacji PIKNIKU,

– absolwentom LO im. Zana, za udział w organizacji i imprezach PIKNIKU.

Mamy nadzieję, że tematy przewodnie konkretnych imprez PIKNIKU będą kontynuowane, choć nie koniecznie wszystkie i w takiej samej formule. A co Państwo na ten temat sądzicie?

Szczegółowe relacje z imprez PIKNIKU już niebawem.

26 kwietnia br., w „Naszej Budzie”,  rozdano uroczyście świadectwa ukończenia nauki w LO im. T Zana. Następny rocznik powiększył grono absolwentów naszej Szkoły. Świadectwa i nagrody wręczali dyrektor szkoły Ewa Król, wojewoda Zdzisław Sipiera, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Dymura, Sekretarz Urzędu Miasta Pruszkowa Karolina Sorbian-Jemiołkowska, Prezes” ZNIAKÓW” Cezary Grzelak oraz absolwenci Szkoły i zarazem autorzy książki o naszym mieście Tadeusz Jakubowski i Jerzy Blancard ( matura 1950r i 1952r ).

Towarzystwo wyróżniło najlepszą uczennicę (najwyższa średnia) Zuzannę Barańską oraz Radosława Gryczkę i  Macieja  Siewierskiego, którzy bardzo dużo czasu poświęcili dla Szkoły i całej społeczności szkolnej w tworzeniu „atmosfery-ducha Szkoły”. Świadectwa otrzymało 93 uczniów-absolwentów. Za następną 5-tkę trzymamy kciuki w sierpniu i wrześniu. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Pamiętajcie o Naszej Szkole.

Szanowne Koleżanki, Koledzy – „Zaniacy”

            W tym roku mija 35 lat istnienia Towarzystwa Absolwentów naszej Szkoły. Będziemy obchodzić ten jubileusz na jesieni z niemałą satysfakcją, że udało nam się działać przez tyle lat. Założyciele Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana wytyczyli cel działania tej organizacji „ze Szkołą i dla Szkoły” i od 35 lat wszystkie zarządy Towarzystwa wypełniały to zadanie mimo napotykanych trudności.

            Działalność Towarzystwa ograniczały trudności lokalowe Szkoły, braki finansowe, ale zawsze było poparcie Dyrekcji Liceum, władz samorządowych Pruszkowa, można było też liczyć na współpracę z naszymi Absolwentami i dlatego trwamy.

Co Towarzystwu udało się zrobić ?

 • Tablicę upamiętniającą profesorów i wychowanków Liceum, którzy zginęli w czasie II wojny światowej
 • 6 Tablic pamięci naszych wybitnych profesorów
 • Popiersie patrona Szkoły Tomasza Zana
 • Kącik Pamięci prof. Wacława Prusaka z Jego obrazami
 • Tablice Pamięci Wojtka Młynarskiego
 • Medal z okazji 80-lecia Szkoły
 • Mamy też Medal Towarzystwa Absolwentów „Zasłużony dla społeczności L.O. T. Zana”.

Towarzystwo Absolwentów ma też osiągnięcia wydawnicze:

 • Reprint zeszytu autorstwa prof. Stanisławy Ostrowskiej „Tomasz Zan”
 • „My – Zaniacy” I i II tom, gdzie każdy absolwent mógł opisać swoją drogę życiową, sukcesy zawodowe
 • „Zaniacy z poezją pod rękę” – dwa zeszyty z twórczością Absolwentów
 • „Przegląd Pruszkowski” poświęcony 80-cioleciu naszej Szkoły
 • „Przegląd Pruszkowski” wydany dla uczczenia 85-ciolecia Liceum Zana
 • „Przegląd Pruszkowski” wydanie specjalne na jubileusz 30-tolecia Towarzystwa Absolwentów.

           W ramach integracji naszego środowiska kontynuujemy organizację Zjazdów Absolwentów co 5 lat, a także tradycyjnie co rok Absolwenci Zana razem świętują Boże Narodzenie i Wielkanoc.

A co przed nami ?

 • 8 czerwca organizujemy „Piknik u Zana”, na którym spotkamy się z wybitnymi absolwentami naszej Szkoły, którzy będą prezentować swój dorobek naukowy, zawodowy, nie zabraknie też rozrywki
 • Na jesieni obchody 35-lecia Towarzystwa Absolwentów
 • W 2021 roku doniosłe wydarzenie : Liceum Tomasza Zana będzie Święcic 100-lecie swego istnienia. To już za dwa lata ! Czasu niewiele, a pracy dużo – zapraszamy chętne Koleżanki i Kolegów do współpracy,

razem damy radę !

Barbara Ratyńska
oraz
Zarząd Towarzystwa

W 2019 roku obchodzimy 35-lecie Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

TAK! To już 35 lat :

– inspirowania działań na rzecz popularyzowania postaci Patrona Szkoły, nauczycieli    i absolwentów,

– podejmowania starań dotyczących rozwoju Szkoły,

– współdziałania ze Szkołą w budowie jej pozytywnego wizerunku,

– budowania i utrzymywania więzi koleżeńskich między absolwentami,   wychowankami i przyjaciółmi Szkoły, ze szczególną uwagą dla aktywizacji  osób   starszych,

– działania na rzecz integracji środowiska związanego ze Szkołą i reprezentacja tego    środowiska na zewnątrz,

– współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji państwowej i    samorządowej,

   oraz szeregu innych rodzajów działań.

Przekładając to na konkrety to:

– około 70 Spotkań Świątecznych,

– 6 Zjazdów Absolwentów,

– popiersie Tomasza Zana – Patrona Szkoły,

– Ściana Prof. Prusaka,

– Tablica Wojtka Młynarskiego,

oraz wiele innych akcji i przedsięwzięć prowadzonych przez te 35 lat.

Jednak jako najważniejsze trzeba wymienić setki spotkań z inicjatywy Towarzystwa z: Dyrekcją i ciałem pedagogicznym Szkoły, uczniami Szkoły, rodzicami uczniów, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, innymi organizacjami (często kierowanymi przez Zaniaków).

Oczywiście wyrazić trzeba szacunek i uznanie dla pomysłodawców i realizatorów idei Towarzystwa, tym większe że Towarzystwo powstawało w czasach kiedy powołanie takiej struktury nie było tak łatwe i proste jak dzisiaj. Nie podajemy jednak w tym miejscu faktów związanych z założycielami Towarzystwa i jego powstawaniem, ponieważ na ten cel przeznaczymy kolejne, obszerniejsze opracowania.

Intencją tej informacji jest przypomnienie o zbliżającym się jubileuszu 35-lecia oraz o tym co robimy od 35 lat niezależnie od sytuacji politycznej i trendów społecznych.

 

Zarząd Towarzystwa

Uprzejmie informujemy, że spotkanie Świąteczne w dniu 12 kwietnia br jest organizowane przez inne stowarzyszenie i nie ma nic wspólnego z Towarzystwem Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Ponadto przekazujemy, że pewne nazwiska członków Towarzystwa Absolwentów zostały umieszczone na liście mailowej bez zgody tychże adresatów.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków
i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
im. Tomasza Zana w Pruszkowie

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty