Aktualności

Zarząd Towarzystwa podjął decyzję w sprawie umożliwienia bezpośrednich kontaktów absolwentów i członków Zarządu. Dzięki przychylności Pani Dyrektor Ewy Król będziemy mogli spotykać się w Szkole – ul. Daszyńskiego nr 6, wejście od ul. Obrońców Pokoju , w pokoju Towarzystwa. Spotkania odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca w godz.15-17, począwszy od dn. 7 marca br. Absolwenci Szkoły będą mogli porozmawiać z dyżurującymi członkami Zarządu o sprawach Szkoły, Towarzystwa i swoich problemach, a także powspominać. Liczymy, że te spotkania pomogą wspólnie ustalać działania Towarzystwa.

W dniu 7 marca na gości oczekują członkowie Zarządu Jacek Kaczanowski i Adam Trąbiński.

 

W dniu 10 lutego br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego celem było uchwalenie zmian w Statucie Towarzystwa. Konieczność zmian w Statucie Towarzystwa wynikała z nowelizacji Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany zostały uchwalone, a gorąca atmosfera obrad wskazała na duże zaangażowanie i zainteresowanie dalszymi działaniami naszego Towarzystwa i jednoczenia naszych działań w tworzeniu pozytywnego wizerunku i rozwoju naszej Starej-Nowej Budy.

Zarząd Towarzystwa Absolwentów LO T. Zana dziękuje wszystkim, którzy w dniu 10 lutego 2017 wzięli udział w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przekazuje pozdrowienia.

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 10 lutego 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana (wejście od ul. Obrońców Pokoju)

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa oraz Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków uprawnionych do  głosowania nad  uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
  5. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Towarzystwa.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa.
  7. Zamknięcie obrad.

Projekt zmian w Statucie Towarzystwa został przedstawiony na stronie internetowej Towarzystwa www.zan.org.pl.

Prawo udziału i głosowania w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa posiadają członkowie Towarzystwa, stosownie do postanowień Rozdziału III Statutu.

Pruszków, 18 stycznia 2018 r.

 

                                                                                               ZARZĄD TOWARZYSTWA

13 stycznia 2017 r. odbyło się tradycyjne spotkanie Świąteczno-Noworoczne w Szkole. Jak zwykle był z nami Prezydent Pruszkowa, tym razem Wiceprezydent Michał Landowski. W spotkaniu udział wzięło około 70 absolwentów i zaproszonych gości. Honory domu pełniła Pani Dyrektor Ewa Król oraz Prezes Towarzystwa Kolega Cezary Grzelak.

Po wspólnej modlitwie, którą zainicjowali Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, absolwent naszej Szkoły, oraz Ksiądz Mikołajczyk, Proboszcz Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie, zaśpiewaliśmy Kolędę. Na zakończenie tej części spotkania Koleżanka Elżbieta Marciniak wygłosiła okolicznościowy, Świąteczny wiersz.

Dalszą część spotkania spędziliśmy na rozmowach i – nie bójmy się określenia – na plotkach. Z przyjemnością obejrzeliśmy ukończoną Salę Gimnastyczną – we wszystkich absolwentach wzbudza ona podziw i jednak nutkę zazdrości, że podobnych warunków nie mieliśmy w trakcie swojej nauki w Zanie.

W tej części mogliśmy zapoznać się również z projektem ściany – kącika Prof. Prusaka i Sali Pompejańskie, którą przedstawił nasz absolwent Jurek Blancard oraz propozycją uhonorowania naszego absolwenta Wojtka Młynarskiego poprze nadanie jego imienia Sali na parterze budynku.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za udzielenie gościny i zapraszamy na następne spotkanie.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na Świąteczne spotkanie naszego Towarzystwa. Niestety wcześniej zaplanowany wyjazd uniemożliwił mi wspólne świętowanie wraz z Wami.
Składam wszystkim członkom Towarzystwa najserdeczniejsze życzenia Świąteczne z okazji Bożego Narodzenia.
Ponadto życzę zdrowia,spełnienia marzeń oraz  wszelkiej pomyślności w 2018 roku. Przełom roku to również okres podsumowań i wspomnień.
Warto wspomnieć o najważniejszym wydarzeniu ostatnich lat a mianowicie budowie nowego budynku Naszej szkoły.
Członkowie Towarzystwa mogą być dumni z ogromnej roli jaką odegraliśmy w procesie przygotowywania i podejmowania decyzji budowy nowego budynku szkoły. Wprawdzie ukończenie prac budowlanych nieznacznie się opóźnia, ale Towarzystwo nie ma wpływu na przebieg robót.
Życzę Państwu wspaniałego wspólnego świętowania i do zobaczenia na ceremonii otwarcia sali gimnastycznej i ostatecznego zakończenia budowy.

Krzysztof Rymuza
Wicestarosta Pruszkowski
Absolwent LO im T Zana -matura 1977
Członek Towarzystwa Absolwentów LO im T.Zana w Pruszkowie

Jesteś lub byłeś absolwentem?

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki