12 marca br. Towarzystwo złożyło w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie dwie oferty na realizację zadań publicznych. Złożone przez Towarzystwo oferty dotyczyły realizacji zadań:

  1. III Konkurs Piosenki „Tu w Zanie rozpoczynał Wojtek Młynarski”,
  2. Tablice upamiętniające wkład w rozwój społeczności Powiatu Pruszkowskiego pracowników oraz absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 

Im. Tomasza Zana w Pruszkowie związanych ze Szkołą w latach 1921 – 2021 – Etap I.

Obie oferty dotyczą zakresu 4. „zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Zgodnie z warunkami konkursu zadania należy wykonać najpóźniej do 31 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty