Organizatorem tegorocznego II konkursu jak w roku ubiegłym było Towarzystwo Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Dyrekcja LO i. T Zana.

Patronatem Honorowym konkursu został Starosta Powiatu Pruszkowskiego.

Fundusze na realizację tego festiwalu "Towarzystwo Absolwentów" uzyskało w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowych Starostwa Powiatu Pruszkowskiego. Wsparcia finansowego również udzieliła Wójt gminy Michałowice.

  Ze względu na pandemię ustalony termin został przesunięty na październik i listopad.

W związku z panująca sytuacją konkurs odbył się w formie on-line. Uczestnicy przesyłali swoje prezentacje na nośnikach elektronicznych. Zgłosiło się 22 uczestników i wszyscy zostali zakwalifikowani do udziału w konkursie. Ze względu na wiek uczestników konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach młodszych i starszych.

Pomimo bardzo trudnego okresu pandemii uczestnicy świetnie przygotowali wybrane przez siebie utwory:

"Jesteśmy na wczasach" , "Niema jak u mamy", "Jeszcze w zielone gramy", "Przetrwamy" ,"Wrony", "Jeszcze się żagiel bieli".

  Bardzo cieszy fakt, że uczestnicy w ramach swoich możliwości wokalnych i wrażliwości przedstawili własne interpretacje, co świadczy o zrozumieniu tekstu "Mistrza" Wojciecha Młynarskiego.

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom. Przyczyniliście się do rozbudzenia zainteresowania młodzieży twórczością, która może być drogowskazem w relacjach międzyludzkich "W temacie..." uczucia, dobrego obyczaju, właściwych postaw życiowych i społecznych.

 

Szanowny Panie Cezary,

dziękuję za przesłanie protokołu z werdyktem. Dziękuję za zaproszenie do Jury konkursu piosenek Wojciecha Młynarskiego.
Z przyjemnością zauważyłam, że w gronie laureatów znajdują się i moi faworyci. Nie mam zastrzeżeń co do protokołu i uważam, że należy ogłosić wyniki  II edycji  konkursu i tym samym zachęcić młodzież do jeszcze intensywniejszego zapoznania się z twórczością
Wojciecha Młynarskiego.
Łączę wyrazy podziękowań i uznania za pełną pasji pracę z młodzieżą. Życzę zdrowia i zapewniam o mojej pamięci.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Barbara Ahrens- Młynarska.

PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA   JURY   KONKURSU  PIOSENKI  WOJCIECHA  MŁYNARSKIEGO Z DN.28.10.2020r.

  1. Obrady odbyły się z udziałem komisji  konkursowej w składzie:

         Barbara Młynarska  Ahrens  - aktorka, animatorka kultury ,siostra Wojciecha Młynarskiego, udział drogą zdalną,

        Ewa Król – Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego. im. T. Zana w Pruszkowie,

        Ewa Sowa  - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Kamyk” w Pruszkowie,

       Hanna Barlak  - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”,

      Cezary Grzelak – Prezes Towarzystwa Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im.T.Zana

  1. Wybór przewodniczącego :

Na  przewodnicząca  jury jednogłośnie została wybrana  Hanna  Barlak.

  1. Konkurs  adresowany był do dzieci i młodzieży z powiatu pruszkowskiego.  Z uwagi na czas   pandemii  zgłoszenie udziału  w konkursie odbywało się poprzez nadesłanie nagrania wykonania utworu  autorstwa Wojciecha Młynarskiego drogą elektroniczną. Do konkursu przystąpiło 22 osoby, które po stwierdzeniu poprawności  zgłoszenia zostały  zakwalifikowane do konkursu.
  2. Komisja dokonała podziału wiekowego wśród uczestników na dwie  grupy:

uczestnicy  urodzeni w latach  2009-2011

uczestnicy urodzeni  w latach 2004-2008

Rozstrzygniecie konkursu :

Wyniki dla grupy wiekowej  2009 - 2011

I miejsce - Pigiel Liliana l. 10

II   miejsce - Kalisz Anastazja  l. 9

II miejsce - Zakrzewski   Gabriel  l.10

III   miejsce - Zaskurska  Zofia  l. 10

III   miejsce - Kamiński Franciszek l. 10

 

Wyniki dla grupy wiekowej  2004 - 2008

I miejsce - Szczegodzińska   Anna   l.16

I miejsce - Żołtowska  Julia   l.12

II Maliszewski  Kuba  l.12

II Urbańska  Zofia   l.12

III miejsce - Brzeźna   Justyna  l.14

III miejsce - Fruba   Patrycja  l. 16    

II Konkurs Wojtka Młynarskiego – Uczestnicy

  1. Podsumowanie  konkursu:

Tegoroczny konkurs odbył się  w oparciu o nadesłane nagrania, co niewątpliwie nie było łatwe dla uczestników, ale też i stawiało nowe wyzwania dla komisji konkursowej. Wiadomo, że uczestnicy dysponowali różnymi możliwościami technicznymi,  aby wykonać nagranie,  niemniej komisja starała  się brać pod uwagę wszystkie czynniki i okoliczności przy ocenie uczestników.  Duża wartością jest to, że pojawiły się utwory mniej popularne, a cenne jak chociażby utwór „Przetrwamy” , „Wrony” , „Taka Piosenka”. Cieszy fakt, że do konkursu zgłosili się mali i duzi, co rokuje że teksty Wojciecha Młynarskiego  będą  „żyły”.

Uczestnikom życzymy dalszego twórczego, artystycznego rozwoju !

Przewodnicząca  jury  - Hanna Barlak

Członkowie  jury  :  Barbara Młynarska - Ahrens

Ewa Król

Ewa Sowa

Cezary Grzelak

Druga edycja konkursu piosenki Wojciecha Młynarskiego pn. „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”  już za nami! W dniu 28 października 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty,

Konkurs dla dzieci i młodzieży jest inicjatywą Towarzystwa Absolwentów Liceum  T. Zana. Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja im. Wojciecha  Młynarskiego i Prezydent Miasta Pruszków, Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz  w tym roku  Wójt Gminy Michałowice. Szczególnie ważne było wsparcie finansowe udzielone Organizatorom przez  Starostwo Powiatu Pruszkowskiego oraz Gminę Michałowice.

Do promocji wydarzenia włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” organizując warsztaty wokalne dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie .

Okoliczności tegorocznego konkursu, za sprawą pandemii  nie były typowe. Niestety, nie można było zorganizować przesłuchań „na żywo” i obejrzeć młodych artystów na scenie. Wielka szkoda ale najważniejsze , że konkurs się odbył  a uczestnicy mogli zaprezentować swoje muzyczne talenty. Do Konkursu zgłosiło się i przesłało nagrania 22 uczestników,  w przedziale wiekowym  9 -16 lat.

Było też z czego wybierać, choć nie był to łatwy wybór!  Komisja konkursowa brała pod uwagę dykcję, trzymanie linii melodycznej i  oczywiście  interpretację. Utwory Wojciecha Młynarskiego są bardzo wymagające i muzycznie  i literacko. Wyzwanie duże, nie zawsze udawało się sprostać  ale  ważne, że próba została podjęta!  To co istotne i warte podkreślenia to sięganie przez młodych uczestników po utwory mniej popularne, jak choćby piosenka „Przetrwamy” z którym świetnie poradziła sobie Julia Zółtowska  czy „Poranne łzy” w wykonaniu Zosi Urbańskiej.  Naturalnie nie zabrakło „klasyki” Młynarskiego: „Jeszcze w zielone gramy”, „Róbmy swoje” czy „Jesteśmy na wczasach”.

Wszyscy uczestnicy zasłużyli na uznanie i wielkie brawa, choć tym razem zdalne!  Życzymy Im radości z odkrywania pięknej poezji Wojciecha Młynarskiego i  trzymamy kciuki za dalsze sukcesy artystyczne!

Mali i duzi sięgają  po teksty wybitnego Artysty, Mistrza Słowa - to wielka satysfakcja, a my zgodnie z przesłaniem „Róbmy swoje” i  już czekamy na kolejną edycję Konkursu.

Hanna Barlak
Przewodnicząca Komisji Konkursowej

W związku z reżimem sanitarnym rozdanie nagród i dyplomów dla laureatów i uczestników II Konkursu piosenki Wojciecha Młynarskiego odbędzie się w terminie późniejszym po zakończeniu zaostrzonego reżimu sanitarnego. O tym terminie poinformujemy na stronie Towarzystwa Absolwentów.

Organizatorzy Tow.Absolw. i Dyrekcja LO T Zana.
Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty