ZAWIADOMIENIE

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z

 • 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 25września 2019 r. (piątek)

 na godz. 17,00 pierwszy termin oraz drugi termin godz. 17,30

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

które odbędzie się w Pruszkowie

W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

Pruszków Plac Jana Pawła II nr 2

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (w dalszej części WZC).
 2. Powołanie Prezydium WZC, Komisji Skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków.
 3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków biorących udział w WZC i zdolności  WZC do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Towarzystwa za 2019 r. oraz Sprawozdania  Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie odwołania do WZC od decyzji Zarządu o wykluczeniu kol. Zdzisława Ostrzyckiego.
 7. Dyskusja.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  – Sprawozdania Finansowego Towarzystwa za 2019 r.,
  – udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za 2019 r.,
  – odwołania kol. Zdzisława Ostrzyckiego.
 9. Informacja Zarządu nt. przygotowań do obchodów 100-lecia Szkoły i innych bieżących wydarzeń.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Pruszków, 2 września 2020 r.

ZARZĄD  TOWARZYSTWA

Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach związanych z pandemią tj. obowiązku noszenia maseczek ochronnych, obowiązku zachowani dystansu oraz obowiązku dezynfekcji rąk.

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty