Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zwołał na 25 września 2019 r. (piątek)  Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa.

WZC odbędzie się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Plac Jana Pawła II nr 2 o godz. 17,00. W przypadku braku kworum  WZC rozpoczynamy o godz. 17,30 (drugi termin).

Poniżej zamieszczamy Zawiadomienie o WZC, które zostało przesłane drogą pocztową do wszystkich członków Towarzystwa. Zawiadomienie zawiera m.in. porządek obrad.

Tegoroczne WZC odbywa się w nietypowym terminie, co jest skutkiem pandemii. Również w związku z pandemią przenieśliśmy WZC poza Szkołę.

Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty