6 marca 2020 r. nastąpiło oficjalne rozpoczęcie przygotowań do obchodów stulecia  Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w Sali im. Wojtka Młynarskiego w obecności Nominatów i uczniów klas pierwszych.

Tuż po godzinie 14.00 rozległ się, nieco wydłużony, dzwonek szkolny. Gospodyni spotkania, Dyrektor Szkoły Pani Ewa Król poinformowała, że dźwięk ten jest sygnałem otwarcia uroczystości oraz poprosiła zgromadzonych w Sali Gości o powstanie, wydając komendę wprowadzenia Sztandaru Szkoły, co nadało wyjątkowy, oficjalny charakter ceremonii inaugurującej przygotowania do roku 2021, w którym obchodzić będziemy setną rocznicę powstania naszej Szkoły. 

W tym podniosłym momencie, uczeń kolega Bartłomiej Bogdewicz odczytał – sygnowany przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II Rzeczpospolitej –  Tadeusza Łopuszańskiego, Akt Organizacyjny Szkoły z dnia 10 listopada 1921 r.  (pismo nr 3726/DII). Odczytanie tego dokumentu spotkało się z zainteresowaniem i wywarło duże wrażenie na zgromadzonych.

Pani Dyrektor poprosiła o zajęcie miejsc i przywitała zgromadzonych. Zwracając się do uczniów klas pierwszych podkreśliła, że ich obecność na tej uroczystości nie jest przypadkowa. W trakcie głównych uroczystości stulecia Szkoły dzisiejsze klasy pierwsze będą klasami trzecimi. Jednocześnie będą pierwszym rocznikiem rozpoczynającym nową „setkę” historii naszej Szkoły. W związku z tym, wyraziła też nadzieję na włączenie się aktualnych pierwszych klas w organizację tej ważnej Rocznicy.

Pani Dyrektor poinformowała, że współorganizatorem obchodów Jubileuszu Szkoły jest Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana, które od 35. lat wspiera Szkołę. Współpraca ta została sformalizowana w Porozumieniu zawartym przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły z Zarządem Towarzystwa. Na prośbę Pani Dyrektor, do udziału w powoływaniu członków Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu setnej rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana, został zaproszony Prezes Towarzystwa kol. Cezary Grzelak.

W skład Komitetu Honorowego zostali powołani:

 1. Zdzisław Sipiera – poseł na Sejm,
 2. Marek Krawczyk – absolwent, profesor, wieloletni rektor WUM
 3. Krzysztof Rymuza – absolwent, Starosta pruszkowski
 4. Paweł Makuch – absolwent, Prezydent Miasta Pruszkowa
 5. Ewa Król – Dyrektor Szkoły
 6. Małgorzata Pachecka – absolwentka, Wójt Gminy Michałowice
 7. Cezary Grzelak – absolwent,
 8. Irena Horban – absolwentka, wieloletnia nauczycielka historii
 9. Krystyna Woźniak-Trzosek – absolwentka, nauczycielka jęz. polskiego
 10. Ksiądz Dziekan Marian Mikołajczak

W skład Komitetu Wykonawczego zostali powołani:

 1. Zdzisława Zielińska – Wicestarosta Powiatu Pruszkowskiego
 2. Konrad Sipiera – Wiceprezydent Miasta Pruszkowa
 3. Agnieszka Kuźmińska – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
 4. Beata Zawadka – Wicedyrektor Szkoły
 5. Wiesław Gierwatowski – absolwent
 6. Anna Łukawska-Adamczyk – absolwentka, Dyrektor MDK
 7. Ewa Sowa – Dyrektorka MOK
 8. Beata Pawełczyńska – absolwentka, Prezes Stowarzyszenia Powszechnych
  Inicjatyw Społecznych JASPIS

W skład Korpusu Ambasadorów powołani zostali:

 1. Stanisław Dymura – Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
 2. Barbara Młynarska-Ahrens – poetka, aktorka, Ambasadorka kultury polskiej
  w Szwajcarii,  siostra Wojtka Młynarskiego
 3. Arcybiskup Henryk Hoser –  absolwent
 4. Małgorzata Kucharska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
   w Starostwie Powiatowym, była Dyrektor Szkoły
 5. Krystyna Szydłak – wieloletnia Dyrektor Szkoły
 6. Magdalena Dubiel – przyjaciel Szkoły, wieloletni członek Rad Rodziców Szkoły
 7. Jerzy Blancard – absolwent
 8. Krystyna Dobrowolska – absolwentka, wieloletnia nauczycielka Szkoły
 9. Jacek Dobrowolski – absolwent, wieloletni nauczyciel Szkoły
 10. Jan Gołębiewski – absolwent
 11. Elżbieta Koślacz – absolwentka, aktorka i historyk teatru
 12. Bożenna Kretkowska  absolwentka
 13. Aleksandra Kwasiborska – absolwentka
 14. Jerzy Kwasiborski – absolwent
 15. Alicja Majewska – absolwentka, piosenkarka
 16. Kinga Mućka – absolwentka, wieloletni członek Rad Rodzicielskich
 17. Andrzej Nowak – absolwent
Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty