W dniu 15 czerwca 2019 r. w siedzibie Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2018 r. oraz realizacja pozostałych punktów zawartych w Zawiadomieniu o WZC.

Dobra pogoda w tym dniu nie sprzyjała frekwencji, toteż WZC odbyło się w II terminie. Zarząd Towarzystwa przedstawił: sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2018 r. WZC przyjęło oba sprawozdanie, składając jednocześnie pewne uwagi dotyczące sposobu i zakresu przedstawionych sprawozdań. Zarząd Towarzystwa przyjął zgłaszane uwagi uwzględniając je częściowo w omawianym sprawozdaniu, natomiast pozostałe uwagi przyjęto jako wnioski WZC, które należy uwzględnić przy konstrukcji kolejnych sprawozdań, ale też i innych dokumentów informacyjnych.

Niebawem udostępnimy na naszej stronie sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2018 r.

Z przyczyn organizacyjnych WZC nie zdążyło zająć się odwołaniem Kol. Zdzisława Ostrzyckiego od decyzji Zarządu. WZC zobowiązało Zarząd do ujęcia tego punktu w programie najbliższego WZC.

Dziękujemy wszystkim członkom Towarzystwa, którzy przedłożyli sprawy Towarzystwa nad wypoczynek w tym pięknym dniu.

 

                                                                                         Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty