Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z

§ 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 15 czerwca 2019 r. (sobota)

na godz. 10,30 pierwszy termin oraz 11,00 drugi termin

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

(w dalszej części WZC), które odbędzie się w Budynku LO im. T. Zana

w Pruszkowie przy

ul. Ignacego Daszyńskiego 6 (wejście od ul. Obrońców Pokoju).

Porządek obrad

  1. Otwarcie WZC.

  2. Powołanie Prezydium WZC, Komisji Skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków.

  3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków biorących udział w WZC i zdolności  WZC do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działania Towarzystwa w 2018 r. oraz Sprawozdania  Komisji Rewizyjnej.

  6. Przedstawienie odwołania do WZC od decyzji Zarządu o wykluczeniu kol. Zdzisława Ostrzyckiego.

  1. Dyskusja.

  2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

– sprawozdania Zarządu Towarzystwa,

– sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

– odwołania kol. Zdzisława Ostrzyckiego.

  1. Wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Pruszków, 8 maja 2019 r.

ZARZĄD TOWARZYSTWA

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty