W dniu 3 września w Szkole miało miejsce Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.  Dyrektor Szkoły Pani Ewa Król przewidziała w Programie Uroczystości czas na wyróżnienie medalem okolicznościowym Towarzystwa osób zasłużonych dla Towarzystwa, Szkoły i środowiska Zaniaków. Medale zostały sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wręczenia medali dokonał Prezes Zarządu Towarzystwa kol. Cezary Grzelak.   wszyscy wyróżnieni przez Zarząd Towarzystwa medalami byli obecni na Uroczystości. Zgodnie z postanowieniem Zarządu osoby nieobecne zostaną wyróżnione podczas innych uroczystości.  

Przypomnijmy, że pierwszym medalem uhonorowano kol. Halinę Dobrowolską (najstarszą żyjącą w momencie wręczenia medalu absolwentkę Szkoły – 108 lat), a drugim wieloletniego Profesora i Dyrektora Szkoły Stefana Gierwatowskiego (jako Dyrektor Szkoły przyczynił się do powstania Towarzystwa).

Zarząd Towarzystwa podjął decyzję, że uhonorowane medalem mogą być tylko osoby żyjące. 

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty