9 lipca, na zaproszenie Pani Dyrektor Ewy Król oraz Pani Ireny Juśkiewicz – wieloletniej Sekretarki naszej Szkoły i wychowanki Prof. Gierwatowskiego – Szkołę odwiedził były długoletni  Profesor i Dyrektor Szkoły Pan Stefan Gierwatowski. Była to pierwsza wizyta Prof.-Dyr. Gierwatowskiego w nowym budynku Szkoły. Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Szkoły od piwnic aż po dach, czyli do trzeciego piętra. Rolę przewodnika pełniła Pani Irena Juśkiewicz Sekretarka Szkoły, która do pracy w Szkole została przyjęta właśnie przez Dyr. Gierwatowskiego. Wspomaganie i asystę stanowili członkowie Zarządu Towarzystwa: Cezary Grzelak, Barbara Ratyńska i Wiesław Gierwatowski, a także absolwenci i członkowie Towarzystwa: Adam Jaworski i Maciej Nawrocki. Dodajmy, że wszyscy wymienieni powyżej to wychowankowie Prof.-Dyr. Gierwatowskiego.

Prof.-Dyr. Gierwatowski wyraził podziw dla ogromu przestrzeni i architektury Szkoły, ale również głębszą refleksję na temat możliwości i celowości nauczania pewnych przedmiotów (np. fizyka, biologia) bez przeprowadzania przez uczniów doświadczeń.  

Korzystając z obecności Prof.-Dyr. Gierwatowskiego w Szkole, Prezes Towarzystwa kol. Cezary Grzelak wręczył Profesorowi-Dyrektorowi medal pamiątkowy którym Zarząd Towarzystwa uhonorował Prof.-Dyr. Gierwatowskiego w uznaniu  zasług dla Szkoły i Towarzystwa (przypomnijmy: Prof.-Dyr. Gierwatowski brał aktywny udział w założeniu Towarzystwa i jako Dyrektor zawsze wspierał inicjatywy i działalność Towarzystwa). Uroczystość odbyła się przed Kącikiem Prof. Prusaka, który uznać należy za element ciągłości historii Szkoły. Dopełnieniem tej uroczystości było obdarowanie Dyr. – Prof. Gierwatowskiego przez Dyr. Ewę Król pamiątkami z logo Szkoły.

Spotkanie zakończyliśmy w gabinecie Dyr. Ewy Król, gdzie przy kawie rozmawialiśmy z Prof.-Dyr. Gierwatowskim  na temat „nowej” i „starej” Szkoły, a przede wszystkim o ludziach związanych z historią LO im. T. Zana oraz Pruszkowa.

W tym roku Prof.-Dyr. Gierwatowski ukończył 93 lata, a przez 37 lat związany był ze Szkołą jako Profesor i Dyrektor naszej Szkoły. Szanowny Panie Profesorze  życzymy dużo zdrowia oraz kondycji umożliwiającej udział w naszych spotkaniach.

W załączeniu galeria zdjęć ze spotkania.

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty