13 stycznia 2017 r. odbyło się tradycyjne spotkanie Świąteczno-Noworoczne w Szkole. Jak zwykle był z nami Prezydent Pruszkowa, tym razem Wiceprezydent Michał Landowski. W spotkaniu udział wzięło około 70 absolwentów i zaproszonych gości. Honory domu pełniła Pani Dyrektor Ewa Król oraz Prezes Towarzystwa Kolega Cezary Grzelak.

Po wspólnej modlitwie, którą zainicjowali Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, absolwent naszej Szkoły, oraz Ksiądz Mikołajczyk, Proboszcz Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie, zaśpiewaliśmy Kolędę. Na zakończenie tej części spotkania Koleżanka Elżbieta Marciniak wygłosiła okolicznościowy, Świąteczny wiersz.

Dalszą część spotkania spędziliśmy na rozmowach i – nie bójmy się określenia – na plotkach. Z przyjemnością obejrzeliśmy ukończoną Salę Gimnastyczną – we wszystkich absolwentach wzbudza ona podziw i jednak nutkę zazdrości, że podobnych warunków nie mieliśmy w trakcie swojej nauki w Zanie.

W tej części mogliśmy zapoznać się również z projektem ściany – kącika Prof. Prusaka i Sali Pompejańskie, którą przedstawił nasz absolwent Jurek Blancard oraz propozycją uhonorowania naszego absolwenta Wojtka Młynarskiego poprze nadanie jego imienia Sali na parterze budynku.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za udzielenie gościny i zapraszamy na następne spotkanie.

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty