ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 10 lutego 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana (wejście od ul. Obrońców Pokoju)

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa oraz Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków uprawnionych do  głosowania nad  uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
  5. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Towarzystwa.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa.
  7. Zamknięcie obrad.

Projekt zmian w Statucie Towarzystwa został przedstawiony na stronie internetowej Towarzystwa www.zan.org.pl.

Prawo udziału i głosowania w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa posiadają członkowie Towarzystwa, stosownie do postanowień Rozdziału III Statutu.

Pruszków, 18 stycznia 2018 r.

 

                                                                                               ZARZĄD TOWARZYSTWA

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty