W dniu 19 kwietnia ksiądz arcybiskup Henryk Hoser spotkał się w szkole z młodzieżą zaniacką, uczniami klas pierwszych. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. ksiądz arcybiskup wspominał swoje lata w szkole. Zwracał szczególną uwagę na okres w którym przyszło mu się uczyć. Wspominał wspaniałych nauczycieli uczących za jego czasów. Następnie wskazywał młodzieży na ogromne możliwości pozyskiwania wiedzy,korzystając z profesjonalnej kadry pedagogicznej.Zachęcał ich do wzmożonej pracy w szkole która zaprocentuje w przyszłym ich życiu. na zakończenie wspomniał o kilku kawałach które ówczesna młodzież robiła w szkole,co bardzo podobało się młodzieży. Spotkanie które trwało ponad godzinę młodzież wyszła zadowolona co okazała gromkimi oklaskami.
W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy klas, Pani Dyrektor,Pan Starosta i Wicestarosta,ksiądz Proboszcz i przewodniczący zarządu Towarzystwa Absolwentów.

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty