Archiwum

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z

§ 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 15 czerwca 2019 r. (sobota)

na godz. 10,30 pierwszy termin oraz 11,00 drugi termin

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

(w dalszej części WZC), które odbędzie się w Budynku LO im. T. Zana

w Pruszkowie przy

ul. Ignacego Daszyńskiego 6 (wejście od ul. Obrońców Pokoju).

Porządek obrad

  1. Otwarcie WZC.

  2. Powołanie Prezydium WZC, Komisji Skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków.

  3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków biorących udział w WZC i zdolności  WZC do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działania Towarzystwa w 2018 r. oraz Sprawozdania  Komisji Rewizyjnej.

  6. Przedstawienie odwołania do WZC od decyzji Zarządu o wykluczeniu kol. Zdzisława Ostrzyckiego.

  1. Dyskusja.

  2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

– sprawozdania Zarządu Towarzystwa,

– sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

– odwołania kol. Zdzisława Ostrzyckiego.

  1. Wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Pruszków, 8 maja 2019 r.

ZARZĄD TOWARZYSTWA

Jak co roku spotkaliśmy się w Zanie na „JAJECZKU”, czyli Świątecznym spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Towarzystwa oraz absolwenci i przyjaciele Szkoły. Miejscowe władze reprezentowane były przez absolwentów Zana: Krzysztofa Rymuzę – Starostę Pruszkowskiego, Pawła Makucha – Prezydenta Miasta Pruszkowa, Konrada Sipierę – Zastępcę Prezydenta Miasta Pruszkowa oraz Małgorzatę Pachecką – Wójta Gminy Michałowice. Ponadto w „JAJECZKU” wzięły udział przedstawicielki pruszkowskiej kultury – również absolwentki naszej Szkoły: Ewa Sowa – Dyrektor MDK „Kamyk” oraz Anna Dudziec – Prezes Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie.

Z przyjemnością gościliśmy na spotkaniu Księdza Mariana Mikołajczaka, Proboszcza Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie oraz byłego, wieloletniego Prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego, stałych uczestników naszych spotkań oraz przyjaciół naszej Szkoły.

Zgromadzonych przywitała Dyrektor LO im. T. Zana pani Ewa Król. Następnie prowadzenie spotkania przejął Prezes Towarzystwa Cezary Grzelak.

Po złożeniu życzeń przez „oficjeli”, a także każdego z obecnych – kto miał taką potrzebę – podzieliśmy się jajeczkiem i składaliśmy sobie życzenia indywidualnie.

W drugiej części spotkania Prezes Towarzystwa przekazał krotką informację na temat Pikniku w Zanie, który odbędzie się w dniu 8 czerwca br., i zaprosił wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowy Program Pikniku oraz omówienie poszczególnych punktów programu zamieszczono na stronie internetowej Towarzystwa. Prezes poinformował również o przygotowaniach do obchodów 35‑lecia Towarzystwa, które odbędą się w połowie października br.

Jeszcze długo po zakończeniu oficjalnych wystąpień toczyły się rozmowy i wspomnienia. Na podkreślenie zasługuje serdeczna atmosfera spotkania. Chciałoby się powiedzieć: jak zwykle. Tym razem gościli z nami dawno nie widziani. Dla nich to atmosfera i pozytywne wzajemne relacje stanowiły niesamowitą wartość.

W spotkaniu wzięło udział około 80 osób.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za umożliwienie organizacji spotkania, a uczestnikom za przyjacielską atmosferę.

 

Zarząd Towarzystwa

 

Walka o szkołę cz. II

Walka o szkołę cz. I

Zapewne przypominacie sobie ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (WZ) i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (NWZ), które odbyliśmy odpowiednio 13 stycznia i 10 lutego br. Zebrania te były naładowane ogromnymi emocjami rozniecanymi przez honorowego członka Towarzystwa Pana P. Przypomnijmy: Pan P. wnioskował o zmiany programów WZ i NWZ oraz powołanie Sądu Koleżeńskiego. Wnioski Pana P. były każdorazowo poddawane głosowaniu – zebrani członkowie Towarzystwa odrzucali te wnioski miażdżącą przewagą głosów (zawsze powyżej 90 %). Wola zdecydowanej większości członków Towarzystwa biorących udział w WZ i NWZ nie wystarczyła Panu P., bo nie była zgodna z jego oczekiwaniami. Toteż Pan P. rozpoczął pisemną batalię z Komisją Rewizyjną i Zarządem Towarzystwa. Ponieważ i ta go nie zadowoliła skierował skargę do Starosty Pruszkowskiego jako organu nadzorującego. Tak więc od lutego br. znaczącym czasowo zajęciem Zarządu jest przygotowywanie opinii i odpowiedzi dla Pana P., a od kwietnia również dla Starostwa.

Uznając, iż sprawa ta dotyczy Towarzystwa, a nie tylko Zarządu Towarzystwa, Zarząd podjął decyzję o poinformowaniu członków Towarzystwa.

Jeśli uznacie, że sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień ze strony Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej to prosimy o kontakt.

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty