Archiwum

25 października o godz. 13:00 spotykamy się w Szkole, aby świętować 35 lecie naszego Towarzystwa. Na uroczystość zapraszamy absolwentów, wychowanków i przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Powołanie Towarzystwa w okresie trudnym dla organizacji samorządnych oraz jego funkcjonowanie przez 35 lat to naprawdę duże osiągnięcie. O sukcesach Towarzystwa wspominaliśmy już we wcześniejszych wpisach na stronie i pewnie będziemy jeszcze o tym mówić. Jednak w programie Uroczystości nacisk chcemy położyć nie tylko na osiągnięcia Towarzystwa, ale również na działanie z „potrzeby serca”. Taką potrzebę działania z „potrzeby serca” według zasad etycznych i moralnych przekazali nam nasi profesorowie, którą teraz my chcemy przekazać przyszłym absolwentom uczestnikom tej uroczystości. Chcemy pokazać, że warto angażować się w działanie na rzecz środowiska-dobra wspólnego w klauzuli ” non profit” – wolontariatu, mając na uwadze przeszłość (historia, tradycja) i przyszłość.

Program

Dyrektor Szkoły Ewa Król i Prezes Towarzystwa Cezary Grzelak

 • Narodziny, dojrzewanie i perspektywy Towarzystwa.

Współzałożyciel Towarzystwa Irena Horban

 • Wpływ Towarzystwa i innych NGO na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Starosta Krzysztof Rymuza

Prezydent Paweł Makuch

 • Towarzystwo – Szkoła; wzajemne relacje.

Dyrektor Szkoły Ewa Król

 • Rola stowarzyszeń i wolontariatu w rozwoju osobowości i postaw moralnych, upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w ocenie młodzieży LO im. T. Zana w Pruszkowie.

Przedstawiciele uczniów

 • Wyróżnienie medalami i dyplomami osób zasłużonych dla Środowiska Zaniaków.
 • Część artystyczna

Uczniowie Szkoły

 • Rozmowy, wspomnienia, wymiana doświadczeń

 

08.06.2019 Panna Andzia-pardon-Ela Marciniak miała wolne i zamiast na bal na chłodnej wybrała się na Piknik do Zana. Ela to wspaniała Zaniaczka, znakomita artystka i cały czas cudowna dziewczyna. Kostiumem gestem rekwizytem tańcem i szelmowskim uśmiechem młodych i starych (zwłaszcza tych drugich) przeniosła Nas w atmosferę międzywojnia w Warszawie. Bardzo ci Elu dziękujemy i mocno Ciebie Elu całujemy. 

ZANIACZKI i ZANIACY

P.s. Cały Piknik był cudowny. Za wspaniałą atmosferę wszystkim uczestnikom i organizatorom należą się ogromne brawa.                                                                                                                                                                                                      TADEUSZ HUBERT JAKUBOWSKI
(matura 1950)

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z

§ 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 15 czerwca 2019 r. (sobota)

na godz. 10,30 pierwszy termin oraz 11,00 drugi termin

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

(w dalszej części WZC), które odbędzie się w Budynku LO im. T. Zana

w Pruszkowie przy

ul. Ignacego Daszyńskiego 6 (wejście od ul. Obrońców Pokoju).

Porządek obrad

 1. Otwarcie WZC.

 2. Powołanie Prezydium WZC, Komisji Skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków.

 3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków biorących udział w WZC i zdolności  WZC do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działania Towarzystwa w 2018 r. oraz Sprawozdania  Komisji Rewizyjnej.

 6. Przedstawienie odwołania do WZC od decyzji Zarządu o wykluczeniu kol. Zdzisława Ostrzyckiego.

 1. Dyskusja.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

– sprawozdania Zarządu Towarzystwa,

– sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

– odwołania kol. Zdzisława Ostrzyckiego.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Pruszków, 8 maja 2019 r.

ZARZĄD TOWARZYSTWA

26 kwietnia br., w „Naszej Budzie”,  rozdano uroczyście świadectwa ukończenia nauki w LO im. T Zana. Następny rocznik powiększył grono absolwentów naszej Szkoły. Świadectwa i nagrody wręczali dyrektor szkoły Ewa Król, wojewoda Zdzisław Sipiera, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Dymura, Sekretarz Urzędu Miasta Pruszkowa Karolina Sorbian-Jemiołkowska, Prezes” ZNIAKÓW” Cezary Grzelak oraz absolwenci Szkoły i zarazem autorzy książki o naszym mieście Tadeusz Jakubowski i Jerzy Blancard ( matura 1950r i 1952r ).

Towarzystwo wyróżniło najlepszą uczennicę (najwyższa średnia) Zuzannę Barańską oraz Radosława Gryczkę i  Macieja  Siewierskiego, którzy bardzo dużo czasu poświęcili dla Szkoły i całej społeczności szkolnej w tworzeniu „atmosfery-ducha Szkoły”. Świadectwa otrzymało 93 uczniów-absolwentów. Za następną 5-tkę trzymamy kciuki w sierpniu i wrześniu. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Pamiętajcie o Naszej Szkole.

Jak co roku spotkaliśmy się w Zanie na „JAJECZKU”, czyli Świątecznym spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Towarzystwa oraz absolwenci i przyjaciele Szkoły. Miejscowe władze reprezentowane były przez absolwentów Zana: Krzysztofa Rymuzę – Starostę Pruszkowskiego, Pawła Makucha – Prezydenta Miasta Pruszkowa, Konrada Sipierę – Zastępcę Prezydenta Miasta Pruszkowa oraz Małgorzatę Pachecką – Wójta Gminy Michałowice. Ponadto w „JAJECZKU” wzięły udział przedstawicielki pruszkowskiej kultury – również absolwentki naszej Szkoły: Ewa Sowa – Dyrektor MDK „Kamyk” oraz Anna Dudziec – Prezes Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie.

Z przyjemnością gościliśmy na spotkaniu Księdza Mariana Mikołajczaka, Proboszcza Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie oraz byłego, wieloletniego Prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego, stałych uczestników naszych spotkań oraz przyjaciół naszej Szkoły.

Zgromadzonych przywitała Dyrektor LO im. T. Zana pani Ewa Król. Następnie prowadzenie spotkania przejął Prezes Towarzystwa Cezary Grzelak.

Po złożeniu życzeń przez „oficjeli”, a także każdego z obecnych – kto miał taką potrzebę – podzieliśmy się jajeczkiem i składaliśmy sobie życzenia indywidualnie.

W drugiej części spotkania Prezes Towarzystwa przekazał krotką informację na temat Pikniku w Zanie, który odbędzie się w dniu 8 czerwca br., i zaprosił wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowy Program Pikniku oraz omówienie poszczególnych punktów programu zamieszczono na stronie internetowej Towarzystwa. Prezes poinformował również o przygotowaniach do obchodów 35‑lecia Towarzystwa, które odbędą się w połowie października br.

Jeszcze długo po zakończeniu oficjalnych wystąpień toczyły się rozmowy i wspomnienia. Na podkreślenie zasługuje serdeczna atmosfera spotkania. Chciałoby się powiedzieć: jak zwykle. Tym razem gościli z nami dawno nie widziani. Dla nich to atmosfera i pozytywne wzajemne relacje stanowiły niesamowitą wartość.

W spotkaniu wzięło udział około 80 osób.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za umożliwienie organizacji spotkania, a uczestnikom za przyjacielską atmosferę.

 

Zarząd Towarzystwa

 

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty