ZMARŁA IRENA HORBAN

Z wielkim smutkiem informujemy, że 25 lipca 2021 roku odeszła od nas Wielce Szanowana Wychowanka Liceum im. Tomasza Zana i Wykładowca historii w naszej Szkole, Nieodżałowana Koleżanka IRENA HORBAN.        Jako radna Pruszkowa przez długie lata czynnie uczestniczyła w życiu naszego miasta, niestrudzona działaczka społeczna, inicjatorka wielu dobrych projektów dla pruszkowskiej społeczności. Koleżanka Irena była współzałożycielką  Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie, a także przez wiele lat aktywnie działała w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.           Straciliśmy osobę, której nie da się zastąpić.                        Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum…

III Konkurs Piosenki „Tu w Zanie rozpoczynał Wojtek Młynarski”

28 kwietnia Towarzystwo podpisało z Powiatem Pruszkowskim umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem III Konkurs Piosenki – tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski. W ramach umowy otrzymaliśmy od Powiatu Pruszkowskiego dofinansowanie na organizację Konkursu w kwocie 6.600. zł. W maju i czerwcu przeprowadziliśmy szereg uzgodnień m.in. z Dyrekcją LO im. T. Zana oraz z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorowa Komorowianie, współorganizatorami Konkursu. Konkurs przeprowadzony zostanie we wrześniu i październiku: nadsyłanie zgłoszeń z wykonaniami od 25 września do 15 października, ocena i wyłonienie laureatów 18 – 21 października, a Koncert Finałowy odbędzie się – w zależności od sytuacji pandemicznej –…

Koleżanki i Koledzy

Kierujemy do was prośbę o wsparcie finansowe projektu upamiętniającego ludzi związanych z naszą Szkołą w okresie jej 100-letniej historii. Orientacyjny koszt wykonania i instalacji Tablic szacowany jest na ok. 60 tys. zł. Podjęliśmy adekwatne działania w celu pozyskania środków na realizację tego projektu, jednakże pandemia ograniczyła w sposób istotny możliwości finansowania tego typu projektów przez samorządy. Ważna jest każda wpłata, nawet ta najmniejsza, bo wiemy, że przybliża nas do realizacji tego projektu. Mamy wstępny pomysł, aby lista osób wspierających finansowo projekt Tablic, została umieszczona w jednej z publikacji Towarzystwa lub wyeksponowana w Szkole – oczywiście bez zamieszczania kwot. Co Wy…

Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Towarzystwa za 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., przedłużone zostały niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności (dot. m.in. stowarzyszeń) przedłużono o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Dodatkowo Rozporządzenie wprowadza przepis mówiący, że określony powyżej termin w przypadku jednostek, w których: liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, brak jest…

Tablica upamiętniająca 100 lecie powstanie Liceum im. Tomasza Zana

  Obecny 2021 r. jest setnym, jubileuszowym rokiem od chwili kiedy Ministerstwo Oświaty, Kultury i Wyznań Religijnych wydało 10 listopada 1921 r. akt powołania Gimnazjum Państwowego z jednoczesnym nadaniem szkole im. Tomasza Zana. W Pruszkowie od pięciu lat uzyskania praw miejskich i od trzech lat odzyskania niepodległości powstała szkoła państwowa. Nasz Zan jest jedną z najstarszych szkół publicznych w województwie mazowieckim. Szkoła funkcjonowała w trzech budynkach na terenie Pruszkowa. Najdłużej zagościła w budynku przy ulicy Daszyńskiego 6 (około 90 lat). W 1935 r uczniowie pod opieką prof. Prusaka na drugim piętrze na ścianach według klasycznych zasad zachowania porządku perspektywy i…

Składki członkowskie

Tradycyjnie spotykaliśmy się dwa razy do roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. W trakcie tych spotkań członkowie Towarzystwa regulowali składki członkowskie. W tym roku, z powodu pandemii, nie odbyło się żadne z tych spotkań. Nie było więc okazji do gotówkowej wpłaty składek.  Jak to często bywa, sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe przyspieszają wprowadzanie rozwiązań stosowanych w innych obszarach już od dawna. W przypadku składek członkowskich prosimy o ich wpłacania za pośrednictwem banków w formie przelewów. Składki przekazywać należy na rachunek: Towarzystwo A. W. P G. L. O T. ZANA Bank Pekao SA 49 1240 6380 1111 0011 0452 0748…

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

12 marca br. Towarzystwo złożyło w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie dwie oferty na realizację zadań publicznych. Złożone przez Towarzystwo oferty dotyczyły realizacji zadań: III Konkurs Piosenki „Tu w Zanie rozpoczynał Wojtek Młynarski”, Tablice upamiętniające wkład w rozwój społeczności Powiatu Pruszkowskiego pracowników oraz absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  Im. Tomasza Zana w Pruszkowie związanych ze Szkołą w latach 1921 – 2021 – Etap I. Obie oferty dotyczą zakresu 4. „zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Zgodnie z warunkami konkursu zadania należy wykonać najpóźniej do 31 października 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 kwietnia 2021…

Spotkanie z Prezydentem Pruszkowa

16 lutego przedstawiciele Zarządu Towarzystwa, razem z Dyrektor LO im. T. Zana, spotkali się z Prezydentem Pruszkowa Pawłem Makuchem. Głównym tematem rozmowy był Jubileusz 100-lecia Szkoły przypadający w tym roku. Przedstawiliśmy Prezydentowi plany dotyczące przedsięwzięć i uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia Szkoły. Omówiliśmy również wątpliwości dotyczące zorganizowania uroczystości mających zgromadzić większą liczbę uczestników,  w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym i przewidywaniami rozwoju sytuacji. Głównym punktem obchodów Jubileuszu będzie odsłonięcie Tablic poświęconych dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym i technicznym oraz absolwentom Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, związanych ze Szkołą w latach 1921 – 2021.  Pan Prezydent zwrócił naszą…

Spotkanie Zarządu Towarzystwa

16 lutego br. – w związku z koniecznością podjęcia pewnych decyzji – odbyło się spotkanie Zarządu Towarzystwa, w trybie hybrydowym.  Prezes Zarządu kol. Cezary Grzelak przedstawił informację nt. przygotowań do Jubileuszu 100-lecia Szkoły, omawiając bieżącą współpracę z Dyrekcją Szkoły oraz spotkanie z Prezydentem Pruszkowa Pawłem Makuchem. Poruszył również sprawę możliwości realizacji programu Jubileuszu w zakresie uroczystości z obecnością większej liczby uczestników, w kontekście sytuacji pandemicznej i obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zarząd zatwierdził kierunki prowadzonych przygotowań do Jubileuszu. Wiceprezes kol. Wiesław Gierwatowski poinformował o przygotowaniu ofert do Starostwa (granty na III Konkurs Piosenki ‘Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” oraz…

Strona 100 lecia Zana

Logo 100 lecia

Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty