Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Towarzystwa za 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., przedłużone zostały niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności (dot. m.in. stowarzyszeń) przedłużono o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Dodatkowo Rozporządzenie wprowadza przepis mówiący, że określony powyżej termin w przypadku jednostek, w których: liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, brak jest…

Tablica upamiętniająca 100 lecie powstanie Liceum im. Tomasza Zana

  Obecny 2021 r. jest setnym, jubileuszowym rokiem od chwili kiedy Ministerstwo Oświaty, Kultury i Wyznań Religijnych wydało 10 listopada 1921 r. akt powołania Gimnazjum Państwowego z jednoczesnym nadaniem szkole im. Tomasza Zana. W Pruszkowie od pięciu lat uzyskania praw miejskich i od trzech lat odzyskania niepodległości powstała szkoła państwowa. Nasz Zan jest jedną z najstarszych szkół publicznych w województwie mazowieckim. Szkoła funkcjonowała w trzech budynkach na terenie Pruszkowa. Najdłużej zagościła w budynku przy ulicy Daszyńskiego 6 (około 90 lat). W 1935 r uczniowie pod opieką prof. Prusaka na drugim piętrze na ścianach według klasycznych zasad zachowania porządku perspektywy i…

Składki członkowskie

Tradycyjnie spotykaliśmy się dwa razy do roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. W trakcie tych spotkań członkowie Towarzystwa regulowali składki członkowskie. W tym roku, z powodu pandemii, nie odbyło się żadne z tych spotkań. Nie było więc okazji do gotówkowej wpłaty składek.  Jak to często bywa, sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe przyspieszają wprowadzanie rozwiązań stosowanych w innych obszarach już od dawna. W przypadku składek członkowskich prosimy o ich wpłacania za pośrednictwem banków w formie przelewów. Składki przekazywać należy na rachunek: Towarzystwo A. W. P G. L. O T. ZANA Bank Pekao SA 49 1240 6380 1111 0011 0452 0748…

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

12 marca br. Towarzystwo złożyło w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie dwie oferty na realizację zadań publicznych. Złożone przez Towarzystwo oferty dotyczyły realizacji zadań: III Konkurs Piosenki „Tu w Zanie rozpoczynał Wojtek Młynarski”, Tablice upamiętniające wkład w rozwój społeczności Powiatu Pruszkowskiego pracowników oraz absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  Im. Tomasza Zana w Pruszkowie związanych ze Szkołą w latach 1921 – 2021 – Etap I. Obie oferty dotyczą zakresu 4. „zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Zgodnie z warunkami konkursu zadania należy wykonać najpóźniej do 31 października 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 kwietnia 2021…

Spotkanie z Prezydentem Pruszkowa

16 lutego przedstawiciele Zarządu Towarzystwa, razem z Dyrektor LO im. T. Zana, spotkali się z Prezydentem Pruszkowa Pawłem Makuchem. Głównym tematem rozmowy był Jubileusz 100-lecia Szkoły przypadający w tym roku. Przedstawiliśmy Prezydentowi plany dotyczące przedsięwzięć i uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia Szkoły. Omówiliśmy również wątpliwości dotyczące zorganizowania uroczystości mających zgromadzić większą liczbę uczestników,  w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym i przewidywaniami rozwoju sytuacji. Głównym punktem obchodów Jubileuszu będzie odsłonięcie Tablic poświęconych dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym i technicznym oraz absolwentom Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, związanych ze Szkołą w latach 1921 – 2021.  Pan Prezydent zwrócił naszą…

Spotkanie Zarządu Towarzystwa

16 lutego br. – w związku z koniecznością podjęcia pewnych decyzji – odbyło się spotkanie Zarządu Towarzystwa, w trybie hybrydowym.  Prezes Zarządu kol. Cezary Grzelak przedstawił informację nt. przygotowań do Jubileuszu 100-lecia Szkoły, omawiając bieżącą współpracę z Dyrekcją Szkoły oraz spotkanie z Prezydentem Pruszkowa Pawłem Makuchem. Poruszył również sprawę możliwości realizacji programu Jubileuszu w zakresie uroczystości z obecnością większej liczby uczestników, w kontekście sytuacji pandemicznej i obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zarząd zatwierdził kierunki prowadzonych przygotowań do Jubileuszu. Wiceprezes kol. Wiesław Gierwatowski poinformował o przygotowaniu ofert do Starostwa (granty na III Konkurs Piosenki ‘Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” oraz…

Logo 100-lecia Szkoły!

Przy wsparciu Powiatu Pruszkowskiego zrealizowaliśmy zdania związane z obchodami 100-lecia Szkoły. Jednym z nich jest logo obchodów 100-lecia Szkoły, które prezentujemy poniżej. Centralne miejsce logo zajmuje szkic budynku Szkoły przy ul. Daszyńskiego. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie znanego wszystkim i popularnego szkicu autorstwa naszego kolegi Jurka Blancarda. Jurku dziękujemy Ci za wspaniałą grafikę oraz za zgodę na jej wykorzystanie w logo i innych publikacjach związanych ze Szkołą. Powyższe logo powstało przy wsparciu finansowym Powiatu Pruszkowskiego i jest własnością Towarzystwa. Wykorzystywanie logo wymaga uzyskania zgody Towarzystwa i szkoły.                                                                       Zarząd Towarzystwa Absolwentów LO im. T. Zana.

Koleżanki i koledzy.

Rok 2021 jest setnym rokiem funkcjonowania „Naszej Starej Budy” Uczyliśmy się na: „Narodowej”, „Klonowej”, „Lipowej”, (kilka miesięcy w 1945 roku w budynku szkoły im. H Sienkiewicza), „Daszyńskiego” i obecnie ‘Daszyńskiego”, wejście od ul. Obrońców Pokoju. Na stulecie powstało Logo, które prezentujemy poniżej w następnej informacji, oraz powstała strona  internetowa dedykowana stuleciu Szkoły (adres podamy niebawem). Mieszkamy (Absolwenci Zana) na całym Świecie, chodziliśmy po najwyższych górach, żeglowaliśmy po morzach i oceanach, broniliśmy Ojczyzny często poświęcając życie, byliśmy lekarzami, prawnikami, nauczycielami-trenerami, inżynierami, ekonomistami, architektami, pisarzami, poetami, artystami, sportowcami krajowego światowego formatu, wojskowymi, strażakami, duchownymi, geologami i reprezentantami różnych opcji politycznych i światopoglądowych,…

II konkurs piosenki Wojciecha Młynarskiego 2020

Organizatorem tegorocznego II konkursu jak w roku ubiegłym było Towarzystwo Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Dyrekcja LO i. T Zana. Patronatem Honorowym konkursu został Starosta Powiatu Pruszkowskiego. Fundusze na realizację tego festiwalu “Towarzystwo Absolwentów” uzyskało w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowych Starostwa Powiatu Pruszkowskiego. Wsparcia finansowego również udzieliła Wójt gminy Michałowice.   Ze względu na pandemię ustalony termin został przesunięty na październik i listopad. W związku z panująca sytuacją konkurs odbył się w formie on-line. Uczestnicy przesyłali swoje prezentacje na nośnikach elektronicznych. Zgłosiło się 22 uczestników i wszyscy zostali zakwalifikowani do udziału…

Strona 100 lecia Zana

Logo 100 lecia

Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty