III KOKURS PIOSENKI „TU W ZANIE ZACZYNAŁ WOJTEK MŁYNARSKI”

Zgodnie z kalendarzem na przełomie października i listopada 2021 roku odbył się III konkurs piosenki Wojciecha Młynarskiego „ Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” Zgłoszenia udziału w konkursie uczestnicy dostarczali drogą elektroniczną. Pandemia znowu zmusiła organizatorów do przeprowadzenia – przesłuchania przygotowanych utworów na podstawie przesłanych materiałów. W konkursie uczestniczyło 14 wykonawców i ze względu na wiek zostali podzieleni na trzy kategorie. Komisja konkursowa po wysłuchaniu przygotowanych utworów zauważyła bardzo dobre przygotowanie muzyczne , interpretacyjne oraz wokalne uczestników. W każdym z utworów nikt nie miał kłopotów z tekstem. W starszych kategoriach przedstawiono własne interpretacje i aranżacje wykonywanych utworów i swobodę w…

ODSŁONIĘCIE „TABLICY MEMORATYWNEJ”

Szanowni Absolwenci! W dniu 29 października 2021 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci 100-lat istnienia naszej szkoły L.O. im. Tomasza Zana. W 1921 roku Ministerstwo Oświecenia i Wyznań Religijnych wydało akt powołania szkoły średniej, koedukacyjnej dla Pruszkowa i okolic i nadało imię patrona szkoły Tomasza Zana. W planach obchodów upamiętnienia tej rocznicy miały się odbyć uroczystości na przestrzeni całego 2021 roku. Jednak pandemia uniemożliwiła realizację zaplanowanych wydarzeń. Komitet Obchodów i Dyrektor Szkoły mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie oraz procedury pandemiczne zdecydowało o zweryfikowaniu planu obchodów 100-lecia  w tym roku i odsłonięcia Tablicy Pamięci. Zarząd Towarzystwa Absolwentów podczas posiedzeń…

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa

   W dniu 29 września 2021 r. w LO im. T. Zana w Pruszkowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (WZC) Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, w dalszej części Towarzystwo, w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Towarzystwa za rok 2020 r. oraz realizacji pozostałych punktów zawartych w Zawiadomieniu o zwołaniu WZC.    WZC rozpoczęto o godz. 18,00 tj. w II terminie, ponieważ w I terminie o godz. 17,30 nie stawiła się liczba członków stanowiących quorum (§ 14 ust. 4 Statutu Towarzystwa).    Zebranych Członków Towarzystwa przywitał Prezes Zarządu Towarzystwa Kol. Cezary Grzelak. Prezes…

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 29 września 2021 r. (środa)  na godz. 17,30 pierwszy termin oraz 18,00 drugi termin Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa                         które odbędzie się w budynku LO im. T. Zana w Pruszkowie przy Ignacego Daszyńskiego 6 (wejście od ul. Obrońców Pokoju). Porządek obrad Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (w dalszej części WZC). Powołanie Prezydium WZC, Komisji Skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków biorących udział w WZC i zdolności  WZC do podejmowania uchwał. Przyjęcie…

Wspomnienie o Irenie Horban

     Nie planowałam zabierać głosu, ale czuję, że jestem to Mamie winna. Wiele padło dzisiaj słów o jej zaletach i zasługach jednak dla mnie największą wartością jest to, że przełamała schemat myślenia o TEŚCIOWEJ. Wiemy, jakie jest zabarwienie uczuciowe tego słowa, ile krąży dowcipów o teściowych. Mama była inna. Wystarczy powiedzieć, że przez 45 lat mojego funkcjonowania w rodzinie Horbanów, naszej relacji nigdy nie zmąciła kłótnia. Nie zawsze się zgadzałyśmy. Mama nie bała się jasno i stanowczo prezentować swego stanowiska, ale nigdy go nie narzucała. Nie wtrącała się do naszego małżeństwa, ale zawsze można było na nią liczyć. Była niezwykle…

LUDZIE ODCHODZĄ …. ZOSTAJE ŻAL

     31 lipca na uroczystej Mszy św. Żałobnej pożegnaliśmy Irenę Horban, wychowankę pruszkowskiego Liceum im. Tomasza Zana ,absolwentkę Wydziału  Filozofii (Historii) Uniwersytetu Warszawskiego, niestrudzoną działaczkę społeczną odznaczoną za całokształt swojej działalności Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.      Pośmiertnie otrzymała jeszcze dwa kolejne odznaczenia : od ministra Obrony Narodowej – Medal za Zasługi dla Obronności Kraju i Krzyż Niepodległości w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski przyznany przez kapitułę Złotej Odznaki św. Floriana „Mazovia”.      Kościół p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie ledwo mieścił zgromadzonych ludzi wokół mnóstwa wielobarwnych wiązanek kwiatów i wieńców okalających trumnę z bukietem białych róż. Przy trumnie…

POŻEGNANIE NASZEJ KOLEŻANKI IRENY HORBAN

W sobotę 31 lipca na uroczystej Mszy św. Żałobnej pożegnaliśmy koleżankę Irenę Horban, niestrudzoną działaczkę społeczną, Honorową Obywatelkę Pruszkowa, uczennicę Liceum T. Zana, współzałożycielkę Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie, absolwentkę Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnią wykładowcę historii w naszej Szkole. Urodziła się w Pruszkowie, kochała to miasto i całe życie służyła mu, nie tylko jako radna. Była członkiem wielu organizacji pozarządowych wnosząc do każdej z nich nowe pomysły na lepsze, bardziej owocne działanie. Tłum ludzi wypełnił kościół p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie, wielka ilość wiązanek kwiatów i wieńców okalała  trumnę z…

III Konkurs Piosenki „Tu w Zanie rozpoczynał Wojtek Młynarski”

28 kwietnia Towarzystwo podpisało z Powiatem Pruszkowskim umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem III Konkurs Piosenki – tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski. W ramach umowy otrzymaliśmy od Powiatu Pruszkowskiego dofinansowanie na organizację Konkursu w kwocie 6.600. zł. W maju i czerwcu przeprowadziliśmy szereg uzgodnień m.in. z Dyrekcją LO im. T. Zana oraz z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorowa Komorowianie, współorganizatorami Konkursu. Konkurs przeprowadzony zostanie we wrześniu i październiku: nadsyłanie zgłoszeń z wykonaniami od 25 września do 15 października, ocena i wyłonienie laureatów 18 – 21 października, a Koncert Finałowy odbędzie się – w zależności od sytuacji pandemicznej –…

Koleżanki i Koledzy

Kierujemy do was prośbę o wsparcie finansowe projektu upamiętniającego ludzi związanych z naszą Szkołą w okresie jej 100-letniej historii. Orientacyjny koszt wykonania i instalacji Tablic szacowany jest na ok. 60 tys. zł. Podjęliśmy adekwatne działania w celu pozyskania środków na realizację tego projektu, jednakże pandemia ograniczyła w sposób istotny możliwości finansowania tego typu projektów przez samorządy. Ważna jest każda wpłata, nawet ta najmniejsza, bo wiemy, że przybliża nas do realizacji tego projektu. Mamy wstępny pomysł, aby lista osób wspierających finansowo projekt Tablic, została umieszczona w jednej z publikacji Towarzystwa lub wyeksponowana w Szkole – oczywiście bez zamieszczania kwot. Co Wy…

Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Towarzystwa za 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., przedłużone zostały niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności (dot. m.in. stowarzyszeń) przedłużono o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Dodatkowo Rozporządzenie wprowadza przepis mówiący, że określony powyżej termin w przypadku jednostek, w których: liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, brak jest…

Strona 100 lecia Zana

Logo 100 lecia

Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty