Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z

16 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 29 września 2021 r. (środa)

 na godz. 17,30 pierwszy termin oraz 18,00 drugi termin

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

                        które odbędzie się w budynku LO im. T. Zana w Pruszkowie przy

Ignacego Daszyńskiego 6 (wejście od ul. Obrońców Pokoju).

Porządek obrad

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (w dalszej części WZC).
  2. Powołanie Prezydium WZC, Komisji Skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków.
  3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków biorących udział w WZC i zdolności  WZC do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie: Sprawozdania Finansowego Towarzystwa za 2020 r. oraz Sprawozdania  Zarządu z działania Towarzystwa w 2020 r. i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

–  Sprawozdania Finansowego Towarzystwa za 2020 r.,

–  Sprawozdania Zarządu z działania Towarzystwa w 2020 r.

 – Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020r. 

  1. Informacja Zarządu nt. obchodów 100-lecia Szkoły i innych bieżących wydarzeń.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

Pruszków, 8 września 2021 r.

ZARZĄD  TOWARZYSTWA

 

Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach związanych z pandemią tj. obowiązku noszenia maseczek ochronnych, obowiązku zachowani dystansu oraz obowiązku dezynfekcji rąk.

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty