16 lutego br. – w związku z koniecznością podjęcia pewnych decyzji – odbyło się spotkanie Zarządu Towarzystwa, w trybie hybrydowym.
Prezes Zarządu kol. Cezary Grzelak przedstawił informację nt. przygotowań do Jubileuszu 100-lecia Szkoły, omawiając bieżącą współpracę z Dyrekcją Szkoły oraz spotkanie z Prezydentem Pruszkowa Pawłem Makuchem. Poruszył również sprawę możliwości realizacji programu Jubileuszu w zakresie uroczystości z obecnością większej liczby uczestników, w kontekście sytuacji pandemicznej i obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Zarząd zatwierdził kierunki prowadzonych przygotowań do Jubileuszu.
Wiceprezes kol. Wiesław Gierwatowski poinformował o przygotowaniu ofert do Starostwa (granty na III Konkurs Piosenki ‘Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” oraz Tablicy upamiętniającej pracowników i absolwentów Szkoły).
Zarząd zatwierdził oferty do Starostwa i podjął decyzję o przeprowadzeniu III Konkursu Piosenki „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” – w październiku br.
Kol. Krystyna Dobrowolska – Skarbnik – poinformowała o ofercie Banku Pekao SA na prowadzenie rachunku bankowego.
Zarząd Towarzystwa zdecydował o przeniesieniu rachunku bankowego do Banku Pekao SA (korzystna oferta). Do zamknięcia rachunku bankowego w PBS Wyszków i otwarcia rachunku bankowego w Pekao SA Zarząd Towarzystwa upoważnił: Prezesa kol. Cezarego Grzelaka, Wiceprezesa kol. Wiesława Gierwatowskiego oraz Skarbniczkę kol. Krystynę Dobrowolską.

Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty