Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawarło z Powiatem Pruszkowskim umowy na realizację zadań publicznych pod tytułem:

  1. „100 lat historii LO im. T. Zana w 100 lecie niepodległości – etap przygotowania do jubileuszu” ,
  2. „II Konkurs piosenki – tu, w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” .

W ramach pierwszego zadania (przygotowanie do jubileuszu 100-lecia Szkoły) zrealizowane będą następujące zadania:

  opracowanie wydawnictwa dotyczącego 100-lecia Szkoły,

  uruchomienie strony internetowej dedykowanej 100-leciu Szkoły,

  opracowanie znaku graficznego 100-lecia Szkoły.

Drugie zadanie dotyczy przygotowania i przeprowadzenia II Konkursu piosenki – tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski i stanowi kontynuację Konkursu,  jaki zorganizowaliśmy w ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa.

Prace związane z wykonaniem tych zadań realizowane są z pewnym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych założeń, co jest wynikiem pandemii. Liczymy się również z koniecznością zmiany przyjętych założeń dotyczących np. eliminacji do Konkursu – eliminacje miały być prowadzone w Szkole przed Komisją Konkursową, jednak w zależności od sytuacji epidemiologicznej dopuszczamy przesłuchania online.

Powyższe zadania Towarzystwo realizować będzie we współpracy ze Szkołą, przy znacznym udziale pracy wolontariackiej: pierwsze zadanie przeszło 21 % wartości ogólnej, drugie zadanie prawie 40 % wartości ogólnej.

Zwracamy się do absolwentów i przyjaciół Szkoły z prośbą o wsparcie naszych działań, w szczególności prosimy o udostępnianie materiałów do monografii Szkoły. Jesteśmy również otwarci na wszelkie sugestie w zakresie realizacji powyższych tematów, a także innych działań prowadzonych przez Towarzystwo. Kontakt z członkami Zarządu – adresy mailowe w zakładce  Kontakt na stronie Towarzystwa.

O realizacji zadań informować będziemy w miarę postępu prac.

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty