W 2019 roku obchodzimy 35-lecie Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

TAK! To już 35 lat :

– inspirowania działań na rzecz popularyzowania postaci Patrona Szkoły, nauczycieli    i absolwentów,

– podejmowania starań dotyczących rozwoju Szkoły,

– współdziałania ze Szkołą w budowie jej pozytywnego wizerunku,

– budowania i utrzymywania więzi koleżeńskich między absolwentami,   wychowankami i przyjaciółmi Szkoły, ze szczególną uwagą dla aktywizacji  osób   starszych,

– działania na rzecz integracji środowiska związanego ze Szkołą i reprezentacja tego    środowiska na zewnątrz,

– współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji państwowej i    samorządowej,

   oraz szeregu innych rodzajów działań.

Przekładając to na konkrety to:

– około 70 Spotkań Świątecznych,

– 6 Zjazdów Absolwentów,

– popiersie Tomasza Zana – Patrona Szkoły,

– Ściana Prof. Prusaka,

– Tablica Wojtka Młynarskiego,

oraz wiele innych akcji i przedsięwzięć prowadzonych przez te 35 lat.

Jednak jako najważniejsze trzeba wymienić setki spotkań z inicjatywy Towarzystwa z: Dyrekcją i ciałem pedagogicznym Szkoły, uczniami Szkoły, rodzicami uczniów, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, innymi organizacjami (często kierowanymi przez Zaniaków).

Oczywiście wyrazić trzeba szacunek i uznanie dla pomysłodawców i realizatorów idei Towarzystwa, tym większe że Towarzystwo powstawało w czasach kiedy powołanie takiej struktury nie było tak łatwe i proste jak dzisiaj. Nie podajemy jednak w tym miejscu faktów związanych z założycielami Towarzystwa i jego powstawaniem, ponieważ na ten cel przeznaczymy kolejne, obszerniejsze opracowania.

Intencją tej informacji jest przypomnienie o zbliżającym się jubileuszu 35-lecia oraz o tym co robimy od 35 lat niezależnie od sytuacji politycznej i trendów społecznych.

 

Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty