Uprzejmie informujemy, że spotkanie Świąteczne w dniu 12 kwietnia br jest organizowane przez inne stowarzyszenie i nie ma nic wspólnego z Towarzystwem Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Ponadto przekazujemy, że pewne nazwiska członków Towarzystwa Absolwentów zostały umieszczone na liście mailowej bez zgody tychże adresatów.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków
i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
im. Tomasza Zana w Pruszkowie

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty