ZAWIADOMIENIE

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, Prezes Zarządu Towarzystwa zwołuje na dzień 08 grudnia 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 (pierwszy termin), godz. 10,30 (drugi termin, w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana wejście od ul. Obrońców Pokoju

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

TOWARZYSTWA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa

(I termin godz. 10,00, II termin godz. 10,30).

  1. Powołanie przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjnej.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków uprawnionych do głosowania nad  uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

  4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pozbawienia godności członka honorowego Towarzystwa i podjęcie stosownej uchwały.

  5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odwołania dwóch osób ze składu Zarządu oraz ustalenia liczebności Zarządu na 7 osób i podjęcie stosownej uchwały.

  6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o ustalenie poziomu składek i podjęcie stosownej uchwały.

  7. Zamknięcie obrad.

Pruszków, 08 listopada 2018 r.

ZARZĄD TOWARZYSTWA

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty