W uroczystości odsłonięcia Tablicy Wojtka Młynarskiego i nadania sali szkolnej P/12 Jego imienia udział wzięli Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska oraz Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński. 

Zaproszony Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera przepraszając za swoja nieobecność przysłał list, który odczytała Dyr. Ewa Król. 

Gośćmi Honorowymi byli przedstawiciele rodziny Wojtka Młynarskiego: siostra Barbara Arens-Młynarska, żona Adrianna Godlewska, wnuk Stanisław Kieniewicz,

Elżbieta Kaczurba oraz kuzynka Jadwiga Nietyksza. Po przedstawieniu Gości Honorowych przystąpiono do odsłonięcia Tablicy. Aktu odsłonięcia dokonały: Irena Horban, Barbara Arens-Młynarska oraz Dyrektor Szkoły Ewa Król. 

Poświęcenia Tablicy dokonał ksiądz prałat Mikołajczyk.

W tej części uroczystości Dyrektor Ewa Król nadała sali imię Wojtka Młynarskiego. Głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska oraz Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński.

Prezes Towarzystwa Cezary Grzelak zaprezentował zebranym rękopisy pochodzące z prywatnych zbiorów Bożenny Kretkowskiej, klasowej koleżanki Wojtka: wiersz Zielona noc, zeszyt prac klasowych z języka polskiego recenzowanych przez Prof. Stanisławę Ostrowską –  jedną z założycielek Szkoły oraz pracę egzaminacyjną z języka polskiego do LO im. T. Zana. Ponadto  udostępniono usprawiedliwienie  niemożliwości odpowiadania z chemii napisane przez Mamę Wojtka Młynarskiego do Prof. Stefana Gierwatowskiego, który podarował ten rękopis Towarzystwu. 

Kolejno przyszedł czas na wspomnienia,  zapoczątkowane prezentacją zdjęć Wojtka z okresu szkolnego – głównie spływu kajakowego (prywatne zbiory Bożenny Kretkowskiej).

Wspomnienia o Wojtku rozpoczęła siostra Barbara Arens-Młynarska od wiersza Pożegnanie szkoły, napisanego przez Wojtka na rozdanie matur w 1958 r. Pani Barbara recytowała także inne wiersze, do tej pory nigdzie nie publikowane, a jeden z wierszy – Zakończenie wakacji podarowała Towarzystwu. 

W trakcie wspomnień szkolnych koleżanek i kolegów o Wojtku, uczniowie Szkoły zaprezentowali dwa mało znane wiersz Wojtka oraz dwie piosenki z jego tekstem. 

Dodać należy, że uczniowie LO im. T. Zana licznie wzięli udział w Uroczystości.

Adrianna Godlewska wspominając  Wojtka Młynarskiego podarowała Towarzystwu płytę filmu wywiadu pod tytułem Piosenka finałowa.

Wnuk  Wojtka, Stanisław Kieniewicz,  podziękował za zaproszenie na uroczystość oraz zadeklarował współpracę Fundacji Młynarskich, której jest Prezesem, w realizacji przez LO im. T. Zana i Towarzystwo kolejnych przedsięwzięć związanych z Wojtkiem Młynarskim. 

Wspomnienia koleżeńskie rozpoczął Jurek Kwasiborski (kolega Wojtka z klasy), które były kontynuowane w mniej oficjalnej atmosferze  przy herbacie i ciastach.

 

Pruszków, 09.10.2018r.

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty