Zaczniemy od końca – przy wejściu do naszego pokoju w nowym budynku Szkoły (na parterze) pojawiły się na szklanych ścianach: „zmodernizowane” w nieco skróconej wersji logo naszego Towarzystwa oraz po prawie stronie grafika – rysunek starej szkoły. Już na pierwszy rzut oka goście rozpoznają charakterystyczną „kreskę” naszego kolegi (członka Komisji Rewizyjnej) architekta i pruszkowskiego rysownika Jurka Blancarda. Oba rysunki, – jeśli je tak można nazwać – to oczywiście Jego inicjatywa a wykonała je pracownia z Pruszkowa LOGO s.c. Niestety zdjęcia nie w pełni oddają urok owej ozdoby.

Jednak nieco ważniejsze było zebranie 13 bm., na którym obok przedyskutowania wielu spraw bieżących, zmieniono skład naszego Zarządu. Otóż po ustąpieniu z powodów zdrowotnych Kol. Barbary Ptaszyńskiej oraz Kol. Marka Prędoty (który z tym zamiarem nosił się od pewnego czasu) zaszła konieczność dokooptowania nowych członków Zarządu, tym bardziej, iż Kol. Wiesław zrezygnował z funkcji z prezesa Zarządu naszego Towarzystwa. Nowymi członkami – zgodnie z jeszcze obowiązującym statutem dopuszczającym wymianę nie więcej niż 1/3 ilości członków zarządu – zostali: Lucyna Piotrowska (członek) i Jacek Kaczanowski. Dokonano nowego wyboru Prezesa – jednogłośnie został nim (pełniący tę funkcje od pewnego czasu) Kol. Cezary Grzelak, a on sam powołał na swych zastępców: Kol. Barbarę Ratyńską; Kol. Jacka Kaczanowskiego oraz Wiesława Gierwatowskiego. Pozostali w funkcjach członkowie uzupełniają Zarząd do liczby 9 – zgodnie ze statutem. Skoro o nim mowa, to ukończono prace redakcyjne nad nowym (inicjatywa Kol. Marka Prędoty i powołanej do tego celu Komisji Statutowej (i Regulaminowej) i będzie on wkrótce „zawieszony” na naszej stronie.  

 

 
Tekst&foto: Adam St. Trąbiński

 

 

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty