Istniejące 96 lat Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie 28 kwietnia br żegnało absolwentów klas trzecich. Co rok odbywa się taka uroczystość i miała miejsce już wiele razy, ale nigdy w tak komfortowych warunkach.

Obszerne, jasne pomieszczenia nowej siedziby Liceum dało obecnym na uroczystości poczucie, że żyjemy w XXI wieku i korzystamy z jego osiągnięć. Duża, przeszklona sala pomieściła wszystkie cztery klasy licealne zapewniając wygodę około 120 absolwentom, profesorom i zaproszonym gościom. Gratulacje, życzenia powodzenia na egzaminie maturalnym, spełnienia wszystkich planów na dorosłe życie składali młodzieży starosta Powiatu Pruszkowskiego Pan Maksym Gołoś, wice starosta Pan Krzysztof Rymuza, dyrektor Liceum Pani Ewa Król, profesorowie, a także przedstawiciele Towarzystwa Absolwentów kol. Barbara Ratyńska i Adam Trąbiński.

            Były nagrody dla najlepszych : Karoliny Romanowskiej, Jana Haraśkiewicza, Bartosza Kundy, a także dla wielu innych uczniów wyróżniających się w nauce, czy pracy społecznej. Wszystkie świadczyły , że mamy zdolną , aktywną i tolerancyjną młodzież – siedziałam koło dwóch sióstr muzułmanek Muslimy i Mukhtaram pochodzących z Kirgistanu, które właśnie w Liceum Zana za kilka dni będą zdawać maturę. Rozmawiałam z nimi, bardzo dobrze posługiwały się językiem polskim, zadowolone z pobytu w naszym Kraju, w pełni zintegrowane ze szkolną społecznością. To było bardzo sympatyczne spotkanie.

            Na zakończenie usłyszeliśmy piosenkę zaśpiewaną przez uczennicę klasy II a – Annę Przybysz laureatkę Powiatowego Konkursu Piosenki Rosyjskiej w 2016 roku.

Dziękujemy dyrekcji naszej Szkoły za zaproszenie „starych” absolwentów na tę uroczystość , podczas której wspominaliśmy naszą maturę z przed wielu lat zdawaną w małym, starym budynku ledwie mieszczącym zawsze liczną grupę uczniów „Zana”. Ta „Stara Buda” służyła naszej Szkole wiele dziesięcioleci i choć niedoskonała, nieistniejąca już to zachowała się w naszej serdecznej pamięci. Na pewno i ten nowoczesny gmach „Zana” tak długo oczekiwany, z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni równie serdecznie wpisze się w pamięć przyszłym absolwentom naszego Liceum dzięki panującej w nim swoistej , przyjaznej atmosferze, jaką tworzą nasi profesorowie od kilku pokoleń.

    Barbara Ratyńska 

     

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty