Już 25 lat istnieje Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
Jubileusz ten obchodziliśmy pod patronatem Starosty Powiatu Pruszkowskiego i Prezydenta Pruszkowa 10 października b.r. w sali Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie. Każdy uczestnik spotkania, członek Towarzystwa Absolwentów otrzymał sponsorowane przez Urząd Miasta, starannie wydane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszkowie im. Henryka Sienkiewicza, dwie książki : ,,My – Zaniacy” tom II i II poszerzone wydanie wierszy naszych absolwentów ,,Zaniacy z poezją pod rękę”.
Ze wzruszeniem powitaliśmy Sztandar naszej Szkoły i wysłuchali hymnu Zana w wykonaniu uczniów Liceum.
W swoim liście Pani Starosta, Elżbieta Smolińska złożyła gratulacje tym wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia młodzieży w naszej Szkole i wyraziła podziękowanie za pracę Zarządu Towarzystwa nad podtrzymywaniem tradycji Zana i integracją środowiska absolwentów.
Obecny na spotkaniu wiceprezydent Pruszkowa, Pan Andrzej Królikowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wieloletnią tradycję Szkoły, na jej wiodącą rolę w kształtowaniu kultury Pruszkowiaków i potrzebę pielęgnowania tych wartości.
Powitaliśmy nową dyrektor naszego Liceum, Panią Bożenę Grzybowską, która zadeklarowała życzliwą współpracę ze środowiskiem absolwentów.
Dziękujemy przemawiającym za miłe słowa skierowane do Towarzystwa Absolwentów, za okazaną pomoc w naszej działalności, postaramy się sprostać oczekiwaniom.
Jubileuszowe spotkanie zaszczycili swą obecnością, były dyrektor Zana, Pan prof. Stefan Gierwatowski, dawni profesorowie Szkoły : Bronisław Siemdaj, Irena Horban, Jacek Dobrowolski, a także profesorowie aktualnie uczący w Liceum. Była też wśród nas absolwentka, która otrzymała Świadectwo Dojrzałości u Zana w 1930 roku ! – Halina Dobrowolska, pisząca wiersze, z których emanuje pogoda ducha. Kilka z nich jest w II wydaniu ,,Zaniacy z poezją pod rękę”.
Na zakończenie części oficjalnej prezes Towarzystwa przedstawiła historię powstania naszej organizacji.
Potem odbył się wernisaż prac Kol. Jana Gołębiewskiego i Kol. Marka Prędoty, na którym obejrzeliśmy piękne akwarele i bardzo ciekawe obrazy , świadczące o wielkim talencie obu absolwentów.
Wreszcie, za pomyślność Liceum Zana i całego środowiska zaniaków, wypiliśmy lampkę szampana serwowaną przez Kol. Artura Cyronka, który od lat uświetnia nasze spotkania swoim cateringiem. Jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni, serdecznie dziękujemy !
Długo oczekiwaną część artystyczną wypełniły występy absolwentek – kol. Elżbiety Marciniak – Kuszakiewicz /w czasach szkolnych nazywanej ,,Pestką”/ i kol. Urszuli Blaszyńskiej, a także pięknie grającej utwory Chopina, Basi Sybilskiej – uczennicy Szkoły Muzycznej w Warszawie, córki małżeństwa naszych absolwentów , państwa Ewy i Jana.
Nawet tańczyliśmy przy doskonałej muzyce i śpiewie męża Elżbiety, Jerzego Kuszakiewicza. Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom !

Drogie Koleżanki i Koledzy, z okazji tego Jubileuszu życzymy Absolwentom i Wychowankom Zana, aby Towarzystwo nasze działało i rozwijało się dalej, by nie zanikła trwająca od lat szkolnych przyjaźń między nami, pielęgnujmy ją.

Absolwentów rośnie klan, bądźmy razem, vivat ZAN !

Dzięki życzliwości Prezydenta Pruszkowa został wydany reprint książki „My-Zaniacy”

Kolegów zainteresowanych tą publikacją prosimy o kontakt telefoniczny 692-230-300

Drogie Koleżanki i Koledzy, każdy z nas podczas nauki w Liceum doświadczał wielu emocji bardziej lub mniej przyjemnych, ale takich, które pamięta się latami. Sekcja Literacka Towarzystwa Absolwentów zwraca się z serdeczną prośbą, opiszcie te szkolne wydarzenia. Umieścimy je w miejscowej gazecie „Podwarszawskie Życie Pruszkowa” w rubryce prowadzonej przez nasze Towarzystwo, zatytułowanej „Była u Zana”

Wasze wspomnienia przybliża Czytelnikom tamte lata, naszą Szkołę, Profesorów i Kolegów, słowem te czasy, które żyją w naszej serdecznej pamięci.

Wspomnienia opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem oraz rokiem matury prosimy przesyłać listownie lub elektronicznie na adres kontaktowy podany w dziale Kontakt z Nami

Autorom mieszkającym poza Pruszkowem dostarczymy egzemplarze gazety z ich tekstami na podany przez nich adres.

Liczymy na Waszą współpracę

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty