Newsletter

Towarzystwo Absolwentów
Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
im. Tomasza Zana w Pruszkowie

ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków

Konto:
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

Nr: 43 8931 0003 0737 0351 2000 0001

NIP: 534-21-54-393

Dane kontaktowe:
Prezes Wiesław Gierwatowski – tel. 733 805 161 email: wieslaw.gierwatowski@gmail.com
wice-prezes Barbara Ratyńska – tel. 692 230 300 email: bratynska1@wp.pl
wice-prezes Marek Prędota – tel. 605 295 711 email: marek.172@wp.pl
wice-prezes Cezary Grzelak – tel. 601 973 900 email: cezary.grzelak@gazeta.pl
skarbnik Krystyna Dobrowolska – tel. 608 484 233 email: jdobrowolski5@wp.pl
sekretarz Adam St. Trąbiński – tel. 504 467 226 email: atrabaa@yahoo.com