ZAWIADOMIENIE

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana (wejście od ul. Obrońców Pokoju) STATUT 05.01.2018

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (I termin godz. 10,00, II termin godz. 10,15).
  2. Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa i Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działania w 2017 r. i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  5. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Towarzystwa.
  6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków uprawnionych do głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

– sprawozdania Zarządu Towarzystwa,

– sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

– zmian w Statucie Towarzystwa.

  1. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że projekt zmian w Statucie Towarzystwa został przedstawiony na stronie internetowej Towarzystwa www.zan.org.pl., gdzie opisujemy również okoliczności, z których wynika konieczność dokonania zmian w Statucie Towarzystwa.

Pruszków, 04 grudnia 2017 r.

    ZARZĄD TOWARZYSTWA

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty