Podczas VIII Zjazdu Absolwentów, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszego Towarzystwa.

W zjazdowym zamieszaniu został popełniony błąd : w jawnym głosowaniu wybraliśmy do zarządu 10 osób a zgodnie ze Statytem skład zarządu jest 9-cio osobowy. Musimy to naprawić i to jeszcze w tym roku kalendarzowym, ponieważ 5-cioletnia kadencja obecnego zarządu kończy się w roku 2011.

Proponujemy Spotkanie Opłatkowe w dniu 10 grudnia b.r. w budynku naszej Szkoły i przy tej okazji dokonamy wyborów. Godzinę spotkania oczywiście podamy na zaproszeniach.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o jak najliczniejsze przybycie.

Z pozdrowieniami – Zarząd

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty