Kontakt

Towarzystwo Absolwentów
Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
im. Tomasza Zana w Pruszkowie

ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków

Konto:
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Nr: 83 8016 0003 2003 0012 0007 0351

Dane kontaktowe:
Prezes Wiesław Gierwatowski - tel. 733 805 161 adres: wieslaw.gierwatowski@gmail.com
wice-prezes Barbara Ratyńska - tel. 692 230 300 adres: bratynska1@wp.pl
wice-prezes Marek Prędota - tel. 605 295 711 adres: marek.172@wp.pl
wice-prezes Cezary Grzelak - tel. 601 973 900 adres: cezary.grzelak@gazeta.pl
skarbnik Krystyna Dobrowolska - tel. 608 484 233 adres: jdobrowolski5@wp.pl
sekretarz Adam St. Trąbiński - tel. 504 467 226 adres: atrabaa@yahoo.com