CO W TOWARZYSTWIE ABSOLWENTÓW?

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy się cofnąć aż dwa miesiące – do ostatniego naszego Zjazdu w dn. 24 września. O jego przebiegu obszernie informował „Głos Pruszkowa” w wydaniu październikowym dosłownie tydzień później, więc odsyłam do jego łamów na tej stronie (nieskromnie dodam – relacji mojego autorstwa). Ale istotnym dla członków Towarzystwa był moment wyboru – zgodnie ze statutem – nowego Zarządu, także nowych członków Komisji Rewizyjnej. Wybory zorganizował przy pomocy kolegów i przeprowadził sprawnie kol. Cezary Grzelak. Były one w przeciwieństwie do poprzednich sformalizowane – używano kart do głosowania. Zgłoszono określoną ilość kandydatów, przedtem czytając listę członków (ok. 250) i prosząc o pozostanie na sali. W sumie głosowało 55 osób i do nowego Zarządu wybrano: Krystynę Dobrowolska, Wiesława Gierwatowskiego, Cezarego Grzelaka, Piotra Hosera, Marka Prędotę, Barbarę Ptaszyńską, Barbarę Ratyńską, Adama St. Trąbińskiego i Krystynę Woźniak-Trzosek a do Komisji Rewizyjnej: Irenę Horban, Jerzego Blancarda i Tomka Andrzeja Malczyka.
Ponieważ w pośpiechu zjazdowym dosłownie nie mieliśmy czasu się spotkać, więc zebraliśmy się (w dalszym ciągu – w szkole!) w pierwszym dogodnym terminie, tj. 28 września. Nie wszyscy wybrani do Zarządu mogli przybyć, więc miało ono charakter informacyjny, m.in. dużo mówiliśmy o zadaniach, jakimi powinno się zająć Towarzystwo. Ustaliśmy termin 12 października w Sali Pałacyku, by dokonać wyboru władz. Tak się stało i w tajnym głosowaniu wybrano kol. Wiesława Gierwatowskiego nowym Prezesem Towarzystwa, z kolei Prezes powołał zastępców: Barbarę Ratyńską (była ona Prezesem Towarzystwa dwie kadencje w l. 2001-2011); Cezarego Grzelaka i Marka Prędotę, jako Skarbnika Krystynę Dobrowolską i Adama St. Trąbińskiego, jako Sekretarza. Ponadto omówiliśmy sprawy finansowe, powołanie sekcji tematycznych, wypłynęła też sprawa „kulawego”, tj. przestarzałego statutu mającego prawie 35 lat. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o stowarzyszeniach musi on zaktualizowany. Ustaliśmy termin następnego zebrania na 9 listopada.
W między czasie m.in. członkowie Zarządu otrzymali od kol. Hosera dwa listy – maile (17 października i 3 listopada), w których to zakwestionował prawidłowość wyborów, działalność Komisji Skrutacyjnej oraz inne mniej istotne rzeczy. Spowodowało to zebranie Prezydium zarządu i opracowanie stanowiska. W sumie zaprosiliśmy zainteresowanego na Zarząd z intencją wyjaśnienia wątpliwości, także podziękowania za dotychczasową wykonaną pracę. Jednak kol. Hoser odmówił przyjścia rezygnując z członkowstwa w Zarządzie i z działalności w Towarzystwie na „okres tej kadencji” – jak to określił w swym piśmie. Zarząd działając w oparciu o statut poprosił o wyjaśnienia Komisję Rewizyjną i dodatkowo kol. Jacka Kaczanowskiego. Stwierdzili oni prawidłowość wyborów i rolę kol. Kaczanowskiego, jako osoby doproszonej do liczenia głosów. Zarząd przychylił się do prośby kol. Hosera, zaś kwestię członkowstwa w Towarzystwie pozostawił w gestii (zgodnie ze statutem) Zebraniu Walnemu. W miejsce kol. Hosera dokoptowano kol. Lucynę Piotrowską.
Kol. Marek Prędota opracował projekt nowego statutu, przedstawiając go zainteresowanym – jest prośba do członków Towarzystwa o uwagi i – w ogóle o dyskusję merytoryczną, także ewentualne inne projekty – by wypracować jednolity tekst do zatwierdzenia przez głosowanie na Walnym Zebraniu. Tymczasem przygotowujemy się do tradycyjnego („to ponad 30 lat takich spotkań” – Irena Horban) spotkania opłatkowego/noworocznego po raz OSTATNI W STARYM BUDYNKU SZKOŁY. Wybraliśmy termin 14 stycznia 2017, albowiem później szkołę czeka wielka przeprowadzka do prawie gotowego nowego budynku, co ma nastąpić na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

Adam St. Trąbiński

RELACJA GPR24 dostępna:
Część #1
Część #2

Galeria zdjęć

SZANOWNI ABSOLWENCI ZANA

95 rocznica powstania naszej szkoły, jaka mija w bieżącym roku zobowiązuje nas do zorganizowania IX Zjazdu Absolwentów. Zjazd odbędzie się 24 września (sobota) 2016 roku

Przedstawiamy program Zjazdu

godz.12-Msza Św. w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie w intencji Szkoły, Profesorów, Uczniów i Absolwentów godz.-13-Spotkanie w Spółdzielczym Domu Kultury przy Hubala 5 w Pruszkowie. Po rejestracji uczestników w Biurze Zjazdu i odebraniu przez nich pamiątek odbędzie się część oficjalna i artystyczna Zjazdu.

Po tym planujemy zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Absolwentów, podczas którego dokonamy wyboru nowego Zarządu. godz.15-Najbardziej ulubiona przez absolwentów część Zjazdu-spotkania klasowe w budynku naszej Szkoły, dokąd zawiezie nas zamówiony autokar. Tam będzie czekał gorący poczęstunek.

IX Zjazd Absolwentów zakończy wieczorek Taneczny

Koszt indywidualny uczestnictwa w Zjeździe wynosi 100 zł

Kwotę tę należy wpłacić na konto:

83801600032003001200070351

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu z podaniem adresu zamieszkania maila, nr. telefonu i roku matury

piotr.hoser@wp.pl
Piotr Hoser 05-806 Komorów ul Akacjowa 3
bratynska1@gmail.com
Barbara Ratyńska Al. Wojska Polskiego 70m 12

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 29 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Uroczystość odbywała się w Domu Młodzieży. W uroczystości uczestniczyła: Rada Pedagogiczna szkoły, Pan Maksim Gołoś - Starosta pruszkowski, Pani Małgorzata Kucharska - Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Prezes Towarzystwa Absolwentów Zana - Piotr Hoser. W czasie uroczystości uczennica Izabela Krzyżniak, z najlepszym wynikiem w nauce, otrzymała nagrodę od Towarzystwa, którą wręczył prezes.

zdjęcie

KU PRZYSZŁOŚCI

Obecna siedziba Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie to stary, prawie 100- letni budynek tylko przystosowany do wymogów szkolnych. Służy młodzieży od ponad 80-ciu lat , trwale wrósł w panoramę miasta i pamięć pruszkowiaków. Jednak mimo sentymentu, jaki wszyscy żywimy do Starej Budy” zdajemy sobie sprawę, że obiekt ten nie spełnia wymogów XXI wieku. Całe środowisko zanowskie : związane ze Szkołą organizacje, dyrekcja, wykładowcy, absolwenci i uczniowie domagali się od wielu lat nowego budynku dla Liceum nie szczędząc wysiłków w tym kierunku. Wreszcie spełniło się,…. powstaje nowa siedziba Liceum im. Tomasza Zana ! której makietę przedstawiliśmy wśród zamieszczonych zdjęć z uroczystości.
19 kwietnia br odbyło się uroczyste wmurowanie „Kamienia Węgielnego” w ten gmach. W obecności abp Henryka Hosera – absolwenta „Zana” ,wojewody mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery ,starosty pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia, prezydenta Pruszkowa Pana Jana Starzyńskiego, dyrekcji Szkoły, jej profesorów, zaproszonych gości, licznej grupy absolwentów i aktualnych uczniów „Kapsułę czasu” wmurowano w ścianę budynku. A co w niej ? – Akt Erekcyjny z podpisami : Pana wojewody mazowieckiego , lokalnych władz, Jego Ekscelencji abp Hosera, dyrektora Liceum Pani Ewy Król, przedstawicieli wszystkich zasłużonych dla „Zana” organizacji. W metalowym pojemniku znalazły się też : lista obecnych profesorów Szkoły, znaczek – logo Towarzystwa Absolwentów Liceum Zana, pojedyncze egzemplarze lokalnych gazet- „Głosu Pruszkowa” i „WPR” , specjalne wydanie gazetki szkolnej „Tabela”, jako „Gazeta ponadczasowa”, fotografie obecnego budynku Szkoły, a także banknot dwuzłotowy wrzucony ręką Pana prezydenta „aby potomni poznali naszą walutę”.
Po uroczystości wszyscy wzruszeni, przejęci powagą chwili z uśmiechem na twarzy w poczuciu satysfakcji z rosnącej budowy ruszyli do pokoju nauczycielskiego. Przy kawie i słodyczach długo trwały serdeczne rozmowy pełne nadziei, że „genius loci” obejmujący miejsce, na jakim powstaje nowa siedziba „Zana” sprawi, że ten nowoczesny gmach będzie na równi ze starym budynkiem bliski przyszłym absolwentom, którzy tak, jak obecni osiągną w życiu bardzo wiele.
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

POWSTAJE NOWY BUDYNEK „ZANA”

Po wielu latach starania całego środowiska zanowskiego o wybudowanie nowej siedziby naszej Szkoły, wreszcie doczekaliśmy się, że młodzież licealna będzie mogła uczyć się w warunkach jak przystało na XXI wiek.
Przy pełnym zrozumieniu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie trudnej sytuacji Liceum i pilnej potrzeby poprawy warunków lokalowych uczniów „Zana” na jesieni 2015 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby naszego Liceum.

Prace budowlane postępują dość szybko przy sprzyjającej w tym roku pogodzie.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Będziemy przedstawiać kolejne etapy powstawania nowego budynku.

CO SIĘ DZIEJE NA BUDOWIE NASZEJ SZKOŁY?

Po skończeniu wykopów na parking podziemny, w dniu 19 maja br. budowa nowego "Zana" zaczyna wyglądać imponująco:

"NIECH SIĘ MURY PNĄ DO GÓRY!"

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

SPOTKANIE ARCYBISKUPA Z MŁODZIEŻĄ

W dniu 19 kwietnia ksiądz arcybiskup Henryk Hoser spotkał się w szkole z młodzieżą zaniacką, uczniami klas pierwszych. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. ksiądz arcybiskup wspominał swoje lata w szkole. Zwracał szczególną uwagę na okres w którym przyszło mu się uczyć. Wspominał wspaniałych nauczycieli uczących za jego czasów. Następnie wskazywał młodzieży na ogromne możliwości pozyskiwania wiedzy,korzystając z profesjonalnej kadry pedagogicznej.Zachęcał ich do wzmożonej pracy w szkole która zaprocentuje w przyszłym ich życiu. na zakończenie wspomniał o kilku kawałach które ówczesna młodzież robiła w szkole,co bardzo podobało się młodzieży. Spotkanie które trwało ponad godzinę młodzież wyszła zadowolona co okazała gromkimi oklaskami.
W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy klas, Pani Dyrektor,Pan Starosta i Wicestarosta,ksiądz Proboszcz i przewodniczący zarządu Towarzystwa Absolwentów.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

JUBILEUSZ 30-LECIA TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM im. TOMASZA ZANA W PRUSZKOWIE

    4 października - sobota to jeden ze słonecznych dni wczesnej jesieni 2014 roku. Dla członków Towarzystwa Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie minął jako dzień ważny, bo w nim obchodziliśmy jubileusz 30-leciqa istnienia naszej organizacji. Tak szybko minęły te lata, podczas których podjęliśmy starania upamiętnienia naszych profesorów i absolwentów, wydarzeń szkolnych poprzez ufundowanie okazjonalnych tablic, wydanie dwóch tomików wspomnień o Liceum Zana, jego wykładowcach, o losach naszych absolwentów. Z inicjatywy zarządu Towarzystwa został też wydany reprint książki autorstwa niezapomnianej polonistki Liceum, p. prof. Stanisławy Ostrowskiej - "ZAN" przedstawiający życiowe losy patrona naszej Szkoły. Zebraliśmy dużą ilość wierszy pisanych przez zaniaków i zostały one wydane w II tomikach zatytułowanych "Zaniacy z poezją pod rękę". Wreszcie podczas VII Zjazdu Absolwentów w 2006 roku stanęło na boisku szkolnym oczekiwane od lat popiersie Tomasza Zana. Ostatni Zjazd na 90 -lecie działalności Liceum Zana przyniósł wybity przez Mennicę Śląską Medal 90-lecia.
    To może nie za wiele osiągnięć przez te 30 lat, ale nasze fundusze to jedynie niewysokie składki członkowskie i gdyby nie pomoc finansowa władz samorządowych Pruszkowa nie bylibyśmy w stanie tego dokonać. Serdecznie dziękujemy!
    Dużą wagę przywiązujemy do integracji środowiska zanowskiego. Oprócz Zjazdów Absolwentów organizowanych co 5 lat na kolejne jubileusze istnienia Szkoły spotykamy się także w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Nieustannie dążymy do tego, by na tych spotkaniach było więcej absolwentów z młodszych roczników matur. Koleżanki, Koledzy , wstępujcie w szeregi Towarzystwa Absolwentów, na pewno zrodzą się nowe inicjatywy naszej działalności. Jubuleusz 30-lecia rozpoczęliśmy uroczystą mszą św. w kościele p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie celebrowaną przez ks. Proboszcza Mariana Mikałajczaka w asyście księży naszych absolwentów: Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera i księdza Romana Trzcińskiego. Skierowanych do nas słów Arcybiskupa wysłuchaliśmy ze wzruszeniem, tak ciepło i z wielkim szacunkiem wyrażał się o naszych profesorach, o atmosferze naszego Liceum, gdzie każdy z nas jako uczeń czuł się podmiotem, choć byliśmy poddani szkolnemu rygorowi. Po mszy św . - znowu w Szkole. Te same malowidła w Sali Pompejańskiej co wtedy, ile to już lat od matury ? Ciasne korytarze , schody i myśl, że to jest moja Szkoła - nieduża, bez Sali gimnastycznej, nie przystaje do XXI wieku, ale niepowtarzalna, jedyna. Czas pokaże co przyniesie jej przyszłość. Nasze spotkanie oprócz Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera uświetnili swoją obecnością pani starosta Elżbieta Smolińska, pan prezydent Jan Starzyński, wielce szacowny absolwent Zana Jego Eminencja, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, księża absolwenci. JAK DOBRZE BYĆ RAZEM ! Prezes Towarzystwa Absolwentów, Piotr Hoser wręczył dwa dyplomy HONOROWEGO CZŁONKA TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW LICEUM im. TOMASZA ZANA - Pani MAŁGORZACIE KUCHARSKIEJ obecnej dyrektor naszej Szkoły i Kol. MARKOWI CHŁOŚCIE , który pomaga nam w swojej drukarni "Graf".
    Była też część artystyczna jubileuszowego spotkania - obejrzeliśmy wykonaną przez aktualnych uczniów Liceum inscenizację o Tomaszu Zanie, Adamie Mickiewiczu i ich Związkach Filaretów i Filomatów. Bardzo dziękujemy za ogrom pracy włożonej w przygotowanie tego widowiska Paniom polonistkom - prof. Bożenie Rostkowskiej i prof. Jolancie Zgodzie. Dobrana tematyka i dobre wykonanie. Brawo ! Część artystyczną zakończył solowy śpiew obecnej uczennicy Zana kol. Zuzanny Wojtczak. Wysłuchaliśmy piosenek z repertuaru Edith Piaf w wersji francuskiej. Głos koleżanki sugeruje, że w przyszłości może czekać na nią kariera śpiewaczki.
    Kropelka szampana i pyszny tort ufundowany przez nasze Liceum dopełnił atrakcji spotkania. Potem. potem to już długie zaniaków rozmowy, wspomnienia, wspomnienia i to miłe uczucie, że spotkanie po latach ma sens.

Barbara Łosiewicz - Ratyńska
matura 1953

zdjęcie zdjęcie zdjęcie

KOLEJNY JUBILEUSZ KOL. HALINY

8 kwietnia obchodziliśmy 106 urodziny najstarszej absolwentki Liceum Tomasza Zana, kol. Haliny Dobrowolskiej.
Jubilatka oczarowała nas. Z Jej twarzy emanował spokój, jakieś wyciszenie, pogoda ducha połączone z sympatycznym uśmiechem i trudno było uwierzyć, że mamy przed sobą osobę ponad 100 letnią.
Obecni na uroczystości: wicestarosta powiatu pruszkowskiego Pan Krzysztof Rymuza, prezydent Pruszkowa Pan Jan Starzyński, przedstawiciele mediów z dyrektorem Biblioteki Pruszkowskiej Panem Grzegorzem Zegadło na czele, prezes i wiceprezes Towarzystwa Absolwentów Liceum im. Tomasza Zana kol. Piotr Hoser i kol. Barbara Ratyńska wszyscy byli pod wrażeniem silnej osobowości Pani Haliny, Jej doskonałego wyglądu, jak i sprawnego umysłu.
Obdarzyła gości rzeczową rozmową, poczuciem humoru, pamięta wydarzenia z przeszłości jak i sprawy bieżące. Do niedawna pisała wiersze, a ma ich nie mało. Dzięki życzliwości prezydenta Pruszkowa został wydany zeszyt z Jej wybranymi utworami zatytułowany „Ja nie ryba” , którym obecni na Jubileuszu zostali obdarowani. To bardzo rzadko spotykane, by po tylu latach życia organizm człowieka tak dobrze funkcjonował.
W rozmowie Jubilatka mówiła nam , że bardzo ważna w życiu jest życzliwość dla ludzi, dążenie do zgody, szukanie dobrej strony każdego zdarzenia. Zapamiętamy te wskazówki.
Życzymy Koleżance Halinie, by jeszcze przez wiele lat cieszyła się dobrym zdrowiem wśród kochającej rodziny i przyjaciół w poczuciu satysfakcji z dobrze spełnionego życia.
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ

8 kwietnia 2015 roku nasza Absolwentka, Kol. Helena Dobrowolska skończyła 105 lat. Wychowała troje dzieci, doczekała się siedmioro wnucząt ,dwanaścioro prawnuków i jednej praprawnuczki. To piękny wiek, nie często dożywamy tylu lat, a Pani Helenie udało się!
Oczywiście takie wydarzenie nie mogło odbyć się bez prezydenta naszego miasta, Pana Jana Starzyńskiego, który składał życzenia Jubilatce z wielką radością i satysfakcją, że właśnie dawna mieszkanka Pruszkowa przekroczyła 100 lat życia. Maturę Kol. Helena zdawała w Gimnazjum im. Tomasza Zana w Pruszkowie w 1930 roku, potem zdobyła wykształcenie pedagogiczne. W tej samej Szkole Świadectwo Dojrzałości otrzymał Henryk Hoser, obecny Arcybiskup Diecezji Warszawsko – Praskiej , był bliskim kolegą syna Jubilatki. Jego Ekscelencja również odwiedził Seniorkę w dniu Jej urodzin sprawiając tym ogromną radość Pani Helenie, która od dłuższego czasu oczekiwała wizyty tego wybitnego Absolwenta Gimnazjum Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli Towarzystwa Absolwentów Szkoły – Barbary Ratyńskiej i Piotra Hosera.
Wśród licznie zgromadzonej rodziny i przyjaciół uśmiechnięta, jak zawsze wszystkim życzliwa Pani Helena poznawała swoich gości bezbłędnie pamiętając nieraz ich nazwiska, choć nie widziała niektórych osób od kilku lat. Emanował z Niej spokój, radość życia, dobrze spełnionego życia, w którym rodzina i życzliwość dla ludzi były wartością nadrzędną. Rozmowy, trochę wspomnień, życzenia jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu wśród kochającej rodziny i przyjaciół wypełniły to spotkanie. Dużo kwiatów.
Odjeżdżaliśmy z poczuciem niedosytu, bo chciałoby się jeszcze dłużej być z Panią Heleną, słuchać Jej wspomnień, jakie mimo upływu wielu lat opowiadała dość dokładnie. Jeszcze do niedawna pisała wiersze, których zgromadziła niemało, część z nich jest w książce „Zaniacy z poezją pod rękę” wydanej w 2009 roku z okazji 25-lecia istnienia Towarzystwa Absolwentów Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Gratulujemy Szanownej Koleżance dożycia sędziwego wieku w tak dobrej formie, życzymy bardzo serdecznie jeszcze wielu lat życia w zdrowiu ,rodzinnej miłości i poszanowaniu.
Oczarowani Panią Heleną, Jej jubileuszem pytaliśmy Koleżankę jaką może nam dać receptę na długie, szczęśliwe życie. Dokładnej informacji nie było, ale wyczuwało się, że szacunek dla ludzi, gotowość niesienia im pomocy i życiowy rozsądek stanowią podstawę dobrego samopoczucia naszej Koleżanki i przyczyniają się do długowieczności.

BR

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

SPOTKAMIE ŚWIĄTECZNE ZANIAKÓW

    Podtrzymując wieloletnią tradycję absolwenci Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie spotkali się w swojej Szkole 17 stycznia br., by podzielić się Opłatkiem.
    Obecność księdza Mariana Mikołajczaka, Jego modlitwa, śpiew kolęd sprawiły, że powrócił nastrój niedawno minionych Świąt Bożego Narodzenia, powstała przyjazna, ciepła atmosfera. Nasze zaproszenie przyjęli także Pan starosta Powiatu Pruszkowskiego Zdzisław Sipiera, wicestarosta Pan Krzysztof Rymuza, prezydent Pruszkowa Pan Jan Starzyński, Pani dyrektor Liceum Małgorzata Kucharska. Dziękujemy, jesteśmy wdzięczni naszym Gościom, że byli z nami.
    Radość spotkania zagłuszyła informacja, że Pani dyrektor kończy pracę w naszej Szkole i obejmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym. Kompetentna, zawsze życzliwa pomogła Towarzystwu Absolwentów w niejednej sprawie , jesteśmy bardzo wdzięczni za tę współpracę z nami, dziękujemy. Całe nasze środowisko żałuje, że Pani dyrektor odchodzi , jest lubiana i szanowana przez zaniaków i będzie nam brakowało Pani Małgorzaty. Jednocześnie życzymy Pani naczelnik wielu sukcesów w pracy. Zostajemy z nadzieją, że równie dobrze ułożą sie nasze relacje z nową dyrekcją Zana.
    Takie spotkanie po latach z kolegami ze szkolnej ławy to spotkanie z naszą młodością, budzą się wspomnienia, czuje się jakąś satysfakcję , radość. Ta radość bycia razem była w nas, jak zawsze na podobnych spotkaniach, ale jeszcze większą radość przyniosła obietnica Pana starosty, że będzie realizowana budowa nowej siedziby naszej Szkoły. Obecny na spotkaniu Pan Zdzisław Sipiera powiedział wprost, że jeszcze za Jego kadencji zostanie przecięta wstęga otwarcia nowego budynku Liceum Tomasza Zana. Absolwenci przyjęli to oświadczenie burzliwymi oklaskami, wszyscy powstali z miejsc, zapanowała ogólna radość i jednocześnie wiara, że tym razem ,ten Pan starosta dotrzyma słowa i doczekamy się chwili, kiedy to zasłużone, ponad 90-letnie Liceum będzie mogło funkcjonować w godnych dla siebie warunkach. Życzymy profesorom, uczniom, wszystkim absolwentom, całemu środowisku zanowskiemu, by tak się stało .

BR