Prace Zarządu

Zarząd Towarzystwa Absolwentów dziękuje: rodzinie, władzom samorządowym, koleżankom i kolegom z klasy i szkoły Wojtka Młynarskiego, dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za tak liczny udział w uroczystości odsłonięcia tablicy Wojtka Młynarskiego oraz nadania Jego imienia sali lekcyjnej.Uczeń-absolwent LO.im.T.ZANA  Wojtek Młynarski swoim życiem i twórczością zasłużył na takie wyróżnienie w 100-lecie niepodległości i zbliżające się 100-lecie NASZEJ SZKOŁY.

Zarząd Towarzystwa.

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Powiatu Pruszkowskiego

Jak już informowaliśmy Zarząd Towarzystwa podpisał z Powiatem Pruszkowskim umowę dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą „100 lat historii LO im T. Zana w 100-lecie niepodległości”.

Zgodnie z Umową o realizacji zadania publicznego termin realizacji zawiera się w okresie od 10 lipca do 30 września br.

Realizację zadania rozpoczęliśmy od: uzgodnień z Dyr. LO im. T. Zana Panią Ewą Król oraz  dokonania uzgodnień z wykonawcami: tablicy i pozostałych elementów instalacji.

Aktualny stan realizacji zadania przedstawia się następująco:

 1. Uzgodniliśmy z Dyr. LO im. T. Zana miejsce, w którym zainstalowana będzie tablica oraz szyby, na których wyklejone będą pozostałe elementy instalacji.

Ustaliliśmy również termin uroczystości odsłonięcia tablicy – 29 września br.

Na początku września spotkamy się z nauczycielami i uczniami LO im. T. Zana w celu ustalenia oprawy artystycznej uroczystości, którą zapewnią uczniowie Szkoły. Spotkamy się również z Radą Rodziców celem określenia zakresu udziału w uroczystości.

 1. Uzyskaliśmy potwierdzenie udziału w uroczystości najbliższej rodziny W. Młynarskiego.
 2. Dokonaliśmy wyboru artysty, który wykona tablicę, a także uzgodniliśmy artystyczne i techniczne szczegóły dotyczące dzieła. Podpisaliśmy z artystą umowę.
 3. Na początku sierpnia złożymy zamówienie na wykonanie folii z nadrukami oraz ich wyklejenie. Dokonaliśmy ustaleń z wykonawcą, pozostaje uzgodnienie terminu realizacji.
 4. Na początku września przygotujemy wspólnie ze Szkołą i wyślemy zaproszenia na uroczystość odsłonięcia tablicy.

 

 
Zadanie współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Powiatu Pruszkowskiego

Zarząd Towarzystwa podpisał umowę z Urzędem Powiatowym w Pruszkowie dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą „100 lat historii LO im. T. Zana w 100 lecie niepodległości” – etap 1.

W ramach I etapu projektu „100 lat historii LO im. T. Zana w 100 lecie niepodległości” chcemy przybliżyć mieszkańcom Powiatu pruszkowskiego, w tym obecnym uczniom, postać Wojciecha Młynarskiego, który uczył nas polskości i patriotyzmu. Swoimi tekstami wydobywał z nas to, co dobre, ale też z całą stanowczością chłostał to, co złe i małe. Młynarski uznawany jest, jako bezpośredni spadkobierca takich postaci jak Tuwim, Gałczyński, Osiecka, Hemar czy Przybora. Mówi się, że jego utwory uczyły żyć i wskazywały drogę.

Realizacja tego etapu polegać będzie na wykonaniu następujących zadań:

 • opracowaniu tablicy, która ma być poświęcona Wojciechowi Młynarskiemu – wychowankowi „Zana”,
 • umieszczeniu jej w nowym budynku Szkoły,
 • nadania czytelni Jego imienia,
 • wykonanie instalacji historycznej upamiętniającej Wojtka, w tym fototapet ze zdjęciem Wojtka ze spływów mazurskich,
 • uroczyste otwarcie instalacji.

Relacja z realizacji niebawem.

Kontynuując realizację projektu nadania jednej z sal w Szkole imienia naszego absolwenta Wojtka Młynarskiego, oraz instalacji tablicy upamiętniającej postać znanego poety i piosenkarza, w dniu 16 kwietnia złożyliśmy w Starostwie wniosek o przyznanie tzw. małego grantu na realizację tego zadania. Orientacyjny koszt realizacji tej instalacji wyniesie około 13 tys. zł. Na początku maja spodziewamy się decyzji. Pozytywna decyzja pozwoli nam na kontynuację prac, natomiast w przypadku odmowy podejmiemy starania o wsparcie naszej inicjatywy z innych źródeł.

Do 9 marca br. mieszkańcy Pruszkowa mogli składać propozycje projektów do realizacji w 2019 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa. Zarząd Towarzystwa zdecydował o włączeniu się w tą inicjatywę. Z uwagi na to, iż propozycje projektów składać mogły jedynie osoby fizyczne, projekt pod nazwą Piknik u Zana złożył kol. Cezary Grzelak.

W br. mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę 69. Projektów, w tym nasz w obszarze VI (Centrum). Projekt pomyślnie przeszedł pierwszy etap oceny przez Urząd. Do 9 maja projekty poddane zostaną szczegółowej weryfikacji. Kolejnym i decydującym etapem będzie głosowanie mieszkańców Pruszkowa od 26 maja do 24 czerwca.

Poniżej zamieszczamy opis projektu Piknik u Zana. Prosimy o zapoznanie się i głosowanie na ten projekt. Oczywiście po uzyskaniu poparcia gwarantującego kwalifikację do realizacji zliczymy na udział w Pikniku u Zana.

 

„Piknik u Zana”  PROGRAM

Na projekt Piknik u Zana składać się będzie sześć odrębnych bloków tematycznych, które prowadzone będą na terenie LO im. T Zana w Pruszkowie w godz. 9,30 do 22,00. Poszczególne bloki tematyczne nie mają sztywnych ram czasowych tzn. w sytuacji dużego zainteresowania i zaangażowania uczestników będzie możliwość wydłużenia czasu ich trwania.

W skład projektu Piknik u Zana wchodzić będą poniższe bloki tematyczne.

 1. Sport – temat od zawsze ważny dla Pruszkowian.

LO Zana tradycyjnie była wylęgarnią talentów sportowych. Tu uczyło się i uprawiało sport wiele zawodniczek i zawodników, głównie koszykówki. LO Zana wydała również duże grono wybitnych trenerek i trenerów. W Pruszkowie sport był zawsze ważnym elementem lokalnego patriotyzmu. Tak jest również aktualnie, a władze Miasta otaczają sport wszechstronną opieką.

Siłami absolwentów i uczniów przeprowadzony zostanie turniej miniturniej koszykówki w kategorii totalmixt tzn. cztery drużyny, a w każdej z nich zarówno oldboye, jak i uczniowie, płci obojga. Ma to być wspólna zabawa na boisku.

Dodatkowo na holu przylegającym do galerii Sali Gimnastycznej zorganizowana będzie ekspozycja dyplomów, trofeów i zdjęć ze sportowej historii Zana (nierozerwalnie związanej ze Zniczem Pruszków).

 1. Dokąd zmierza współczesna medycyna?

Czy lekarze są w stanie opanować i stosować lawinowo rosnący zasób informacji? A może już niedługo do informatyka, czy też wprost do komputera będziemy mówić „Dzień dobry Panie Doktorze”? Czy takie „odhumanizowanie” medycyny nie sprawi, że pacjent stanie się tylko mało znaczącym dodatkiem ?.

Wprowadzenie i udział w dyskusji absolwentów medycyny.

 1. Konkurs piosenki i wierszy

Motywem przewodnim będzie: „Tu zaczynał Wojtek Młynarski”. Konkurs kierowany jest do młodych wykonawców i twórców ze szkół pruszkowskich. Oczywiście konkurs nie ogranicza się do odtwarzania utworów W. Młynarskiego. Czy uczniowie szkół pruszkowskich piszą wiersz lub piosenki? Chcemy się o tym przekonać! W dobie komercjalizacji wszelkich działań i kontaktów, komercyjne sito może nie zatrzymać bardziej wrażliwych i cennych twórców. 

Konkurs zostanie zorganizowany przy udziale nauczycieli i uczniów LO Zana. W miarę możliwości doprosimy do jury konkursu znanych wykonawców.

W przypadku większej liczby zgłoszeń konieczne będzie przeprowadzenie wcześniejszych eliminacji.

 1. Wystawa prac plastycznych i warsztaty malarskie.

Czy chciałbyś obejrzeć wystawę prac malarzy i uczniów szkół pruszkowskich ?. A może jesteś ciekaw jak powstają takie prace? Wielu ludzi, niezależnie od wieku, zaczyna malować traktując to jako hobby, środek odstresowujący, czy też jako antidotum na choroby cywilizacyjne. Spróbuj namalować coś razem z naszymi artystami.

Wystawione będą prace artystów i uczniów z terenu Pruszkowa. Przy pomocy jednego – dwóch artystów zorganizowane będą warsztaty, podczas których chętni będą mogli coś namalować. Przewidywane jest wyróżnienie najciekawszych prac.

 1. Spotkanie z muzyką poważną.

Co to jest muzyka poważna i czy zawsze była poważna? Czy znani kompozytorzy i wykonawcy zawsze byli tylko poważni i prowadzili nudne życie ? Może kilka anegdot o twórcach muzyki poważnej zmieni twoje nastawienie do niej? a znane i niekoniecznie atrakcyjne dla współczesnego słuchacza utwory po ich uwspółcześnieniu odnajdziesz jako „fajne kawałki” do słuchania, nucenia, a nawet tańca.

Prezentację utworów muzyki poważnej we współczesnej aranżacji, okraszoną szeregiem anegdot z życia jej twórców, poprowadzi uznany dyrygent, pedagog  i znawca historii muzyki.

 1. Wieczór taneczny.

Coraz większą popularność odzyskuje muzyka czerpiąca inspiracje z folkloru miejskiego, słuchana na żywo. Kiedy ostatnio byłeś na takim koncercie ? A miejska zabawa na dechach? Pamiętasz dechy w Sokole? Zapraszamy cię na taką zabawę! Możesz posłuchać, możesz potańczyć, a na pewno świetnie się będziesz bawił i miło spędzisz czas.

Niezapomnianą atmosferę rekreacyjno-tanecznego potkania przy muzyce na żywo zapewni znany zespół kultywujący tradycje folkloru miejskiego.

„Piknik u Zana”  HARMONOGRAM

Projekt obywatelski nawiązuje do stuletniej historii Pruszkowa oraz roli jaką odegrało Liceum Ogólnokształcące  im. T. Zana w Pruszkowie w życiu miasta oraz całej Polski. Impreza będzie miała charakter czynnego udziału mieszkańców Pruszkowa w spotkaniach, ekspozycjach, warsztatach, konferencjach i dyskusjach. Piknik u Zana wzmocni integrację lokalnego środowiska Pruszkowa.

Jednodniowy piknik odbędzie się 15.06.2019 r. w budynku Liceum Ogólnokształcące
im. T. Zana przy ul. Daszyńskiego 6.

Planowany harmonogram – program pikniku w Zanie.

I. Rekreacja – sport godz. 9.30 – 11.00

 1. Ekspozycja dotycząca historii sportu w Pruszkowie i w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Zana.
 2. Mecz koszykówki Oldbojów – zespoły mieszane (koedukacyjne)
 3. Konkurs rzutów osobistych.

II. Dokąd zmierza współczesna medycyna? godz. 11.30 – 13.00

 1. Spotkanie z profesorami i lekarzami Akademii Medycznej, absolwentami Liceum Ogólnokształcącego i. T. Zana. Konferencja dotycząca tematów medycznych w formie zadawanych pytań z Sali – konferencja.

III.     Blok artystyczny  godz. 14.00 – 18.00

 1. Konkurs twórczości literacko-poetyckiej młodzieży oraz wokalno-recytatorskiej pod hasłem „Tu zaczynał Wojtek Młynarski”.

Finał. Ewentualne eliminacje konkursowe kwiecień – maj 2019 r.

 1. Wystawa prac plastycznych i warsztaty prowadzone przez artystę plastyka, absolwenta LO im. T. Zana. Wyróżnienia.
 2. Spotkanie z muzyką klasyczną, mini koncert pod batutą znanego dyrygenta absolwenta LO im. T. Zana.

III. Występ oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu Jana Młynarskiego, syna Wojtka, godz. 19.30 – 21.00

Założenia organizacyjne:

 1. W czasie pikniku dostępny będzie bufet z kawą, herbatą oraz słodkim poczęstunkiem.
 2. Uczestnicy Pikniku otrzymają okolicznościowe kotyliony oraz pamiątkowe koszulki.
 3. Dla uczestników rozgrywek sportowych przewiduję okolicznościowe dyplomy.
 4. Osoby wyróżnione w konkursie piosenek i wierszy otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Przewidywana jest rejestracja ciekawszych fragmentów Pikniku, co umożliwi późniejsze wykorzystanie tego zapisu.

 Pruszków,

 

Cezary Grzelak

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty