Prace Zarządu

15 lutego br. w Szkole odbyło się spotkanie w sprawie nadania jednej z sal szkolnych imienia naszego absolwenta i kolegi Wojtka Młynarskiego. Głównym elementem tego projektu ma być tablica upamiętniająca Wojtka. Ze strony Zarządu w spotkaniu wzięli udział koledzy: Czarek Grzelak, Jacek Kaczanowski oraz Wiesiek Gierwatowski. Absolwentów- kolegów Wojtka reprezentowali: Bożenna Kredkowska, Jurek Kwasiborski oraz Jacek Dobrowolski. Aranżację przedstawił artysta pan Jerzy Juczkowicz . W spotkaniu wzięła również udział pani Ewa Król Dyrektor Szkoły, z którą uzgodniliśmy możliwe lokalizacje dla tablicy. Następnie z artystą omówiliśmy nasze oczekiwania co do tablicy, wysłuchaliśmy również uwag artysty. W wyniku spotkania powstanie projekt, co umożliwi m.in. podjęcie starań o fundusze na ten cel.

O dalszych działaniach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Koleżanki i Koledzy!

W 2015 r. wprowadzono szereg zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, które jesteśmy zobligowani uwzględnić w naszym Statucie – do 18 maja 2018 zmiany w Statucie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinny być złożone w Sądzie Rejestrowym. Przedstawiamy propozycje zmian (w formie tekstu jednolitego) które zostały wypracowane przez Komisję Statutową oraz Zarząd Towarzystwa. Przedstawione propozycje konsultowane były z prawnikiem Pawłem Makuchem (absolwentem naszego Liceum) oraz szerszym gronem absolwentów.

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana (wejście od ul. Obrońców Pokoju).

 

STATUT 05.01.2018

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty