Prace Zarządu

Przypominamy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, obradujące w dniu 08 grudnia 2018 r., podjęło uchwałę Nr 6/2018 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. NWZ uchwaliło wysokość składki członkowskiej na 50 zł za okres jednego roku. Nowa wysokość składek członkowskich ma zastosowanie począwszy od składek członkowskich za 2019 r.

Jednocześnie prosimy o uzupełnienie składek za lata: 2017 i 2018 w terminie do dnia 30 kwietnia br. Przypominamy, że zgodnie z ust. 1 § 11 Statutu Towarzystwa, członek Towarzystwa ma obowiązek regularnie opłacać składkę członkowską.

Zgodnie z decyzją Zarządu składkę za 2019 r. należy wpłacić do 30 czerwca br.

W przypadku wystąpienia problemów z dotrzymania powyższych terminów prosimy o indywidualny kontakt z Zarządem.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które obradowało w dniu 08 grudnia 2018 r., podjęło trzy uchwały dokonujące zmian w składzie i liczebności Zarządu Towarzystwa. I tak:

1) Uchwałą Nr 3/2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa odwołało ze składu Zarządu kol. Adama Trąbińskiego, piastującego funkcję Sekretarza Zarządu,

2) Uchwałą Nr 4/2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa odwołało ze składu Zarządu kol. Piotra Hosera,

3) Uchwałą Nr 5/2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa ustaliło liczebność Zarządu na 7 osób.

W następstwie powyższych uchwał Zarząd Towarzystwa na posiedzeniu w dniu 09 stycznia 2019 r. ukonstytuował się następująco:

1) Prezes – kol. Cezary Grzelak,

2) Wiceprezes – kol. Wiesław Gierwatowski,

3) Wiceprezes – kol. Jacek Kaczanowski,

4) Sekretarz – kol. Barbara Ratyńska,

5) Skarbnik – kol. Krystyna Dobrowolska,

6) Członek – kol. Lucyna Piotrowska,

7) Członek – kol. Krystyna Woźniak-Trzosek.

Szanowny Panie,

pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zorganizowanie Uroczystości w Liceum im. Tomasza Zana.
Wraz z rodziną jesteśmy ogromnie wzruszeni i szczęśliwi, że nasz Wojtas Dziadas i Tata (bo piszę też w imieniu Mamy Agaty, Cioci Pauliny i Jana)  został tak pięknie upamiętniony w swojej Szkole.
Z rozmów z nim wiemy jak bardzo ważną częścią jego życia była Szkoła i jak wiele z niej wspomnień zachował. Wszyscy wiemy jak obfitym źródłem inspiracji była dla jego twórczości. Wojciech Młynarski był dumnym absolwentem Zana. 
Właśnie dlatego, wyjątkowym zaszczytem dla mnie było uczestniczyć w tej wspaniałej Uroczystości na terenie Liceum i móc reprezentować nie tylko Fundację i Rodzinę ale w jakiś sposób też po prostu Jego samego. 
 
Podtrzymuję deklarację o gotowości do współpracy i jestem przekonany, że Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego mają potencjał do wspólnych inicjatyw.
 
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Kieniewicz
Prezes Zarządu 
Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego

Zarząd Towarzystwa Absolwentów dziękuje: rodzinie, władzom samorządowym, koleżankom i kolegom z klasy i szkoły Wojtka Młynarskiego, dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za tak liczny udział w uroczystości odsłonięcia tablicy Wojtka Młynarskiego oraz nadania Jego imienia sali lekcyjnej.Uczeń-absolwent LO.im.T.ZANA  Wojtek Młynarski swoim życiem i twórczością zasłużył na takie wyróżnienie w 100-lecie niepodległości i zbliżające się 100-lecie NASZEJ SZKOŁY.

Zarząd Towarzystwa.

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Powiatu Pruszkowskiego

Jak już informowaliśmy Zarząd Towarzystwa podpisał z Powiatem Pruszkowskim umowę dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą „100 lat historii LO im T. Zana w 100-lecie niepodległości”.

Zgodnie z Umową o realizacji zadania publicznego termin realizacji zawiera się w okresie od 10 lipca do 30 września br.

Realizację zadania rozpoczęliśmy od: uzgodnień z Dyr. LO im. T. Zana Panią Ewą Król oraz  dokonania uzgodnień z wykonawcami: tablicy i pozostałych elementów instalacji.

Aktualny stan realizacji zadania przedstawia się następująco:

  1. Uzgodniliśmy z Dyr. LO im. T. Zana miejsce, w którym zainstalowana będzie tablica oraz szyby, na których wyklejone będą pozostałe elementy instalacji.

Ustaliliśmy również termin uroczystości odsłonięcia tablicy – 29 września br.

Na początku września spotkamy się z nauczycielami i uczniami LO im. T. Zana w celu ustalenia oprawy artystycznej uroczystości, którą zapewnią uczniowie Szkoły. Spotkamy się również z Radą Rodziców celem określenia zakresu udziału w uroczystości.

  1. Uzyskaliśmy potwierdzenie udziału w uroczystości najbliższej rodziny W. Młynarskiego.
  2. Dokonaliśmy wyboru artysty, który wykona tablicę, a także uzgodniliśmy artystyczne i techniczne szczegóły dotyczące dzieła. Podpisaliśmy z artystą umowę.
  3. Na początku sierpnia złożymy zamówienie na wykonanie folii z nadrukami oraz ich wyklejenie. Dokonaliśmy ustaleń z wykonawcą, pozostaje uzgodnienie terminu realizacji.
  4. Na początku września przygotujemy wspólnie ze Szkołą i wyślemy zaproszenia na uroczystość odsłonięcia tablicy.

 

 

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty