Prace Zarządu

Szanowny Panie,

pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zorganizowanie Uroczystości w Liceum im. Tomasza Zana.
Wraz z rodziną jesteśmy ogromnie wzruszeni i szczęśliwi, że nasz Wojtas Dziadas i Tata (bo piszę też w imieniu Mamy Agaty, Cioci Pauliny i Jana)  został tak pięknie upamiętniony w swojej Szkole.
Z rozmów z nim wiemy jak bardzo ważną częścią jego życia była Szkoła i jak wiele z niej wspomnień zachował. Wszyscy wiemy jak obfitym źródłem inspiracji była dla jego twórczości. Wojciech Młynarski był dumnym absolwentem Zana. 
Właśnie dlatego, wyjątkowym zaszczytem dla mnie było uczestniczyć w tej wspaniałej Uroczystości na terenie Liceum i móc reprezentować nie tylko Fundację i Rodzinę ale w jakiś sposób też po prostu Jego samego. 
 
Podtrzymuję deklarację o gotowości do współpracy i jestem przekonany, że Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego mają potencjał do wspólnych inicjatyw.
 
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Kieniewicz
Prezes Zarządu 
Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego

Zarząd Towarzystwa Absolwentów dziękuje: rodzinie, władzom samorządowym, koleżankom i kolegom z klasy i szkoły Wojtka Młynarskiego, dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za tak liczny udział w uroczystości odsłonięcia tablicy Wojtka Młynarskiego oraz nadania Jego imienia sali lekcyjnej.Uczeń-absolwent LO.im.T.ZANA  Wojtek Młynarski swoim życiem i twórczością zasłużył na takie wyróżnienie w 100-lecie niepodległości i zbliżające się 100-lecie NASZEJ SZKOŁY.

Zarząd Towarzystwa.

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Powiatu Pruszkowskiego

Jak już informowaliśmy Zarząd Towarzystwa podpisał z Powiatem Pruszkowskim umowę dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą „100 lat historii LO im T. Zana w 100-lecie niepodległości”.

Zgodnie z Umową o realizacji zadania publicznego termin realizacji zawiera się w okresie od 10 lipca do 30 września br.

Realizację zadania rozpoczęliśmy od: uzgodnień z Dyr. LO im. T. Zana Panią Ewą Król oraz  dokonania uzgodnień z wykonawcami: tablicy i pozostałych elementów instalacji.

Aktualny stan realizacji zadania przedstawia się następująco:

  1. Uzgodniliśmy z Dyr. LO im. T. Zana miejsce, w którym zainstalowana będzie tablica oraz szyby, na których wyklejone będą pozostałe elementy instalacji.

Ustaliliśmy również termin uroczystości odsłonięcia tablicy – 29 września br.

Na początku września spotkamy się z nauczycielami i uczniami LO im. T. Zana w celu ustalenia oprawy artystycznej uroczystości, którą zapewnią uczniowie Szkoły. Spotkamy się również z Radą Rodziców celem określenia zakresu udziału w uroczystości.

  1. Uzyskaliśmy potwierdzenie udziału w uroczystości najbliższej rodziny W. Młynarskiego.
  2. Dokonaliśmy wyboru artysty, który wykona tablicę, a także uzgodniliśmy artystyczne i techniczne szczegóły dotyczące dzieła. Podpisaliśmy z artystą umowę.
  3. Na początku sierpnia złożymy zamówienie na wykonanie folii z nadrukami oraz ich wyklejenie. Dokonaliśmy ustaleń z wykonawcą, pozostaje uzgodnienie terminu realizacji.
  4. Na początku września przygotujemy wspólnie ze Szkołą i wyślemy zaproszenia na uroczystość odsłonięcia tablicy.

 

 
Zadanie współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Powiatu Pruszkowskiego

Zarząd Towarzystwa podpisał umowę z Urzędem Powiatowym w Pruszkowie dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą „100 lat historii LO im. T. Zana w 100 lecie niepodległości” – etap 1.

W ramach I etapu projektu „100 lat historii LO im. T. Zana w 100 lecie niepodległości” chcemy przybliżyć mieszkańcom Powiatu pruszkowskiego, w tym obecnym uczniom, postać Wojciecha Młynarskiego, który uczył nas polskości i patriotyzmu. Swoimi tekstami wydobywał z nas to, co dobre, ale też z całą stanowczością chłostał to, co złe i małe. Młynarski uznawany jest, jako bezpośredni spadkobierca takich postaci jak Tuwim, Gałczyński, Osiecka, Hemar czy Przybora. Mówi się, że jego utwory uczyły żyć i wskazywały drogę.

Realizacja tego etapu polegać będzie na wykonaniu następujących zadań:

  • opracowaniu tablicy, która ma być poświęcona Wojciechowi Młynarskiemu – wychowankowi „Zana”,
  • umieszczeniu jej w nowym budynku Szkoły,
  • nadania czytelni Jego imienia,
  • wykonanie instalacji historycznej upamiętniającej Wojtka, w tym fototapet ze zdjęciem Wojtka ze spływów mazurskich,
  • uroczyste otwarcie instalacji.

Relacja z realizacji niebawem.

Kontynuując realizację projektu nadania jednej z sal w Szkole imienia naszego absolwenta Wojtka Młynarskiego, oraz instalacji tablicy upamiętniającej postać znanego poety i piosenkarza, w dniu 16 kwietnia złożyliśmy w Starostwie wniosek o przyznanie tzw. małego grantu na realizację tego zadania. Orientacyjny koszt realizacji tej instalacji wyniesie około 13 tys. zł. Na początku maja spodziewamy się decyzji. Pozytywna decyzja pozwoli nam na kontynuację prac, natomiast w przypadku odmowy podejmiemy starania o wsparcie naszej inicjatywy z innych źródeł.

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty