Prace Zarządu

Szanowny Panie,

pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zorganizowanie Uroczystości w Liceum im. Tomasza Zana.
Wraz z rodziną jesteśmy ogromnie wzruszeni i szczęśliwi, że nasz Wojtas Dziadas i Tata (bo piszę też w imieniu Mamy Agaty, Cioci Pauliny i Jana)  został tak pięknie upamiętniony w swojej Szkole.
Z rozmów z nim wiemy jak bardzo ważną częścią jego życia była Szkoła i jak wiele z niej wspomnień zachował. Wszyscy wiemy jak obfitym źródłem inspiracji była dla jego twórczości. Wojciech Młynarski był dumnym absolwentem Zana. 
Właśnie dlatego, wyjątkowym zaszczytem dla mnie było uczestniczyć w tej wspaniałej Uroczystości na terenie Liceum i móc reprezentować nie tylko Fundację i Rodzinę ale w jakiś sposób też po prostu Jego samego. 
 
Podtrzymuję deklarację o gotowości do współpracy i jestem przekonany, że Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego mają potencjał do wspólnych inicjatyw.
 
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Kieniewicz
Prezes Zarządu 
Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego

Zarząd Towarzystwa Absolwentów dziękuje: rodzinie, władzom samorządowym, koleżankom i kolegom z klasy i szkoły Wojtka Młynarskiego, dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za tak liczny udział w uroczystości odsłonięcia tablicy Wojtka Młynarskiego oraz nadania Jego imienia sali lekcyjnej.Uczeń-absolwent LO.im.T.ZANA  Wojtek Młynarski swoim życiem i twórczością zasłużył na takie wyróżnienie w 100-lecie niepodległości i zbliżające się 100-lecie NASZEJ SZKOŁY.

Zarząd Towarzystwa.

 

Zadanie współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Powiatu Pruszkowskiego

Jak już informowaliśmy Zarząd Towarzystwa podpisał z Powiatem Pruszkowskim umowę dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą „100 lat historii LO im T. Zana w 100-lecie niepodległości”.

Zgodnie z Umową o realizacji zadania publicznego termin realizacji zawiera się w okresie od 10 lipca do 30 września br.

Realizację zadania rozpoczęliśmy od: uzgodnień z Dyr. LO im. T. Zana Panią Ewą Król oraz  dokonania uzgodnień z wykonawcami: tablicy i pozostałych elementów instalacji.

Aktualny stan realizacji zadania przedstawia się następująco:

  1. Uzgodniliśmy z Dyr. LO im. T. Zana miejsce, w którym zainstalowana będzie tablica oraz szyby, na których wyklejone będą pozostałe elementy instalacji.

Ustaliliśmy również termin uroczystości odsłonięcia tablicy – 29 września br.

Na początku września spotkamy się z nauczycielami i uczniami LO im. T. Zana w celu ustalenia oprawy artystycznej uroczystości, którą zapewnią uczniowie Szkoły. Spotkamy się również z Radą Rodziców celem określenia zakresu udziału w uroczystości.

  1. Uzyskaliśmy potwierdzenie udziału w uroczystości najbliższej rodziny W. Młynarskiego.
  2. Dokonaliśmy wyboru artysty, który wykona tablicę, a także uzgodniliśmy artystyczne i techniczne szczegóły dotyczące dzieła. Podpisaliśmy z artystą umowę.
  3. Na początku sierpnia złożymy zamówienie na wykonanie folii z nadrukami oraz ich wyklejenie. Dokonaliśmy ustaleń z wykonawcą, pozostaje uzgodnienie terminu realizacji.
  4. Na początku września przygotujemy wspólnie ze Szkołą i wyślemy zaproszenia na uroczystość odsłonięcia tablicy.

 

 
Zadanie współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Powiatu Pruszkowskiego

Zarząd Towarzystwa podpisał umowę z Urzędem Powiatowym w Pruszkowie dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą „100 lat historii LO im. T. Zana w 100 lecie niepodległości” – etap 1.

W ramach I etapu projektu „100 lat historii LO im. T. Zana w 100 lecie niepodległości” chcemy przybliżyć mieszkańcom Powiatu pruszkowskiego, w tym obecnym uczniom, postać Wojciecha Młynarskiego, który uczył nas polskości i patriotyzmu. Swoimi tekstami wydobywał z nas to, co dobre, ale też z całą stanowczością chłostał to, co złe i małe. Młynarski uznawany jest, jako bezpośredni spadkobierca takich postaci jak Tuwim, Gałczyński, Osiecka, Hemar czy Przybora. Mówi się, że jego utwory uczyły żyć i wskazywały drogę.

Realizacja tego etapu polegać będzie na wykonaniu następujących zadań:

  • opracowaniu tablicy, która ma być poświęcona Wojciechowi Młynarskiemu – wychowankowi „Zana”,
  • umieszczeniu jej w nowym budynku Szkoły,
  • nadania czytelni Jego imienia,
  • wykonanie instalacji historycznej upamiętniającej Wojtka, w tym fototapet ze zdjęciem Wojtka ze spływów mazurskich,
  • uroczyste otwarcie instalacji.

Relacja z realizacji niebawem.

Zapewne przypominacie sobie ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (WZ) i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (NWZ), które odbyliśmy odpowiednio 13 stycznia i 10 lutego br. Zebrania te były naładowane ogromnymi emocjami rozniecanymi przez honorowego członka Towarzystwa Pana P. Przypomnijmy: Pan P. wnioskował o zmiany programów WZ i NWZ oraz powołanie Sądu Koleżeńskiego. Wnioski Pana P. były każdorazowo poddawane głosowaniu – zebrani członkowie Towarzystwa odrzucali te wnioski miażdżącą przewagą głosów (zawsze powyżej 90 %). Wola zdecydowanej większości członków Towarzystwa biorących udział w WZ i NWZ nie wystarczyła Panu P., bo nie była zgodna z jego oczekiwaniami. Toteż Pan P. rozpoczął pisemną batalię z Komisją Rewizyjną i Zarządem Towarzystwa. Ponieważ i ta go nie zadowoliła skierował skargę do Starosty Pruszkowskiego jako organu nadzorującego. Tak więc od lutego br. znaczącym czasowo zajęciem Zarządu jest przygotowywanie opinii i odpowiedzi dla Pana P., a od kwietnia również dla Starostwa.

Uznając, iż sprawa ta dotyczy Towarzystwa, a nie tylko Zarządu Towarzystwa, Zarząd podjął decyzję o poinformowaniu członków Towarzystwa.

Jeśli uznacie, że sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień ze strony Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej to prosimy o kontakt.

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty