Aktualności

12 stycznia o godz. 10.30 w siedzibie

Spotkanie Świąteczno Noworoczne
serdecznie zapraszamy

W dniu 08 grudnia 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Walne uchwaliło m.in. zmniejszenie liczebności Zarządu Towarzystwa (do 7 osób), zmiany w składzie Zarządu oraz podniesienie składki członkowskiej do 50 zł. za rok (od 2019 r.).
Dziękujemy wszystkim, którzy wytrzymali trudy tego spotkania i zapraszamy na Świąteczne Spotkanie w dniu 12 stycznia 2019 r.

Zarząd

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, Prezes Zarządu Towarzystwa zwołuje na dzień 08 grudnia 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 (pierwszy termin), godz. 10,30 (drugi termin, w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana wejście od ul. Obrońców Pokoju

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

TOWARZYSTWA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa

(I termin godz. 10,00, II termin godz. 10,30).

  1. Powołanie przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji skrutacyjnej.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków uprawnionych do głosowania nad  uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

  4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pozbawienia godności członka honorowego Towarzystwa i podjęcie stosownej uchwały.

  5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odwołania dwóch osób ze składu Zarządu oraz ustalenia liczebności Zarządu na 7 osób i podjęcie stosownej uchwały.

  6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o ustalenie poziomu składek i podjęcie stosownej uchwały.

  7. Zamknięcie obrad.

Pruszków, 08 listopada 2018 r.

ZARZĄD TOWARZYSTWA

Minęły szkolne lata, zacierają się w pamięci twarze naszych rówieśników, a wspomnienia młodzieńczych przyjaźni, pierwszych miłości wywołują uśmiech wzruszenia. Dorosłe życie nakazuje być i działać tu i teraz, ale czasami wracamy myślą do przeszłości, do naszej  klasy, tej grupy rozkrzyczanych młodych ludzi pełnych „cudownych” pomysłów na życie, odważnych i wyjątkowych. Te odpowiedzi przy tablicy, klasówki i ściągi, głupie wybryki i kawały serwowane kolegom i nauczycielom – wszystko to chowamy w naszej pamięci, a przede wszystkim wspominamy Nauczycieli, Naszych Wychowawców, anielsko cierpliwych ludzi, którzy za wszelką cenę chcieli wcisnąć nam do głowy trochę wiedzy.

W Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie profesorów (tak nazywaliśmy naszych nauczycieli ),  jak w każdej szkole, było wielu- tych bardziej lub mniej wymagających, tych nie jednakowo lubianych przez młodzież, ale zawsze budzących w uczniach szacunek. Przekazywali nam nie tylko wiedzę, Oni tworzyli wzorce jak uczciwie i mądrze żyć. Wielu z Nich odeszło ze świata, lecz nie odeszło z naszej serdecznej pamięci. Zasłużyli na nią swoją życzliwością, oddaniem się młodzieży, niemałym trudem kształtowania osobowości młodego człowieka. Mimo upływu lat pamiętamy o Nich, są dla nas Bardzo Ważni, Bliscy nam. Nie sposób wymienić Ich wszystkich, nasi Profesorowie w prawie stuletniej historii istnienia Szkoły stworzyli tradycję Liceum „Zana”, niepowtarzalną atmosferę, która przyciągała  młodzież choć trwające od wielu lat trudne warunki lokalowe Liceum nie ułatwiały nauki.  

Nie można zapomnieć o prof. Stanisławie Ostrowskiej – wspaniałej polonistce, której wielu absolwentów zawdzięcza karierę pisarza czy poety,  o prof. Wacławie Prusaku – wielce uzdolnionym rysowniku, malarzu wychowawcy znanych grafików. Pamiętam Panią prof. Marię Anterszlak wykładającą historię w  latach PRL-u. Odważnie, wbrew zakazom politycznym chciała podać młodzieży prawdziwą historię Polski i  sugerowała lekturę podręczników, w których „doczytacie resztę”. Prof. Bronisława Bacia – zginęła tragicznie, wymagająca matematyczka, Jej uczniowie zdobywali laury na Olimpiadach Matematycznych. Mile wspominam  prof. Tadeusza Gralewicza- bardzo lubianego przez młodzież łacinnika wykładającego też matematykę i języki obce . To tylko niewielki ułamek tych wspaniałych pedagogów o nieprzeciętnych cechach osobowości uczących w Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Nie można tu przedstawić Ich Wszystkich, ale Wszyscy żyją w pamięci „Zaniaków”

Za kilka dni listopad, miesiąc pamięci o tych , co odeszli na zawsze. Dziękujemy naszym Zmarłym Profesorom za otrzymane od Nich dobro i niechaj DOBRY BĘDZIE ICH SEN         

Szanowny Panie,

pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zorganizowanie Uroczystości w Liceum im. Tomasza Zana.
Wraz z rodziną jesteśmy ogromnie wzruszeni i szczęśliwi, że nasz Wojtas Dziadas i Tata (bo piszę też w imieniu Mamy Agaty, Cioci Pauliny i Jana)  został tak pięknie upamiętniony w swojej Szkole.
Z rozmów z nim wiemy jak bardzo ważną częścią jego życia była Szkoła i jak wiele z niej wspomnień zachował. Wszyscy wiemy jak obfitym źródłem inspiracji była dla jego twórczości. Wojciech Młynarski był dumnym absolwentem Zana. 
Właśnie dlatego, wyjątkowym zaszczytem dla mnie było uczestniczyć w tej wspaniałej Uroczystości na terenie Liceum i móc reprezentować nie tylko Fundację i Rodzinę ale w jakiś sposób też po prostu Jego samego. 
 
Podtrzymuję deklarację o gotowości do współpracy i jestem przekonany, że Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego mają potencjał do wspólnych inicjatyw.
 
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Kieniewicz
Prezes Zarządu 
Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty