Aktualności

9 lipca, na zaproszenie Pani Dyrektor Ewy Król oraz Pani Ireny Juśkiewicz – wieloletniej Sekretarki naszej Szkoły i wychowanki Prof. Gierwatowskiego – Szkołę odwiedził były długoletni  Profesor i Dyrektor Szkoły Pan Stefan Gierwatowski. Była to pierwsza wizyta Prof.-Dyr. Gierwatowskiego w nowym budynku Szkoły. Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Szkoły od piwnic aż po dach, czyli do trzeciego piętra. Rolę przewodnika pełniła Pani Irena Juśkiewicz Sekretarka Szkoły, która do pracy w Szkole została przyjęta właśnie przez Dyr. Gierwatowskiego. Wspomaganie i asystę stanowili członkowie Zarządu Towarzystwa: Cezary Grzelak, Barbara Ratyńska i Wiesław Gierwatowski, a także absolwenci i członkowie Towarzystwa: Adam Jaworski i Maciej Nawrocki. Dodajmy, że wszyscy wymienieni powyżej to wychowankowie Prof.-Dyr. Gierwatowskiego.

Prof.-Dyr. Gierwatowski wyraził podziw dla ogromu przestrzeni i architektury Szkoły, ale również głębszą refleksję na temat możliwości i celowości nauczania pewnych przedmiotów (np. fizyka, biologia) bez przeprowadzania przez uczniów doświadczeń.  

Korzystając z obecności Prof.-Dyr. Gierwatowskiego w Szkole, Prezes Towarzystwa kol. Cezary Grzelak wręczył Profesorowi-Dyrektorowi medal pamiątkowy którym Zarząd Towarzystwa uhonorował Prof.-Dyr. Gierwatowskiego w uznaniu  zasług dla Szkoły i Towarzystwa (przypomnijmy: Prof.-Dyr. Gierwatowski brał aktywny udział w założeniu Towarzystwa i jako Dyrektor zawsze wspierał inicjatywy i działalność Towarzystwa). Uroczystość odbyła się przed Kącikiem Prof. Prusaka, który uznać należy za element ciągłości historii Szkoły. Dopełnieniem tej uroczystości było obdarowanie Dyr. – Prof. Gierwatowskiego przez Dyr. Ewę Król pamiątkami z logo Szkoły.

Spotkanie zakończyliśmy w gabinecie Dyr. Ewy Król, gdzie przy kawie rozmawialiśmy z Prof.-Dyr. Gierwatowskim  na temat „nowej” i „starej” Szkoły, a przede wszystkim o ludziach związanych z historią LO im. T. Zana oraz Pruszkowa.

W tym roku Prof.-Dyr. Gierwatowski ukończył 93 lata, a przez 37 lat związany był ze Szkołą jako Profesor i Dyrektor naszej Szkoły. Szanowny Panie Profesorze  życzymy dużo zdrowia oraz kondycji umożliwiającej udział w naszych spotkaniach.

W załączeniu galeria zdjęć ze spotkania.

W dniu 9-07-2018 Urząd Miejski podał wyniki głosowań na projekty (inicjatywy) w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na 2019r. Nasz „Piknik u Zana” wygrał.Wszystkim którzy poparli naszą inicjatywę – środowiska „Zaników” bardzo dziękujemy.Wspólnie spędzony czas podczas imprezy w „Naszej Budzie” dla wszystkich na pewno będzie dużym wydarzeniem. Gratuluję!

Cezary Grzelak

Piknik organizujemy dla mieszkańców Pruszkowa w każdym wieku. W programie planujemy: spotkania, zajęcia, warsztaty, dla każdego. Możesz zagrać lub obejrzeć mecze koszykówki, konkurs rzutów osobistych, wziąć udział w warsztatach plastycznych, obejrzeć prace malarskie, porozmawiać z profesorami i lekarzami o przyszłości medycyny, posłuchać ciekawych historii o muzyce poważnej i fragmentów znanych utworów, a wieczorem posłuchać, a może i potańczyć, przy „żywej” muzyce. Głosuj na ten projekt bo warto, to projekt dla CIEBIE.

 

Wreszcie przyszedł maj, zazielenił się świat, zakwitły kasztany, a więc .… MATURA !

27 kwietnia nasze Liceum pożegnało absolwentów klas III. W podniosłej atmosferze, w obecności Sztandaru Szkoły, dyrekcji, grona pedagogicznego, zaproszonych gości, licznie zgromadzeni abiturienci otrzymali Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana.

Jak zwyczaj każe, byli też na tej uroczystości przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Absolwentów LO Zana, którzy wręczyli trzem wyróżniającym się uczniom nagrody książkowe – poezje naszego sławnego Kolegi Wojtka Młynarskiego.

Były gratulacje i nagrody, bo też nieprzeciętna młodzież kończyła naszą Szkołę w bieżącym roku i pewnie niejeden z obecnych tu jej uczniów zabłyśnie zawodową karierą w dorosłym życiu. My – „starzy” absolwenci „Zana”   życzymy tego Wam, naszym młodszym kolegom, bardzo serdecznie i niech nie opuszcza Was szczęście.

Zapewne przypominacie sobie ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (WZ) i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (NWZ), które odbyliśmy odpowiednio 13 stycznia i 10 lutego br. Zebrania te były naładowane ogromnymi emocjami rozniecanymi przez honorowego członka Towarzystwa Pana P. Przypomnijmy: Pan P. wnioskował o zmiany programów WZ i NWZ oraz powołanie Sądu Koleżeńskiego. Wnioski Pana P. były każdorazowo poddawane głosowaniu – zebrani członkowie Towarzystwa odrzucali te wnioski miażdżącą przewagą głosów (zawsze powyżej 90 %). Wola zdecydowanej większości członków Towarzystwa biorących udział w WZ i NWZ nie wystarczyła Panu P., bo nie była zgodna z jego oczekiwaniami. Toteż Pan P. rozpoczął pisemną batalię z Komisją Rewizyjną i Zarządem Towarzystwa. Ponieważ i ta go nie zadowoliła skierował skargę do Starosty Pruszkowskiego jako organu nadzorującego. Tak więc od lutego br. znaczącym czasowo zajęciem Zarządu jest przygotowywanie opinii i odpowiedzi dla Pana P., a od kwietnia również dla Starostwa.

Uznając, iż sprawa ta dotyczy Towarzystwa, a nie tylko Zarządu Towarzystwa, Zarząd podjął decyzję o poinformowaniu członków Towarzystwa.

Jeśli uznacie, że sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień ze strony Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej to prosimy o kontakt.

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty