Koleżanki i Koledzy!

W 2015 r. wprowadzono szereg zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, które jesteśmy zobligowani uwzględnić w naszym Statucie – do 18 maja 2018 zmiany w Statucie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinny być złożone w Sądzie Rejestrowym. Przedstawiamy propozycje zmian (w formie tekstu jednolitego) które zostały wypracowane przez Komisję Statutową oraz Zarząd Towarzystwa. Przedstawione propozycje konsultowane były z prawnikiem Pawłem Makuchem (absolwentem naszego Liceum) oraz szerszym gronem absolwentów.

Zarząd planuje przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa propozycji zmian w Statucie na początku 2018 r. (o terminie Walnego Zgromadzenia powiadomimy w najbliższym czasie). Czasu nie pozostało już wiele (można powiedzieć „jutro klasówka”), dlatego prosimy o zgłaszanie uwag i wniosków w terminie do 23 grudnia br.

 

STATUT 03.11.2017

Jesteś lub byłeś absolwentem?

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki