Logo 100-lecia Szkoły!

Przy wsparciu Powiatu Pruszkowskiego zrealizowaliśmy zdania związane z obchodami 100-lecia Szkoły. Jednym z nich jest logo obchodów 100-lecia Szkoły, które prezentujemy poniżej. Centralne miejsce logo zajmuje szkic budynku Szkoły przy ul. Daszyńskiego. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie znanego wszystkim i popularnego szkicu autorstwa naszego kolegi Jurka Blancarda. Jurku dziękujemy Ci za wspaniałą grafikę oraz za zgodę na jej wykorzystanie w logo i innych publikacjach związanych ze Szkołą. Powyższe logo powstało przy wsparciu finansowym Powiatu Pruszkowskiego i jest własnością Towarzystwa. Wykorzystywanie logo wymaga uzyskania zgody Towarzystwa i szkoły.                                                                       Zarząd Towarzystwa Absolwentów LO im. T. Zana.

Koleżanki i koledzy.

Rok 2021 jest setnym rokiem funkcjonowania „Naszej Starej Budy” Uczyliśmy się na: „Narodowej”, „Klonowej”, „Lipowej”, (kilka miesięcy w 1945 roku w budynku szkoły im. H Sienkiewicza), „Daszyńskiego” i obecnie ‘Daszyńskiego”, wejście od ul. Obrońców Pokoju. Na stulecie powstało Logo, które prezentujemy poniżej w następnej informacji, oraz powstała strona  internetowa dedykowana stuleciu Szkoły (adres podamy niebawem). Mieszkamy (Absolwenci Zana) na całym Świecie, chodziliśmy po najwyższych górach, żeglowaliśmy po morzach i oceanach, broniliśmy Ojczyzny często poświęcając życie, byliśmy lekarzami, prawnikami, nauczycielami-trenerami, inżynierami, ekonomistami, architektami, pisarzami, poetami, artystami, sportowcami krajowego światowego formatu, wojskowymi, strażakami, duchownymi, geologami i reprezentantami różnych opcji politycznych i światopoglądowych,…

II konkurs piosenki Wojciecha Młynarskiego 2020

Organizatorem tegorocznego II konkursu jak w roku ubiegłym było Towarzystwo Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Dyrekcja LO i. T Zana. Patronatem Honorowym konkursu został Starosta Powiatu Pruszkowskiego. Fundusze na realizację tego festiwalu „Towarzystwo Absolwentów” uzyskało w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowych Starostwa Powiatu Pruszkowskiego. Wsparcia finansowego również udzieliła Wójt gminy Michałowice.   Ze względu na pandemię ustalony termin został przesunięty na październik i listopad. W związku z panująca sytuacją konkurs odbył się w formie on-line. Uczestnicy przesyłali swoje prezentacje na nośnikach elektronicznych. Zgłosiło się 22 uczestników i wszyscy zostali zakwalifikowani do udziału…

II KONKURS PIOSENKI „TU W ZANIE ZACZYNAŁ WOJTEK MŁYNARSKI”

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń Zarząd Towarzystwa w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły zdecydował o przesunięciu terminu nadsyłania zgłoszeń na Konkurs do 23 października br. Przypominamy że: zgłoszenia przekazywać można wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zan.pruszkow.pl. zgłoszenie przekazać należy na Formularzu zgłoszeniowym wraz z nagraniem wykonania utworu. Zarząd Towarzystwa

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA 25.09.2020.

Członkowie Towarzystwa co roku spotykają się na Walnym Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok, wysłuchania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w poprzednim roku, a także udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za działania w tym okresie. Oczywiście WZG może nie zatwierdzić Sprawozdania Finansowego, a także nie udzielić skwitowania. WZC jest również okazją do podjęcia innych decyzji przez Walne, a także porozmawiania o dokonaniach i wytyczenia kierunków pracy Towarzystwa. Zwyczajowo Walne odbywa się w na przełomie I i II kwartału (zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego musi być dokonane do 30 czerwca). W tym roku zwołanie i przeprowadzenie Walnego…

KONKURS „TU W ZANIE ZACZYNAŁ WOJTEK MŁYNARSKI”

Ruszamy z drugą edycją Konkursu „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”. Konkurs kierujemy do dzieci i młodzieży, uczących się w szkołach powiatu pruszkowskiego w kategoriach wiekowych: Kategoria  I:    uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III). Kategoria  II:   uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VIII). Kategoria  III:  uczniowie szkół średnich. Zgłoszenia, obejmujące formularz zgłoszeniowy i nagranie, składać można tylko drogą elektroniczną w terminie: od 23 września 2020 do 16 października 2020.  Szczegółowe informacje zawiera Regulamin i Formularz zgłoszeniowy. Konkurs organizuje Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie wraz z Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Towarzystwem…

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 25września 2019 r. (piątek)  na godz. 17,00 pierwszy termin oraz drugi termin godz. 17,30 Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa które odbędzie się w Pruszkowie W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy Pruszków Plac Jana Pawła II nr 2   Porządek obrad Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (w dalszej części WZC). Powołanie Prezydium WZC, Komisji Skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków biorących udział w WZC i zdolności  WZC do podejmowania uchwał….

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zwołał na 25 września 2019 r. (piątek)  Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa. WZC odbędzie się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Plac Jana Pawła II nr 2 o godz. 17,00. W przypadku braku kworum  WZC rozpoczynamy o godz. 17,30 (drugi termin). Poniżej zamieszczamy Zawiadomienie o WZC, które zostało przesłane drogą pocztową do wszystkich członków Towarzystwa. Zawiadomienie zawiera m.in. porządek obrad. Tegoroczne WZC odbywa się w nietypowym terminie, co jest skutkiem pandemii. Również w związku z pandemią przenieśliśmy…

Budżet Obywatelski 2021 rozstrzygnięty

Informujemy, że projekt dotyczący naszego Liceum „Publikacja okolicznościowa z okazji 100 lecia Liceum Zana obszar VI została wybrana do realizacji w roku 2021. Serdeczne podziękowanie wszystkim głosującym mieszkańcom Pruszkowa. Andrzej Malczyk

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty