SPOTKANIA ABSOLWENTÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

Zarząd Towarzystwa podjął decyzję w sprawie umożliwienia bezpośrednich kontaktów absolwentów i członków Zarządu. Dzięki przychylności Pani Dyrektor Ewy Król będziemy mogli spotykać się w Szkole - ul. Daszyńskiego nr 6, wejście od ul. Obrońców Pokoju , w pokoju Towarzystwa. Spotkania odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca w godz.15-17, począwszy od dn. 7 marca br. Absolwenci Szkoły będą mogli porozmawiać z dyżurującymi członkami Zarządu o sprawach Szkoły, Towarzystwa i swoich problemach, a także powspominać. Liczymy, że te spotkania pomogą wspólnie ustalać działania Towarzystwa. W dniu 7 marca na gości oczekują członkowie Zarządu Jacek Kaczanowski i Adam Trąbiński.  

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA UCHWALIŁO ZMIANY W STATUCIE TOWARZYSTWA

W dniu 10 lutego br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego celem było uchwalenie zmian w Statucie Towarzystwa. Konieczność zmian w Statucie Towarzystwa wynikała z nowelizacji Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany zostały uchwalone, a gorąca atmosfera obrad wskazała na duże zaangażowanie i zainteresowanie dalszymi działaniami naszego Towarzystwa i jednoczenia naszych działań w tworzeniu pozytywnego wizerunku i rozwoju naszej Starej-Nowej Budy. Zarząd Towarzystwa Absolwentów LO T. Zana dziękuje wszystkim, którzy w dniu 10 lutego 2017 wzięli udział w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przekazuje pozdrowienia.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na Świąteczne spotkanie naszego Towarzystwa. Niestety wcześniej zaplanowany wyjazd uniemożliwił mi wspólne świętowanie wraz z Wami. Składam wszystkim członkom Towarzystwa najserdeczniejsze życzenia Świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. Ponadto życzę zdrowia,spełnienia marzeń oraz  wszelkiej pomyślności w 2018 roku. Przełom roku to również okres podsumowań i wspomnień. Warto wspomnieć o najważniejszym wydarzeniu ostatnich lat a mianowicie budowie nowego budynku Naszej szkoły. Członkowie Towarzystwa mogą być dumni z ogromnej roli jaką odegraliśmy w procesie przygotowywania i podejmowania decyzji budowy nowego budynku szkoły. Wprawdzie ukończenie prac budowlanych nieznacznie się opóźnia, ale Towarzystwo nie ma wpływu na przebieg robót. Życzę...

Nowy statut

Koleżanki i Koledzy! W 2015 r. wprowadzono szereg zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, które jesteśmy zobligowani uwzględnić w naszym Statucie - do 18 maja 2018 zmiany w Statucie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinny być złożone w Sądzie Rejestrowym. Przedstawiamy propozycje zmian (w formie tekstu jednolitego) które zostały wypracowane przez Komisję Statutową oraz Zarząd Towarzystwa. Przedstawione propozycje konsultowane były z prawnikiem Pawłem Makuchem (absolwentem naszego Liceum) oraz szerszym gronem absolwentów. Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia...

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

ZAWIADOMIENIE Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana (wejście od ul. Obrońców Pokoju) STATUT 05.01.2018 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA Porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (I termin godz. 10,00, II termin godz. 10,15). Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa i Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działania w 2017 r. i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Towarzystwa....

Spotkanie u Wojtka Anterszlaka

W piątkowy wieczór 17 listopada br. mieliśmy – tzn. wychowankowie z klasy XI c rocznika 1966 – sympatyczne spotkanie w domu Wojtka Anterszlaka, bratanka naszej Profesor historii Marii Kazimiery Anterszlak. Dodajmy, iż w tym samym domku w Podkowie Leśnej Profesor mieszkała. Celem spotkania – oprócz zawsze miłych wspomnień – było ustalenie, jakimi pamiątkami po naszej historyczce dysponujemy, a to w celu przygotowania materiału do małej/dużej? publikacji. Ze wzruszeniem przeglądaliśmy pamiątkowy album fotograficzny, zawierający cenne fotografie-dokumenty, zostaną one na pewno wykorzystane i udostępnione ogółowi Zaniaków. Zebrani umówili się ponadto do spisania wspomnień osobistych –także do wykorzystania w publikacjach. W dyskusji jaka...

Spotkanie z aktorką – absolwentką

W końcu ub. miesiąca w największej sali – auli na parterze naszej Szkoły miało miejsce bardzo interesujące spotkanie z aktorką, tłumaczką i absolwentką – Elżbietą KOŚLARZ-VIROL. Aulę wypełnili uczniowie klas I a, I c, II a i III a, a więc klasy francuskie oraz pedagodzy z dyr. Ewa Król na czele. Byli ponadto przedstawiciele Towarzystwa Absolwentów, co nie dziwi, bo Kol. Elżbieta uczęszczała na zajęcia dojeżdżając/dochodząc z Komorowa i była razem z Wojtkiem Młynarskim w jednej klasie, także w podstawówce. W ponad godzinnym spotkaniu, przeradzającym się w dyskusję, p. Elżbieta rzecz jasna nawiązała do wspólnych lekcji z Wojtkiem, by szybko...

Wmurowanie tablic w ZANIE

Wielce sympatyczna uroczystość odbyła się w Liceum im. T. Zana w połowie września. Z inicjatywy klasy XI C rocznika maturalnego 1966 wmurowano tablicę upamiętniającą zasłużoną i lubianą przez młodzież prof. Marię Kazimierę Anterszlak. Przy okazji obok wmurowano tablice małżeństwa Stanisławy (długoletnia polonistka) i Leona (matematyk, dyrektor szkoły) Ostrowskich oraz Włodzimierza Wojkowskiego, nauczyciela jęz. rosyjskiego i inicjatora wielu spływów kajakowych, opiekuna drużyny „Wodniacy” (potem „Hańcza”). Profesor Anterszlak (1902-1977) wykładała historie w wielu szkołach, nim w 1949 trafiła do Liceum im. T. Zana. Tu pracowała do przejścia na emeryturę do 1969, a potem w niepełnym wymiarze godzin jeszcze do 1972 r. W naszym liceum (niżej podpisany był jej uczniem) nie tylko wykładała, lecz nauczała, także tej prawdziwej, nie zakłamanej historii, w związku z czym miała często potyczki z ówczesnymi władzami. Profesor...

Jesteś lub byłeś absolwentem?

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki