Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na Świąteczne spotkanie naszego Towarzystwa. Niestety wcześniej zaplanowany wyjazd uniemożliwił mi wspólne świętowanie wraz z Wami. Składam wszystkim członkom Towarzystwa najserdeczniejsze życzenia Świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. Ponadto życzę zdrowia,spełnienia marzeń oraz  wszelkiej pomyślności w 2018 roku. Przełom roku to również okres podsumowań i wspomnień. Warto wspomnieć o najważniejszym wydarzeniu ostatnich lat a mianowicie budowie nowego budynku Naszej szkoły. Członkowie Towarzystwa mogą być dumni z ogromnej roli jaką odegraliśmy w procesie przygotowywania i podejmowania decyzji budowy nowego budynku szkoły. Wprawdzie ukończenie prac budowlanych nieznacznie się opóźnia, ale Towarzystwo nie ma wpływu na przebieg robót. Życzę...

Spotkanie Noworoczne 2018

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia na Spotkanie Noworoczne 2018, które odbędzie się 13 stycznia o godzinie Pierwsze sprawozdawcze o godz. 10.00. 11:30 rozpocznie się "na gorąco i na słodko"... Zarząd Towarzystwa

Nowy statut

Koleżanki i Koledzy! W 2015 r. wprowadzono szereg zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, które jesteśmy zobligowani uwzględnić w naszym Statucie - do 18 maja 2018 zmiany w Statucie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinny być złożone w Sądzie Rejestrowym. Przedstawiamy propozycje zmian (w formie tekstu jednolitego) które zostały wypracowane przez Komisję Statutową oraz Zarząd Towarzystwa. Przedstawione propozycje konsultowane były z prawnikiem Pawłem Makuchem (absolwentem naszego Liceum) oraz szerszym gronem absolwentów. Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia...

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

ZAWIADOMIENIE Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana (wejście od ul. Obrońców Pokoju) STATUT 05.01.2018 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA Porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (I termin godz. 10,00, II termin godz. 10,15). Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa i Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działania w 2017 r. i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Towarzystwa....

Spotkanie u Wojtka Anterszlaka

W piątkowy wieczór 17 listopada br. mieliśmy – tzn. wychowankowie z klasy XI c rocznika 1966 – sympatyczne spotkanie w domu Wojtka Anterszlaka, bratanka naszej Profesor historii Marii Kazimiery Anterszlak. Dodajmy, iż w tym samym domku w Podkowie Leśnej Profesor mieszkała. Celem spotkania – oprócz zawsze miłych wspomnień – było ustalenie, jakimi pamiątkami po naszej historyczce dysponujemy, a to w celu przygotowania materiału do małej/dużej? publikacji. Ze wzruszeniem przeglądaliśmy pamiątkowy album fotograficzny, zawierający cenne fotografie-dokumenty, zostaną one na pewno wykorzystane i udostępnione ogółowi Zaniaków. Zebrani umówili się ponadto do spisania wspomnień osobistych –także do wykorzystania w publikacjach. W dyskusji jaka...

Spotkanie z aktorką – absolwentką

W końcu ub. miesiąca w największej sali – auli na parterze naszej Szkoły miało miejsce bardzo interesujące spotkanie z aktorką, tłumaczką i absolwentką – Elżbietą KOŚLARZ-VIROL. Aulę wypełnili uczniowie klas I a, I c, II a i III a, a więc klasy francuskie oraz pedagodzy z dyr. Ewa Król na czele. Byli ponadto przedstawiciele Towarzystwa Absolwentów, co nie dziwi, bo Kol. Elżbieta uczęszczała na zajęcia dojeżdżając/dochodząc z Komorowa i była razem z Wojtkiem Młynarskim w jednej klasie, także w podstawówce. W ponad godzinnym spotkaniu, przeradzającym się w dyskusję, p. Elżbieta rzecz jasna nawiązała do wspólnych lekcji z Wojtkiem, by szybko...

Wmurowanie tablic w ZANIE

Wielce sympatyczna uroczystość odbyła się w Liceum im. T. Zana w połowie września. Z inicjatywy klasy XI C rocznika maturalnego 1966 wmurowano tablicę upamiętniającą zasłużoną i lubianą przez młodzież prof. Marię Kazimierę Anterszlak. Przy okazji obok wmurowano tablice małżeństwa Stanisławy (długoletnia polonistka) i Leona (matematyk, dyrektor szkoły) Ostrowskich oraz Włodzimierza Wojkowskiego, nauczyciela jęz. rosyjskiego i inicjatora wielu spływów kajakowych, opiekuna drużyny „Wodniacy” (potem „Hańcza”). Profesor Anterszlak (1902-1977) wykładała historie w wielu szkołach, nim w 1949 trafiła do Liceum im. T. Zana. Tu pracowała do przejścia na emeryturę do 1969, a potem w niepełnym wymiarze godzin jeszcze do 1972 r. W naszym liceum (niżej podpisany był jej uczniem) nie tylko wykładała, lecz nauczała, także tej prawdziwej, nie zakłamanej historii, w związku z czym miała często potyczki z ówczesnymi władzami. Profesor...

Zmiany w naszym zarządzie – logo na ścianie pokoju

Zaczniemy od końca - przy wejściu do naszego pokoju w nowym budynku Szkoły (na parterze) pojawiły się na szklanych ścianach: „zmodernizowane” w nieco skróconej wersji logo naszego Towarzystwa oraz po prawie stronie grafika – rysunek starej szkoły. Już na pierwszy rzut oka goście rozpoznają charakterystyczną „kreskę” naszego kolegi (członka Komisji Rewizyjnej) architekta i pruszkowskiego rysownika Jurka Blancarda. Oba rysunki, – jeśli je tak można nazwać – to oczywiście Jego inicjatywa a wykonała je pracownia z Pruszkowa LOGO s.c. Niestety zdjęcia nie w pełni oddają urok owej ozdoby. Jednak nieco ważniejsze było zebranie 13 bm., na którym obok przedyskutowania wielu spraw...

Jesteś lub byłeś absolwentem?

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki