Składki

Przypominamy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, obradujące w dniu 08 grudnia 2018 r., podjęło uchwałę Nr 6/2018 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. NWZ uchwaliło wysokość składki członkowskiej na 50 zł za okres jednego roku. Nowa wysokość składek członkowskich ma zastosowanie począwszy od składek członkowskich za 2019 r. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie składek za lata: 2017 i 2018 w terminie do dnia 30 kwietnia br. Przypominamy, że zgodnie z ust. 1 § 11 Statutu Towarzystwa, członek Towarzystwa ma obowiązek regularnie opłacać składkę członkowską. Zgodnie z decyzją Zarządu składkę za 2019 r. należy wpłacić do 30 czerwca br. W przypadku wystąpienia…

Zmiany w Zarządzie Towarzystwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które obradowało w dniu 08 grudnia 2018 r., podjęło trzy uchwały dokonujące zmian w składzie i liczebności Zarządu Towarzystwa. I tak: 1) Uchwałą Nr 3/2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa odwołało ze składu Zarządu kol. Adama Trąbińskiego, piastującego funkcję Sekretarza Zarządu, 2) Uchwałą Nr 4/2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa odwołało ze składu Zarządu kol. Piotra Hosera, 3) Uchwałą Nr 5/2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa ustaliło liczebność Zarządu na 7 osób. W następstwie powyższych uchwał Zarząd Towarzystwa na posiedzeniu w dniu 09 stycznia 2019 r. ukonstytuował się następująco: 1) Prezes – kol. Cezary Grzelak,…

50-tka u Dobrowolskich!

Na początku lutego Krysia i Jacek Dobrowolscy obchodzili piękną rocznicę – 50‑lecie pożycia małżeńskiego. Krysia i Jacek: uczniowie i absolwenci Zana, a później profesorowie Naszej Szkoły. Ludzie serdeczni, bezinteresowni i uczynni. Tymi cechami „zarazili” swoje dzieci, wnuki, a teraz będą je przekazywać prawnukom. Również wielu z ich uczniów posiada te cechy. W Towarzystwie od zawsze i zawsze znajdują czas i chęć aby wspomagać organizację różnych wydarzeń ważnych dla Zaniaków, a także bieżącą działalność Towarzystwa. Działalność na rzecz środowiska Zaniaków to nie jedyna działalność społeczna, w jakiej biorą udział Krysia i Jacek. Warto zaznaczyć, że są najliczniejszym rodem w Zanie –…

POŻEGNANIE PROFESORA

24 stycznia br. spotkaliśmy się w Kościele Św. Kazimierza na smutnej, ale podniosłej, uroczystości pożegnania naszego Dyrektora i Profesora – „Gerwazego”, Stefana Gierwatowskiego. W uroczystości wzięli udział: rodzina, przyjaciele i znajomi, a także uczniowie‑absolwenci LO im. T. Zana. Licznie reprezentowani byli również obecni uczniowie LO im. T. Zana, z pocztem sztandarowym, „dowodzeni” przez Panią Dyrektor Ewę Król oraz przedstawicieli grona profesorskiego Szkoły. Uroczystość rozpoczął ksiądz Proboszcz Marian Mikołajczak, który odczytał list Abp Henryka Hosera – ucznia i wychowanka Profesora „Gerwazego”. Abp Hoser z uwagi na obowiązki kapłańskie za granicą nie mógł wziąć udziału w uroczystości pogrzebowej. Dalszą część uroczystości celebrował ksiądz…

OPŁATEK W ZANIE

12 stycznia br. spotkaliśmy się w Szkole, jak co roku, żeby złożyć sobie życzenia Świąteczne i Noworoczne. W spotkaniu wzięli udział absolwenci i przyjaciele naszej Szkoły, razem ok. 70 osób. Jak zwykle w spotkaniu brali udział przedstawiciele miejscowych władz. Tak się złożyło, że w obecnej kadencji są to absolwenci naszej Szkoły: Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski, Paweł Makuch – Prezydent Miasta Pruszkowa, Konrad Sipiera – Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa, Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice. Spotkanie Świąteczne nie mogło się odbyć bez wypróbowanych przyjaciół naszej Szkoły: Księdza Mariana Mikołajczaka, Proboszcza Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie oraz byłego, wieloletniego Prezydenta Pruszkowa…

UBYWA NASZYCH ABSOLWENTÓW – wspomnienie o Tadeuszu Łosiewiczu

8 stycznia 2019 roku odszedł od nas Tadeusz Łosiewcz, mój brat. Urodzony 30 stycznia 1930 roku w Pruszkowie po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej na Żbikowie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana, gdzie odebrał Świadectwo Dojrzałości dopiero w 1950 roku. To spóźnienie edukacyjne nie wynikało ze złych postępów Tadeusza w nauce, był dobrym uczniem, ale spowodowała je trwająca 6 lat II wojna światowa, podczas której Niemcy zamknęli szkoły średnie ogólnokształcące. Po skończonej wojnie zmieniła się Polska dążąc do „normalności”, nie naszej normalności. Światła młodzież zdawała sobie sprawę, że nasz Kraj podąża w złą stronę. Zaczęło zawiązywać…

PAMIĘTAMY

Minęły szkolne lata, zacierają się w pamięci twarze naszych rówieśników, a wspomnienia młodzieńczych przyjaźni, pierwszych miłości wywołują uśmiech wzruszenia. Dorosłe życie nakazuje być i działać tu i teraz, ale czasami wracamy myślą do przeszłości, do naszej  klasy, tej grupy rozkrzyczanych młodych ludzi pełnych „cudownych” pomysłów na życie, odważnych i wyjątkowych. Te odpowiedzi przy tablicy, klasówki i ściągi, głupie wybryki i kawały serwowane kolegom i nauczycielom – wszystko to chowamy w naszej pamięci, a przede wszystkim wspominamy Nauczycieli, Naszych Wychowawców, anielsko cierpliwych ludzi, którzy za wszelką cenę chcieli wcisnąć nam do głowy trochę wiedzy. W Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie…

Podziękowanie Wnuka Wojtka Młynarskiego

Szanowny Panie, pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zorganizowanie Uroczystości w Liceum im. Tomasza Zana. Wraz z rodziną jesteśmy ogromnie wzruszeni i szczęśliwi, że nasz Wojtas Dziadas i Tata (bo piszę też w imieniu Mamy Agaty, Cioci Pauliny i Jana)  został tak pięknie upamiętniony w swojej Szkole. Z rozmów z nim wiemy jak bardzo ważną częścią jego życia była Szkoła i jak wiele z niej wspomnień zachował. Wszyscy wiemy jak obfitym źródłem inspiracji była dla jego twórczości. Wojciech Młynarski był dumnym absolwentem Zana.  Właśnie dlatego, wyjątkowym zaszczytem dla mnie było uczestniczyć w tej wspaniałej Uroczystości na terenie Liceum i móc reprezentować…

Podziękowanie

Zarząd Towarzystwa Absolwentów dziękuje: rodzinie, władzom samorządowym, koleżankom i kolegom z klasy i szkoły Wojtka Młynarskiego, dyrekcji, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za tak liczny udział w uroczystości odsłonięcia tablicy Wojtka Młynarskiego oraz nadania Jego imienia sali lekcyjnej.Uczeń-absolwent LO.im.T.ZANA  Wojtek Młynarski swoim życiem i twórczością zasłużył na takie wyróżnienie w 100-lecie niepodległości i zbliżające się 100-lecie NASZEJ SZKOŁY. Zarząd Towarzystwa.  

Sprawozdanie z Uroczystości odsłonięcia Tablicy Wojtka Młynarskiego i nadania sali Jego imienia

W uroczystości odsłonięcia Tablicy Wojtka Młynarskiego i nadania sali szkolnej P/12 Jego imienia udział wzięli Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska oraz Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński.  Zaproszony Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera przepraszając za swoja nieobecność przysłał list, który odczytała Dyr. Ewa Król.  Gośćmi Honorowymi byli przedstawiciele rodziny Wojtka Młynarskiego: siostra Barbara Arens-Młynarska, żona Adrianna Godlewska, wnuk Stanisław Kieniewicz, Elżbieta Kaczurba oraz kuzynka Jadwiga Nietyksza. Po przedstawieniu Gości Honorowych przystąpiono do odsłonięcia Tablicy. Aktu odsłonięcia dokonały: Irena Horban, Barbara Arens-Młynarska oraz Dyrektor Szkoły Ewa Król.  Poświęcenia Tablicy dokonał ksiądz prałat Mikołajczyk. W tej części uroczystości Dyrektor Ewa Król nadała sali imię Wojtka…

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty