II KONKURS PIOSENKI „TU W ZANIE ZACZYNAŁ WOJTEK MŁYNARSKI”

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń Zarząd Towarzystwa w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły zdecydował o przesunięciu terminu nadsyłania zgłoszeń na Konkurs do 23 października br. Przypominamy że: zgłoszenia przekazywać można wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zan.pruszkow.pl. zgłoszenie przekazać należy na Formularzu zgłoszeniowym wraz z nagraniem wykonania utworu. Zarząd Towarzystwa

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA 25.09.2020.

Członkowie Towarzystwa co roku spotykają się na Walnym Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok, wysłuchania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w poprzednim roku, a także udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za działania w tym okresie. Oczywiście WZG może nie zatwierdzić Sprawozdania Finansowego, a także nie udzielić skwitowania. WZC jest również okazją do podjęcia innych decyzji przez Walne, a także porozmawiania o dokonaniach i wytyczenia kierunków pracy Towarzystwa. Zwyczajowo Walne odbywa się w na przełomie I i II kwartału (zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego musi być dokonane do 30 czerwca). W tym roku zwołanie i przeprowadzenie Walnego…

KONKURS „TU W ZANIE ZACZYNAŁ WOJTEK MŁYNARSKI”

Ruszamy z drugą edycją Konkursu „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”. Konkurs kierujemy do dzieci i młodzieży, uczących się w szkołach powiatu pruszkowskiego w kategoriach wiekowych: Kategoria  I:    uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III). Kategoria  II:   uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VIII). Kategoria  III:  uczniowie szkół średnich. Zgłoszenia, obejmujące formularz zgłoszeniowy i nagranie, składać można tylko drogą elektroniczną w terminie: od 23 września 2020 do 16 października 2020.  Szczegółowe informacje zawiera Regulamin i Formularz zgłoszeniowy. Konkurs organizuje Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie wraz z Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Towarzystwem…

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 25września 2019 r. (piątek)  na godz. 17,00 pierwszy termin oraz drugi termin godz. 17,30 Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa które odbędzie się w Pruszkowie W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy Pruszków Plac Jana Pawła II nr 2   Porządek obrad Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (w dalszej części WZC). Powołanie Prezydium WZC, Komisji Skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków biorących udział w WZC i zdolności  WZC do podejmowania uchwał….

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zwołał na 25 września 2019 r. (piątek)  Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa. WZC odbędzie się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Plac Jana Pawła II nr 2 o godz. 17,00. W przypadku braku kworum  WZC rozpoczynamy o godz. 17,30 (drugi termin). Poniżej zamieszczamy Zawiadomienie o WZC, które zostało przesłane drogą pocztową do wszystkich członków Towarzystwa. Zawiadomienie zawiera m.in. porządek obrad. Tegoroczne WZC odbywa się w nietypowym terminie, co jest skutkiem pandemii. Również w związku z pandemią przenieśliśmy…

Budżet Obywatelski 2021 rozstrzygnięty

Informujemy, że projekt dotyczący naszego Liceum „Publikacja okolicznościowa z okazji 100 lecia Liceum Zana obszar VI została wybrana do realizacji w roku 2021. Serdeczne podziękowanie wszystkim głosującym mieszkańcom Pruszkowa. Andrzej Malczyk

Budżet Obywatelski Pruszkowa 2021.

Kolega Tomek Malczyk, członek Towarzystwa i Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, zgłosił do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na 2021 r. projekt pod nazwą: Publikacja okolicznościowa z okazji 100-lecia Liceum i Gimnazjum im. Tomasza Zana. Projekt został pozytywnie zweryfikowany, a w dniach 15-24 lipca  odbywa się głosowanie. Mieszkańcy Pruszkowa: Absolwenci, Uczniowie i Przyjaciele Szkoły liczymy na wasze głosy. Głosujecie na projekt: Projekt nr 66.Obszar 6 Stare Śródmieście. Publikacja okolicznościowa z okazji 100-lecia Liceum i Gimnazjum im. Tomasza Zana. Link: https://pruszkow.budzet-obywatelski.org/

Umowy na realizację zadań publicznych

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawarło z Powiatem Pruszkowskim umowy na realizację zadań publicznych pod tytułem: „100 lat historii LO im. T. Zana w 100 lecie niepodległości – etap przygotowania do jubileuszu” , „II Konkurs piosenki – tu, w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” . W ramach pierwszego zadania (przygotowanie do jubileuszu 100-lecia Szkoły) zrealizowane będą następujące zadania: –   opracowanie wydawnictwa dotyczącego 100-lecia Szkoły, –   uruchomienie strony internetowej dedykowanej 100-leciu Szkoły, –   opracowanie znaku graficznego 100-lecia Szkoły. Drugie zadanie dotyczy przygotowania i przeprowadzenia II Konkursu piosenki – tu w…

Podziękowanie Bogdanowi Steleżakowi

Już jest prawidłowy tekst aforyzmu Tomasza Zana na szklanej ścianie w budynku naszej Szkoły ! Za osobiste zaangażowanie i sfinansowanie prac z tym związanych serdecznie dziękuje Kol. Bogdanowi Steleżakowi Dyrekcja Liceum Zarząd Towarzystwa Absolwentów Zaniacy Bogdan , Wszystkiego Najlepszego !

ZMIANA PLANÓW PRACY TOWARZYSTWA

Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w planach pracy naszego Towarzystwa. I tak: 1) nie zobaczymy się na tradycyjnym Spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych, 2) na dalszy, aktualnie nieokreślony, termin przesuwamy coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Również inne podjęte na początku tego roku działania zostały zawieszone i przesunięte na dalszy termin. Udało się złożyć do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie dwa wnioski na granty (na organizację II Konkursu Piosenki „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” oraz na opracowanie monografii Szkoły). Na ten moment nie mamy informacji czy nasze wnioski zyskały uznanie Komisji Konkursowej, a także jakie będą możliwości realizacji tych zadań. W dniu 6…

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty