Spotkanie u Wojtka Anterszlaka

W piątkowy wieczór 17 listopada br. mieliśmy – tzn. wychowankowie z klasy XI c rocznika 1966 – sympatyczne spotkanie w domu Wojtka Anterszlaka, bratanka naszej Profesor historii Marii Kazimiery Anterszlak. Dodajmy, iż w tym samym domku w Podkowie Leśnej Profesor mieszkała. Celem spotkania – oprócz zawsze miłych wspomnień – było ustalenie, jakimi pamiątkami po naszej historyczce dysponujemy, a to w celu przygotowania materiału do małej/dużej? publikacji. Ze wzruszeniem przeglądaliśmy pamiątkowy album fotograficzny, zawierający cenne fotografie-dokumenty, zostaną one na pewno wykorzystane i udostępnione ogółowi Zaniaków. Zebrani umówili się ponadto do spisania wspomnień osobistych –także do wykorzystania w publikacjach. W dyskusji jaka...

Spotkanie z aktorką – absolwentką

W końcu ub. miesiąca w największej sali – auli na parterze naszej Szkoły miało miejsce bardzo interesujące spotkanie z aktorką, tłumaczką i absolwentką – Elżbietą KOŚLARZ-VIROL. Aulę wypełnili uczniowie klas I a, I c, II a i III a, a więc klasy francuskie oraz pedagodzy z dyr. Ewa Król na czele. Byli ponadto przedstawiciele Towarzystwa Absolwentów, co nie dziwi, bo Kol. Elżbieta uczęszczała na zajęcia dojeżdżając/dochodząc z Komorowa i była razem z Wojtkiem Młynarskim w jednej klasie, także w podstawówce. W ponad godzinnym spotkaniu, przeradzającym się w dyskusję, p. Elżbieta rzecz jasna nawiązała do wspólnych lekcji z Wojtkiem, by szybko...

Nowy statut

Koleżanki i Koledzy! W 2015 r. wprowadzono szereg zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, które jesteśmy zobligowani uwzględnić w naszym Statucie - do 18 maja 2018 zmiany w Statucie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinny być złożone w Sądzie Rejestrowym. Przedstawiamy propozycje zmian (w formie tekstu jednolitego) które zostały wypracowane przez Komisję Statutową oraz Zarząd Towarzystwa. Przedstawione propozycje konsultowane były z prawnikiem Pawłem Makuchem (absolwentem naszego Liceum) oraz szerszym gronem absolwentów. Zarząd planuje przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa propozycji zmian w Statucie na początku 2018 r. (o terminie Walnego Zgromadzenia powiadomimy w najbliższym czasie). Czasu nie pozostało już wiele (można powiedzieć...

Wmurowanie tablic w ZANIE

Wielce sympatyczna uroczystość odbyła się w Liceum im. T. Zana w połowie września. Z inicjatywy klasy XI C rocznika maturalnego 1966 wmurowano tablicę upamiętniającą zasłużoną i lubianą przez młodzież prof. Marię Kazimierę Anterszlak. Przy okazji obok wmurowano tablice małżeństwa Stanisławy (długoletnia polonistka) i Leona (matematyk, dyrektor szkoły) Ostrowskich oraz Włodzimierza Wojkowskiego, nauczyciela jęz. rosyjskiego i inicjatora wielu spływów kajakowych, opiekuna drużyny „Wodniacy” (potem „Hańcza”). Profesor Anterszlak (1902-1977) wykładała historie w wielu szkołach, nim w 1949 trafiła do Liceum im. T. Zana. Tu pracowała do przejścia na emeryturę do 1969, a potem w niepełnym wymiarze godzin jeszcze do 1972 r. W naszym liceum (niżej podpisany był jej uczniem) nie tylko wykładała, lecz nauczała, także tej prawdziwej, nie zakłamanej historii, w związku z czym miała często potyczki z ówczesnymi władzami. Profesor...

Zmiany w naszym zarządzie – logo na ścianie pokoju

Zaczniemy od końca - przy wejściu do naszego pokoju w nowym budynku Szkoły (na parterze) pojawiły się na szklanych ścianach: „zmodernizowane” w nieco skróconej wersji logo naszego Towarzystwa oraz po prawie stronie grafika – rysunek starej szkoły. Już na pierwszy rzut oka goście rozpoznają charakterystyczną „kreskę” naszego kolegi (członka Komisji Rewizyjnej) architekta i pruszkowskiego rysownika Jurka Blancarda. Oba rysunki, – jeśli je tak można nazwać – to oczywiście Jego inicjatywa a wykonała je pracownia z Pruszkowa LOGO s.c. Niestety zdjęcia nie w pełni oddają urok owej ozdoby. Jednak nieco ważniejsze było zebranie 13 bm., na którym obok przedyskutowania wielu spraw...

Dofinansowanie Hali Sportowej w Zanie

Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnięty. Blisko 300 szkół zyska nowoczesne i bezpieczne obiekty sportowe dzięki rekordowej kwocie 245 mln zł. W ramach programu wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych zostanie około 500 obiektów przyszkolnych w 16 województwach, w tym m. in.: sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska czy urządzenia lekkoatletyczne – w szczególności: bieżnie, rzutnie i skocznie. – Budżet na realizację rozstrzygniętego konkursu to blisko ćwierć miliarda złotych. Dzięki tym środkom uda nam się stworzyć lub poprawić warunki dla tysięcy uczniów w Polsce. Zależy nam, aby dzieci i młodzież szkolna miała równy dostęp do bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej. Aktywne społeczeństwo to jeden z naszych priorytetów...

Pierwsza taka uroczystość w nowym budynku

            Istniejące 96 lat Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie 28 kwietnia br żegnało absolwentów klas trzecich. Co rok odbywa się taka uroczystość i miała miejsce już wiele razy, ale nigdy w tak komfortowych warunkach. Obszerne, jasne pomieszczenia nowej siedziby Liceum dało obecnym na uroczystości poczucie, że żyjemy w XXI wieku i korzystamy z jego osiągnięć. Duża, przeszklona sala pomieściła wszystkie cztery klasy licealne zapewniając wygodę około 120 absolwentom, profesorom i zaproszonym gościom. Gratulacje, życzenia powodzenia na egzaminie maturalnym, spełnienia wszystkich planów na dorosłe życie składali młodzieży starosta Powiatu Pruszkowskiego Pan Maksym Gołoś, wice starosta Pan Krzysztof Rymuza, dyrektor Liceum...

Udane spotkanie wielkanocne

Od dłuższego czasu starannie przygotowywaliśmy się do spotkania wielkanocnego. Fakt, że będzie po raz pierwszy – 22 kwietnia br. w nowym budynku mobilizował wszystkich. Dyr. Ewa Król zaproponowała je na II piętrze – wokół świetlika w podłodze, jego widok i widok z niego robi na wszystkich wrażenie. Przybyło dużo więcej Koleżanek/Kolegów, przyszli nieco wcześniej by obejrzeć nowe pomieszczenia. Widzieliśmy i radość, i łzy szczęścia. Wśród gości widzieliśmy Prezydenta Miasta Jana Starzyńskiego (pierwszy raz w tym budynku!), starostę Krzysztofa Rymuzę oraz proboszcza parafii pw. św. Kazimierza księdza Mikołajczaka. Po modlitwach i powitaniach obejrzeliśmy na dużym ekranie montaż zdjęć z archiwum kol....

Jesteś lub byłeś absolwentem?

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki