Wnuczka o swoim dziadku naszym absolwencie LO Zana

SUPER DZIADEK, CZYLI  ANDRZEJ „BILU” NOWAK- CHŁOPAK ZE ŻBIKOWA Mój dziadek był normalnym chłopcem, który urodził się po wojnie i mieszkał z rodzicami w Pruszkowie. W szkole dużo bardziej od nauki interesował go sport. Początkowo, jak wszyscy chłopcy w jego wieku, fascynował się piłką nożną. Później zaczął chodzić na treningi hokeja. Tam odkrył jego talent i potencjał wybitny trener Andrzej Gmoch. Tak w 1959 r. mój dziadek rozpoczął swoją sportową przygodę z koszykówką. Już w 1961 roku, zaledwie po dwuletnim szkoleniu w klubie, jako 15 latek został powołany do reprezentacji Polski juniorów, gdzie odnosił wiele sukcesów. Wraz z kadrą brał...

PRZYPOMINAMY: NOWA FORMA SPOTKAŃ ABSOLWENTÓW

7 marca br. rozpoczynamy nową formę spotkań członków Towarzystwa, a także absolwentów, przyjaciół i uczniów Szkoły. Każdorazowo gospodarzami tych spotkań będą członkowie Zarządu Towarzystwa. Na spotkania zapraszamy w każdą pierwszą środę miesiąca do Szkoły o godz. 15 (do godz. 17) - ul. Daszyńskiego nr 6, wejście od ul. Obrońców Pokoju , w pokoju Towarzystwa (o zmianie terminów lub dodatkowych terminach będziemy informować na stronie Towarzystwa). Możecie zwracać się z konkretnymi sprawami, problemami, ale też zapraszamy tylko na wspominki i pogaduchy. Prosimy o przekazanie tej wiadomości znajomym, z którymi macie kontakt. Zarząd Towarzystwa

SPOTKANIA ABSOLWENTÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

Zarząd Towarzystwa podjął decyzję w sprawie umożliwienia bezpośrednich kontaktów absolwentów i członków Zarządu. Dzięki przychylności Pani Dyrektor Ewy Król będziemy mogli spotykać się w Szkole - ul. Daszyńskiego nr 6, wejście od ul. Obrońców Pokoju , w pokoju Towarzystwa. Spotkania odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca w godz.15-17, począwszy od dn. 7 marca br. Absolwenci Szkoły będą mogli porozmawiać z dyżurującymi członkami Zarządu o sprawach Szkoły, Towarzystwa i swoich problemach, a także powspominać. Liczymy, że te spotkania pomogą wspólnie ustalać działania Towarzystwa. W dniu 7 marca na gości oczekują członkowie Zarządu Jacek Kaczanowski i Adam Trąbiński.  

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA UCHWALIŁO ZMIANY W STATUCIE TOWARZYSTWA

W dniu 10 lutego br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego celem było uchwalenie zmian w Statucie Towarzystwa. Konieczność zmian w Statucie Towarzystwa wynikała z nowelizacji Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany zostały uchwalone, a gorąca atmosfera obrad wskazała na duże zaangażowanie i zainteresowanie dalszymi działaniami naszego Towarzystwa i jednoczenia naszych działań w tworzeniu pozytywnego wizerunku i rozwoju naszej Starej-Nowej Budy. Zarząd Towarzystwa Absolwentów LO T. Zana dziękuje wszystkim, którzy w dniu 10 lutego 2017 wzięli udział w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przekazuje pozdrowienia.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na Świąteczne spotkanie naszego Towarzystwa. Niestety wcześniej zaplanowany wyjazd uniemożliwił mi wspólne świętowanie wraz z Wami. Składam wszystkim członkom Towarzystwa najserdeczniejsze życzenia Świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. Ponadto życzę zdrowia,spełnienia marzeń oraz  wszelkiej pomyślności w 2018 roku. Przełom roku to również okres podsumowań i wspomnień. Warto wspomnieć o najważniejszym wydarzeniu ostatnich lat a mianowicie budowie nowego budynku Naszej szkoły. Członkowie Towarzystwa mogą być dumni z ogromnej roli jaką odegraliśmy w procesie przygotowywania i podejmowania decyzji budowy nowego budynku szkoły. Wprawdzie ukończenie prac budowlanych nieznacznie się opóźnia, ale Towarzystwo nie ma wpływu na przebieg robót. Życzę...

Nowy statut

Koleżanki i Koledzy! W 2015 r. wprowadzono szereg zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, które jesteśmy zobligowani uwzględnić w naszym Statucie - do 18 maja 2018 zmiany w Statucie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinny być złożone w Sądzie Rejestrowym. Przedstawiamy propozycje zmian (w formie tekstu jednolitego) które zostały wypracowane przez Komisję Statutową oraz Zarząd Towarzystwa. Przedstawione propozycje konsultowane były z prawnikiem Pawłem Makuchem (absolwentem naszego Liceum) oraz szerszym gronem absolwentów. Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia...

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

ZAWIADOMIENIE Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana (wejście od ul. Obrońców Pokoju) STATUT 05.01.2018 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA Porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (I termin godz. 10,00, II termin godz. 10,15). Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa i Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działania w 2017 r. i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Towarzystwa....

Spotkanie u Wojtka Anterszlaka

W piątkowy wieczór 17 listopada br. mieliśmy – tzn. wychowankowie z klasy XI c rocznika 1966 – sympatyczne spotkanie w domu Wojtka Anterszlaka, bratanka naszej Profesor historii Marii Kazimiery Anterszlak. Dodajmy, iż w tym samym domku w Podkowie Leśnej Profesor mieszkała. Celem spotkania – oprócz zawsze miłych wspomnień – było ustalenie, jakimi pamiątkami po naszej historyczce dysponujemy, a to w celu przygotowania materiału do małej/dużej? publikacji. Ze wzruszeniem przeglądaliśmy pamiątkowy album fotograficzny, zawierający cenne fotografie-dokumenty, zostaną one na pewno wykorzystane i udostępnione ogółowi Zaniaków. Zebrani umówili się ponadto do spisania wspomnień osobistych –także do wykorzystania w publikacjach. W dyskusji jaka...

Jesteś lub byłeś absolwentem?

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki