SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE I ODSŁONIĘCIE ŚCIANY PROF. PRUSAKA

Kultywując tradycje Towarzystwa w dniu 07 kwietnia spotkaliśmy się w Szkole z okazji Świąt Wielkiej Nocy. W roli gospodarzy Spotkania wystąpili: kol. Cezary Grzelak – Prezes Zarządu Towarzystwa oraz Dyrektor Szkoły - Pani Ewa Król. W spotkaniu udział wzięło około 70 absolwentów i zaproszonych gości. Gościliśmy m.in. Pana Jana Starzyńskiego Prezydenta Pruszkowa, Księdza Mariana Mikołajczyka Proboszcza Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie oraz Panią Kingę Mućka – Przewodniczącą Rady Rodziców w naszej Szkole. Ksiądz Mikołajczyk przekazał kilka refleksji na temat Świąt Wielkiej Nocy oraz poświęcił tradycyjne jajka. Po wspólnej modlitwie, złożyliśmy sobie życzenia. Kol. Grzelak przekazał informację nt. najstarszej żyjącej absolwentki...

Wnuczka o swoim dziadku naszym absolwencie LO Zana

SUPER DZIADEK, CZYLI  ANDRZEJ „BILU” NOWAK- CHŁOPAK ZE ŻBIKOWA Mój dziadek był normalnym chłopcem, który urodził się po wojnie i mieszkał z rodzicami w Pruszkowie. W szkole dużo bardziej od nauki interesował go sport. Początkowo, jak wszyscy chłopcy w jego wieku, fascynował się piłką nożną. Później zaczął chodzić na treningi hokeja. Tam odkrył jego talent i potencjał wybitny trener Andrzej Gmoch. Tak w 1959 r. mój dziadek rozpoczął swoją sportową przygodę z koszykówką. Już w 1961 roku, zaledwie po dwuletnim szkoleniu w klubie, jako 15 latek został powołany do reprezentacji Polski juniorów, gdzie odnosił wiele sukcesów. Wraz z kadrą brał...

PRZYPOMINAMY: NOWA FORMA SPOTKAŃ ABSOLWENTÓW

7 marca br. rozpoczynamy nową formę spotkań członków Towarzystwa, a także absolwentów, przyjaciół i uczniów Szkoły. Każdorazowo gospodarzami tych spotkań będą członkowie Zarządu Towarzystwa. Na spotkania zapraszamy w każdą pierwszą środę miesiąca do Szkoły o godz. 15 (do godz. 17) - ul. Daszyńskiego nr 6, wejście od ul. Obrońców Pokoju , w pokoju Towarzystwa (o zmianie terminów lub dodatkowych terminach będziemy informować na stronie Towarzystwa). Możecie zwracać się z konkretnymi sprawami, problemami, ale też zapraszamy tylko na wspominki i pogaduchy. Prosimy o przekazanie tej wiadomości znajomym, z którymi macie kontakt. Zarząd Towarzystwa

SPOTKANIA ABSOLWENTÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

Zarząd Towarzystwa podjął decyzję w sprawie umożliwienia bezpośrednich kontaktów absolwentów i członków Zarządu. Dzięki przychylności Pani Dyrektor Ewy Król będziemy mogli spotykać się w Szkole - ul. Daszyńskiego nr 6, wejście od ul. Obrońców Pokoju , w pokoju Towarzystwa. Spotkania odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca w godz.15-17, począwszy od dn. 7 marca br. Absolwenci Szkoły będą mogli porozmawiać z dyżurującymi członkami Zarządu o sprawach Szkoły, Towarzystwa i swoich problemach, a także powspominać. Liczymy, że te spotkania pomogą wspólnie ustalać działania Towarzystwa. W dniu 7 marca na gości oczekują członkowie Zarządu Jacek Kaczanowski i Adam Trąbiński.  

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA UCHWALIŁO ZMIANY W STATUCIE TOWARZYSTWA

W dniu 10 lutego br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego celem było uchwalenie zmian w Statucie Towarzystwa. Konieczność zmian w Statucie Towarzystwa wynikała z nowelizacji Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany zostały uchwalone, a gorąca atmosfera obrad wskazała na duże zaangażowanie i zainteresowanie dalszymi działaniami naszego Towarzystwa i jednoczenia naszych działań w tworzeniu pozytywnego wizerunku i rozwoju naszej Starej-Nowej Budy. Zarząd Towarzystwa Absolwentów LO T. Zana dziękuje wszystkim, którzy w dniu 10 lutego 2017 wzięli udział w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przekazuje pozdrowienia.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na Świąteczne spotkanie naszego Towarzystwa. Niestety wcześniej zaplanowany wyjazd uniemożliwił mi wspólne świętowanie wraz z Wami. Składam wszystkim członkom Towarzystwa najserdeczniejsze życzenia Świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. Ponadto życzę zdrowia,spełnienia marzeń oraz  wszelkiej pomyślności w 2018 roku. Przełom roku to również okres podsumowań i wspomnień. Warto wspomnieć o najważniejszym wydarzeniu ostatnich lat a mianowicie budowie nowego budynku Naszej szkoły. Członkowie Towarzystwa mogą być dumni z ogromnej roli jaką odegraliśmy w procesie przygotowywania i podejmowania decyzji budowy nowego budynku szkoły. Wprawdzie ukończenie prac budowlanych nieznacznie się opóźnia, ale Towarzystwo nie ma wpływu na przebieg robót. Życzę...

Nowy statut

Koleżanki i Koledzy! W 2015 r. wprowadzono szereg zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, które jesteśmy zobligowani uwzględnić w naszym Statucie - do 18 maja 2018 zmiany w Statucie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa powinny być złożone w Sądzie Rejestrowym. Przedstawiamy propozycje zmian (w formie tekstu jednolitego) które zostały wypracowane przez Komisję Statutową oraz Zarząd Towarzystwa. Przedstawione propozycje konsultowane były z prawnikiem Pawłem Makuchem (absolwentem naszego Liceum) oraz szerszym gronem absolwentów. Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia...

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

ZAWIADOMIENIE Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 10,00 w Pruszkowie w Budynku LO im. T. Zana (wejście od ul. Obrońców Pokoju) STATUT 05.01.2018 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA Porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa (I termin godz. 10,00, II termin godz. 10,15). Powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa i Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działania w 2017 r. i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Towarzystwa....

Jesteś lub byłeś absolwentem?

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki