ZAWIADOMIENIE

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 15 czerwca 2019 r. (sobota) na godz. 10,30 pierwszy termin oraz 11,00 drugi termin Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (w dalszej części WZC), które odbędzie się w Budynku LO im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 6 (wejście od ul. Obrońców Pokoju). Porządek obrad Otwarcie WZC. Powołanie Prezydium WZC, Komisji Skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej nt. liczby członków biorących udział w WZC i zdolności  WZC do podejmowania uchwał. Przyjęcie…

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Przypominamy o Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, które odbędzie się w dniu 15 czerwca br. o godz. 10.30 w budynku Szkoły. Zawiadomienie i Porządek obrad załączamy poniżej. Prosimy o punktualne przybycie, co pozwoli ograniczyć czas Zgromadzenia do niezbędnego minimum.

PIKNIK w ZANIE

8 czerwca bawiliśmy się na PIKNIKU w Zanie. Pomimo przeciwności takich jak: wakacyjna pogoda, która wyciągnęła z Miasta wielu jego mieszkańców, a także „licznych konkurencyjnych imprez”, jakie odbywały się 8 czerwca w Pruszkowie, zainteresowanie PIKNIKIEM należy uznać za zadowalające. Sumując uczestników poszczególnych imprez, projekt pod nazwą PIKNIK w Zanie przyciągnął zainteresowanie przeszło 500 uczestników (choć oczywiście niektóre osoby brały udział w więcej niż w jednej imprezie). Opis konkretnych imprez wraz ze zdjęciami (a może i krótkimi filmami) sukcesywnie będziemy zamieszczać na naszej stronie. Natomiast już w tej informacji chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia. I…

Zakończenie roku szkolnego dla III klas

26 kwietnia br., w „Naszej Budzie”,  rozdano uroczyście świadectwa ukończenia nauki w LO im. T Zana. Następny rocznik powiększył grono absolwentów naszej Szkoły. Świadectwa i nagrody wręczali dyrektor szkoły Ewa Król, wojewoda Zdzisław Sipiera, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Dymura, Sekretarz Urzędu Miasta Pruszkowa Karolina Sorbian-Jemiołkowska, Prezes” ZNIAKÓW” Cezary Grzelak oraz absolwenci Szkoły i zarazem autorzy książki o naszym mieście Tadeusz Jakubowski i Jerzy Blancard ( matura 1950r i 1952r ). Towarzystwo wyróżniło najlepszą uczennicę (najwyższa średnia) Zuzannę Barańską oraz Radosława Gryczkę i  Macieja  Siewierskiego, którzy bardzo dużo czasu poświęcili dla Szkoły i całej społeczności szkolnej w tworzeniu „atmosfery-ducha Szkoły”. Świadectwa…

Świąteczne „JAJECZKO” w Zanie

Jak co roku spotkaliśmy się w Zanie na „JAJECZKU”, czyli Świątecznym spotkaniu z okazji Świąt Wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Towarzystwa oraz absolwenci i przyjaciele Szkoły. Miejscowe władze reprezentowane były przez absolwentów Zana: Krzysztofa Rymuzę – Starostę Pruszkowskiego, Pawła Makucha – Prezydenta Miasta Pruszkowa, Konrada Sipierę – Zastępcę Prezydenta Miasta Pruszkowa oraz Małgorzatę Pachecką – Wójta Gminy Michałowice. Ponadto w „JAJECZKU” wzięły udział przedstawicielki pruszkowskiej kultury – również absolwentki naszej Szkoły: Ewa Sowa – Dyrektor MDK „Kamyk” oraz Anna Dudziec – Prezes Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie. Z przyjemnością gościliśmy na spotkaniu Księdza Mariana Mikołajczaka, Proboszcza Parafii Św. Kazimierza…

TROCHĘ INFORMACJI NA 35 LECIE

Szanowne Koleżanki, Koledzy – „Zaniacy”             W tym roku mija 35 lat istnienia Towarzystwa Absolwentów naszej Szkoły. Będziemy obchodzić ten jubileusz na jesieni z niemałą satysfakcją, że udało nam się działać przez tyle lat. Założyciele Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana wytyczyli cel działania tej organizacji „ze Szkołą i dla Szkoły” i od 35 lat wszystkie zarządy Towarzystwa wypełniały to zadanie mimo napotykanych trudności.             Działalność Towarzystwa ograniczały trudności lokalowe Szkoły, braki finansowe, ale zawsze było poparcie Dyrekcji Liceum, władz samorządowych Pruszkowa, można było też liczyć na współpracę z naszymi Absolwentami i dlatego trwamy. Co…

XXXV lat Towarzystwa

W 2019 roku obchodzimy 35-lecie Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie. TAK! To już 35 lat : – inspirowania działań na rzecz popularyzowania postaci Patrona Szkoły, nauczycieli    i absolwentów, – podejmowania starań dotyczących rozwoju Szkoły, – współdziałania ze Szkołą w budowie jej pozytywnego wizerunku, – budowania i utrzymywania więzi koleżeńskich między absolwentami,   wychowankami i przyjaciółmi Szkoły, ze szczególną uwagą dla aktywizacji  osób   starszych, – działania na rzecz integracji środowiska związanego ze Szkołą i reprezentacja tego    środowiska na zewnątrz, – współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji państwowej i    samorządowej,    oraz szeregu innych rodzajów działań. Przekładając…

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że spotkanie Świąteczne w dniu 12 kwietnia br jest organizowane przez inne stowarzyszenie i nie ma nic wspólnego z Towarzystwem Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Ponadto przekazujemy, że pewne nazwiska członków Towarzystwa Absolwentów zostały umieszczone na liście mailowej bez zgody tychże adresatów. Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie

SPOTKANIE WIELKANOCNE

Zarząd Towarzystwa i Dyrekcja Szkoły zapraszają na TRADYCYJNIE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE które odbędzie się w SZKOLE w dniu 13 kwietnia o godz. 11,00 w programie ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE i „przywitanie WIOSNY” propozycje terminu uroczystości 35-lecia Towarzystwa

Składki

Przypominamy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, obradujące w dniu 08 grudnia 2018 r., podjęło uchwałę Nr 6/2018 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. NWZ uchwaliło wysokość składki członkowskiej na 50 zł za okres jednego roku. Nowa wysokość składek członkowskich ma zastosowanie począwszy od składek członkowskich za 2019 r. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie składek za lata: 2017 i 2018 w terminie do dnia 30 kwietnia br. Przypominamy, że zgodnie z ust. 1 § 11 Statutu Towarzystwa, członek Towarzystwa ma obowiązek regularnie opłacać składkę członkowską. Zgodnie z decyzją Zarządu składkę za 2019 r. należy wpłacić do 30 czerwca br. W przypadku wystąpienia…

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty